Website học kế toán online CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ - UY TÍN hàng đầu

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Đăng vào ngày 25 Tháng Tư, 2017

1.Báo cáo tài chính là gì ?
 
Báo cáo tài chính: gồm những báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính: tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả và kết quả kinh doanh trong kỳ hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp được cho người sử dụng thông tin (chủ DN, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế…) số liệu để phân tích khả năng sinh lời – thực trạng tài chính DN và các chỉ tiêu tài chính khác tùy vào nhu cầu sử dụng thông tin của các chủ thể.
 
2. Báo cáo tài chính gồm những gì ?
  • Theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 

 

Download

Bình chọn

Bài viết liên quan

Hotline: