Website học kế toán online CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ - UY TÍN hàng đầu

HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Đăng vào ngày 22 Tháng Mười Hai, 2016

Bộ cài đặt phần mềm kế toán

hinh-download

Danh mục tài khoản

                                            hinh-download

Tài liệu Danh mục vật tư hàng hóa    hinh-download
Tài liệu Danh mục đối tượng ADZ , FDI

   hinh-download

 

 

Phần 1: Hệ thống

2.1 Hệ thống – Khai báo tham số hệ thống (Phần 1) – YouTube

 

2.2 Hệ thống – Khai báo tham số hệ thống (Phần 2) – YouTube

 

2.3 Hệ thống – Khai báo tham số hệ thống (Phần 3) – YouTube

 

2.4 Hệ thống – Khai báo tham số hệ thống (Phần 4) – YouTube

 

3. Hệ thống – Khai báo tham số chứng từ – YouTube

 

6. Hệ thống | Định nghĩa tham số tìm kiếm

 

7. Hệ thống | Quản lý người sử dụng

 

9. Chọn đơn vị cơ sở

 

9.c. Hệ thống | Sao lưu dữ liệu

 

9.d. Hệ thống | Phục hồi dữ liệu

 

9.e. Hệ thống | Truyền dữ liệu

 

9.h. Hệ thống | Nhận dữ liệu

 

9.k Hệ thống lịch sử chứng từ

 

 

Phần 2 Danh mục

Danh mục tài khoản

 

Danh mục nhóm đối tượng

 

Danh mục đối tượng

 

Danh mục dạng nhập xuất

 

Danh mục vật tư hàng hóa

 

Danh mục sản phẩm công trình

 

 

 

 

 
Bình chọn

Bài viết liên quan

Hotline: