Website học kế toán online CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ - UY TÍN hàng đầu

Xem và tải Thông tư 103 về thuế nhà thầu 2014 cùng các văn bản quan trọng

Đăng vào ngày 30 Tháng Ba, 2018

Download và xem toàn bộ nội dung chính và đầy đủ nhất của Thông tư 103 về thuế nhà thầu cùng các văn bản hướng dẫn quan trọng liên quan.
 

Điểm mới Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2014:

+  Về thuế nhà thầu đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp, phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị là 1%.
 
Trước: chưa quy định
 
+  Về đối tượng không áp dụng: giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không còn dịch vụ nào khác thực hiện tại Việt Nam không áp dụng thuế nhà thầu.
 
Trước: Cung cấp hàng hóa kèm theo dịch vụ bảo hành tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu.
 
+  Về thu nhập chịu thuế TNDN.
 
+  Về cách tính thuế GTGT khi khai thuế theo phương pháp trực tiếp Thuế GTGT được tính bằng (=) doanh thu tính thuế nhân (x) với tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu.
 
Trước: thuế GTGT được tính bằng (=) doanh thu tính thuế nhân (x) với tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu nhân (x) với thuế suất thuế GTGT.
 
+  Về tỷ lệ % để tính thuế GTGT, tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế khi khai thuế theo phương pháp trực tiếp.
 
Hướng dẫn rõ trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.
 
Hướng dẫn rõ thuế nhà thầu đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc thiết bị đi kèm công trình xây dựng trường hợp tách riêng được giá trị từng hoạt động và không tách riêng được giá trị từng hoạt động.
 
+  Về thuế GTGT đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt.
 
+  Bổ sung quy định về cách xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với tín phiếu kho bạc.
 
+  Thuế TNDN đối với khoản tiền bồi thường thu được từ bên đối tác vi phạm hợp đồng.
 
>>> Download Thông tư 103 thuế nhà thầu bản đầy đủ tại đây
 
 
nguồn: VITV
 
 

Công văn số 58607/CT-TTHT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (căn cứ từ thông tư 103 thuế nhà thầu):

Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng cho phép Công ty ở Việt Nam được sử dụng hình ảnh là bản quyền của nhà thầu nước ngoài trên sản phẩm quần áo thời trang của Công ty mà phát sinh thu nhập được trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT là 10% (nếu áp dụng theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỉ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (nếu áp dụng theo phương pháp trực tiếp) và chịu thuế TNDN theo tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh tính thuế là 10%.
 
>>> Download Công văn 58607 bản đầy đủ tại đây
 

Công văn số 2935/TCT-CS ngày 03 tháng 07 năm 2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài (căn cứ từ thông tư 103 thuế nhà thầu):

Trước ngày 01/01/2015: NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán để xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN.
 
Từ ngày 01/01/2015 đến nay:
 
Trường hợp NTNN có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam: NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi NTNN mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.
 
Trường hợp NTNN không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam:
 
+   Từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 04/01/2016: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.
 
+   Từ ngày 04/01/2016 đến nay: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố theo Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.
 
>>> Download Công văn 2935 bản đầy đủ tại đây
 

Công văn số 6316/CT-HTr ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế nhà thầu trường hợp giao hàng tại kho ngoại quan (căn cứ từ thông tư 103 thuế nhà thầu):

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua hàng với khách hàng nước ngoài có điều kiện giao hàng DAT Kho ngoại quan Vietrans Hải Phòng (Incoterms 2010) thì Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của hợp đồng mua bán, trách nhiệm thuê kho ngoại quan để xác định:
 
+  Trường hợp khách hàng nước ngoài có hoạt động bán, phân phối hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa theo quy định của pháp luật về thương mại thì khách hàng nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu của khách hàng trước khi thanh toán.
 
+  Trường hợp khách hàng nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thì khách hàng nước ngoài không phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam.
 
>>> Download Công văn 6316 bản đầy đủ tại đây
 

Công văn số 1223/TCT-CS ngày 07 tháng 04 năm 2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với dịch vụ và tiền bản quyền (căn cứ từ thông tư 103 thuế nhà thầu):

+  Trường hợp các khoản thu nhập của Nhà thầu nước ngoài từ việc cung cấp các dịch vụ được thực hiện ngoài Việt Nam như: Xúc tiến hoạt động quảng bá, quảng cáo… thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu.
 
+   Trường hợp các khoản thu nhập của Nhà thầu nước ngoài từ việc cung cấp các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam như: Xúc tiến hoạt động quảng bá, quảng cáo… thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.
 
+  Trường hợp khoản thu nhập Nhà thầu nước ngoài nhận được từ chuyển giao cho nhà sản xuất các bí quyết liên quan đến công nghệ cũng như kinh doanh đối với sản phẩm mà khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ tiền bản quyền theo quy định thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của nhà thầu.
 
+  Trường hợp đơn vị không tách riêng được các khoản thu nhập chịu thuế nhà thầu và các khoản thu nhập không chịu thuế nhà thầu thì thuế nhà thầu được tính chung cho cả hợp đồng.
 
>>> Download Công văn 1223 bản đầy đủ tại đây
 

Công văn số 1905/CT-TTHT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Cục thuế Hồ Chí Minh hướng dẫn thuế nhà thầu trường hợp hàng hóa được giao tại kho ngoại quan (căn cứ từ thông tư 103 thuế nhà thầu):

Truờng hợp Công ty có ký hợp đồng kinh tế với đối tác Singapore để mua hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh, theo hợp đồng hàng được giao tại kho ngoại quan theo hình thức giá EX-WORK thì tổ chức nuớc ngoài thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu.
 
>>> Download Công văn 1905 bản đầy đủ tại đây
 
 
Nguồn: Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars (website: unistars.vn)
 
 
 
 
Bình chọn

Bài viết liên quan

Hotline: