Website học kế toán online CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ - UY TÍN hàng đầu

Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Đăng vào ngày 27 Tháng Mười Một, 2017

Hóa đơn điện tử lợi ích cao: giảm chi phí, tiện tra cứu, nhanh chóng, thuận tiện. Nên nhà nước xác định chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Vậy khi cần làm thế nào chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy?
 
hoa-don-dien-tu-sang-hoa-don-giay-1
 

1/ Thế nào là một hóa đơn điện tử đúng pháp lý

hoa-don-dien-tu-sang-hoa-don-giay-2
Hóa đơn điện tử GTGT (Tiền điện) đúng pháp lý
 
Theo Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 cùa Bộ Tài chính quy định:
 
+ Hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc về số hóa đơn liên tục và đúng trình tự thời gian, đảm bảo mỗi hóa đơn chỉ được lập và sử dụng 1 lần duy nhất
 
+ Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
 
– Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử
 
– Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết
 

2/ Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo đúng pháp lý

hoa-don-dien-tu-sang-hoa-don-giay-3
 
Theo Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:
 
2.1/ Nguyên tắc chuyển đổi
 
+ Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xử hàng hóa phải đáp ứng các quy định (nêu tại khoản 2,3,4 Điều này) và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán
 
+ Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định (nêu tại khoản 2,3,4 Điều này)
 
2.2/ Điều kiện chuyển đổi
 
hoa-don-dien-tu-sang-hoa-don-giay-4
 
Hóa đơn điện tử dịch vuc viễn thông đúng pháp lý
 
+ Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc
 
+ Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
 
+ Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
 
2.3/ Giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyển đổi
 
Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.
 
2.4/  Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi
 
Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.”
 
3/ Một số lưu ý
 
+ Trường hợp đang sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì khách hàng đó có thể sử dụng hóa đơn này để kê khai thuế nếu hóa đơn điện tử đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điu 3 và Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC
 
+ Trường hợp Công ty chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để đảm bảo tính pháp lý của hàng hóa khi lưu thông cần thực hiện đúng quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC
 
+ Xử lý hóa đơn đã lập thực hiện theo hướng dẫn tại Điu 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và hai bên có thể lập biên bản bằng giấy
 
+ Gửi hóa đơn điện tử cho người mua có thể truyền toàn bộ hóa đơn điện tử lên Website để khách hàng truy cập và tải về theo thỏa thuận của 2 bên
 
+ Cục Thuế TP thông báo để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này
 
Kế toán HRA chúc bạn luôn thành công!
 
>>> Xem ngay khóa học kế toán thực hành online miễn phí doanh nghiệp sản xuất số lượng có hạn
 
>>> Xem ngay khóa học kế toán thuế online chỉ với 600k nếu bạn chưa thành thạo kế toán thuế
Bình chọn

Bài viết liên quan

Hotline: