*

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12 vật dụng lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 đồ gia dụng lí 11

(LTV năm trước – 2015). Bạn Liên hiểu một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày đầu tiên bạn gọi được $frac25$ số trang. Ngày thứ cặp đôi bạn trẻ đọc được $frac23$số trang sách còn lại. Ngày thứ tía bạn hiểu 60 trang thì đọc kết thúc cuốn sách. Hỏi cuốn sách chúng ta Liên đọc bao gồm bao nhiêu trang?


60 trang sách ứng với số phần là

$1 - frac23 = frac13$ (số trang còn sót lại sau ngày sản phẩm công nghệ nhất)

Số trang sót lại sau ngày thứ nhất đọc là

$60:frac13 = 180$ (trang)

180 trang ứng với số phàn là

$1 - frac25 = frac35$ (số trang của cuốn sách)

Cuốn sách tất cả số trang là

$180:frac35 = 300$ (trang)

Đáp số: 300 trang


Một tín đồ đi cung cấp trứng. Lần trước tiên bán được $frac14$tổng số trứng. Lần sản phẩm công nghệ hai bán được $frac25$số trứng còn lại. Lần thứ bố bán $frac47$ số trứng còn lại. Sau cuối còn 27 quả. Hỏi số trứng người đó đưa đi bán là bao nhiêu quả?


Một người chào bán cam, lần thứ nhất người đó chào bán $frac12$ số cam và 1 quả. Lần thứ hai người đó phân phối $frac12$ số cam còn sót lại và 1 quả. Lần thứ tía người đó buôn bán $frac12$ số cam sót lại và 1 quả. Cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi số cam ban sơ có từng nào quả.

Bạn đang xem: Bạn an đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang


Một người phân phối khoai đến 3 người: Người trước tiên mua $frac14$ số khoai với 10 kg. Tín đồ thứ hai cài đặt $frac511$ số khoai còn sót lại và 10 kg. Người thứ ba mua 50 kg thì vừa hết. Hỏi số lượng khoai đã chào bán là từng nào ki-lô-gam?


Mẹ mang đến hai đồng đội một số tiền để mua vở. Nếu như anh mang lại em một số tiền đúng bằng số tiền của em được chị em cho. Rồi em lại mang lại anh số chi phí đúng bằng số tiền sót lại của anh thì dịp đó anh bao gồm 30000 đồng cùng em gồm 35000 đồng. Hỏi mẹ cho từng người bao nhiêu tiền.


Kiên, Hòa, Bình có toàn bộ 24 quyển vở. Nếu như Kiên đến Hòa một số trong những vở bằng số vở Hòa hiện có rồi Hòa lại đến Bình số vở ngay số vở Bình hiện có. Tiếp đến Bình lại cho Kiên số vở thông qua số vở Kiên hiện có thì dịp đó 3 bạn có số vở bởi nhau. Hỏi thuở đầu mỗi chúng ta có bao nhiêu quyển vở?


Có 3 lọ nước nhưng không đầy. Lần đầu tiên người ta đổ nước từ bỏ bình 1 sang nhì bình kia một số trong những nước bằng số nước hiện tất cả của mỗi bình. Lần lắp thêm hai người ta đổ tự bình 2 sang nhì bình kia một trong những nước bằng số nước hiện gồm của từng bình. Lần thứ ba người ta đổ từ bình 3 sang hai bình kia một vài nước thông qua số nước hiện tất cả của mỗi bình. ở đầu cuối mỗi bình đều phải có 24 lít nước. Hỏi ban sơ mỗi bình chưa từng nào lít nước.


Có nhì can đựng dầu hoả. Chuyển từ can đầu tiên sang can sản phẩm công nghệ hai số dầu bằng 4 lần số dầu tất cả trong can máy hai, rồi lại gửi từ can lắp thêm hai về can đầu tiên số dầu thông qua số dầu còn sót lại trong can thứ nhất thì từng can hầu hết chứa đôi mươi lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi can chứa từng nào lít dầu?


Một học viên đọc 1 quyển truyện trong 3 ngày. Ngày đầu em đọc được $frac15$ số trang cùng 16 trang. Ngày trang bị hai phát âm được $frac310$ số trang còn lại và trăng tròn trang. Ngày thứ bố em hiểu được $frac34$ số trang còn sót lại và 30 trang cuối cùng. Hỏi quyển truyện đó có bao nhiêu trang.


Mẹ Ngọc đi chợ phân phối trứng. Lần thứ nhất bán một nửa số trứng cộng thêm 1 quả, lần sản phẩm hai bán một nửa số trứng còn lại cộng thêm 2 quả. Lần thứ bố bán một phần hai số trứng còn lại sau nhị lần bán thêm vào đó 3 trái thì vừa không còn số trứng. Hỏi bà mẹ Ngọc đang bán toàn bộ bao nhiêu quả trứng.


Một bạn đem một bọn vịt đi bán. Lần đầu tiên bán hèn 3 nhỏ thì đầy đủ $frac14$ lũ vịt. Lần đồ vật hai chào bán $frac13$ số vịt còn lại và 5 con. Lần thứ bố bán yếu 4 con thì đầy đủ $frac79$số vịt còn sót lại sau nhì lần bán. Sau bố lần phân phối người đó sót lại 10 con. Hỏi lũ vịt có bao nhiêu con?


Lớp 5A thâm nhập học may. Ngày thứ nhất có $frac16$số học viên của lớp với 2 em tham gia. Ngày thứ hai có $frac14$số sót lại và 1 em tham gia. Ngày thứ ba có $frac25$số còn sót lại sau 2 ngày và 3 em tham gia. Ngày máy tư có $frac13$số còn lại và 1 em tham gia. Sau cùng còn lại 5 em chưa tham gia. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?


Một người cung cấp dưa. Lần trước tiên bán $frac12$số dưa cùng $frac12$quả. Lần thứ hai buôn bán $frac12$ số dưa còn sót lại cộng $frac12$quả. Lần trang bị ba, lần vật dụng tư, lần thiết bị năm đều bán như vậy, bán đến lần sản phẩm công nghệ sáu thì hết số dưa. Hỏi bạn đó bán tất cả bao nhiêu quả dưa?


An, Bình, Chi, Dũng mọi cá nhân có một số trong những nhãn vở khác nhau. An mang lại 3 bạn mỗi bạn một số trong những nhãn vở thông qua số nhãn vở mỗi các bạn hiện có. Sau đó Bình lại mang lại 3 chúng ta mỗi bạn một trong những nhãn vở thông qua số nhãn vở mỗi các bạn hiện tất cả rồi kế tiếp Chi, Dũng cũng như vậy. Cuối cùng mỗi chúng ta có 16 nhãn vở. Hỏi lúc đầu mỗi các bạn có bao nhiêu nhãn vở.


Có 3 thùng gạo, rước $frac13$ số gạo làm việc thùng A đổ vào thùng B, rồi đổ $frac14$ số gạo hiện tất cả ở thùng B vào thùng C. Sau đó, đổ $frac110$ số gạo có toàn bộ ở thùng C vào thùng A thì lúc đó số gạo nghỉ ngơi mỗi thùng đều bởi 18 kg. Hỏi thuở đầu mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?


(AMS 2012 – 2013). Cho 3 số có tổng là 2052. Biết số thứ nhất bằng $frac34$ số sản phẩm công nghệ hai, số sản phẩm công nghệ hai bằng $frac13$ số máy ba. Tìm kiếm mỗi số.


(LTV năm trước – 2015). Bạn Liên gọi một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn gọi được $frac25$ số trang. Ngày thứ cặp đôi đọc được $frac23$số trang sách còn lại. Ngày thứ cha bạn gọi 60 trang thì đọc chấm dứt cuốn sách. Hỏi cuốn sách các bạn Liên đọc có bao nhiêu trang?


(ASM 2010 – 2011). Bốn bạn góp tiền tải 1 cái ti vi. Người đầu tiên góp số tiền bằng $frac12$ số chi phí của tía người kia. Người thứ hai góp $frac13$ số tiền của ba người còn lại. Fan thứ ba góp $frac14$ số tiền của tía người kia. Hỏi chiếc ti vi đó giá từng nào tiền biết rằng bạn thứ bốn đã góp 2 600 000 đồng.


(NTT 2018 – 2019). Trong số học sinh tham gia dự án chăm lo hoa, cây cảnh ở khuôn viên trường Nguyễn vớ Thành, số học sinh lớp 9 chiếm $frac25$, số học viên lớp 8 chỉ chiếm $frac13$, sót lại là số học sinh lớp 7 và lớp 6. Hiểu được tổng số học viên lớp 6, 7, 8 tham gia là 126, số học sinh lớp 6 tham gia bởi $frac34$ số học sinh lớp 7. Hãy tìm số học viên lớp 6 đang tham gia dự án.


Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.

home » Một người đọc cuốn sách Trong 3 Ngày » Một người đọc 1 cuốn sách Trong 3 Ngày.Ngày trước tiên ... - Olm


*
khách Hãy nhập câu hỏi của các bạn vào đây, giả dụ là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ lựa chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên Tạo câu hỏi Hủy chứng thực câu hỏi phù hợp × thiết lập vip chọn môn học toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên toàn bộ câu hỏi hay Chưa vấn đáp câu hỏi vip
*

một bạn đọc 1 cuốn sách trong 3 ngày.Ngày đầu tiên người ấy đọc được một nửa tổng số trang. Ngày vật dụng hai fan ấy đọc được 1/3 tổng thể trang. Ngày thứ ba người ấy phát âm nốt 20 trang thì hết. Hỏi quyển sach ấy gồm bao nhiu trang?

#Toán lớp 5 1
*
*

Bước 1 Phân số chỉ số trang đọc trong thời gian hai ngày đầu

1/2+1/3 = 5/6

Bước 2 Phân số chỉ trăng tròn trang là

6/6 - 5/6 =1/6

Bước 3 Số trang cuốn sách có

20÷1×6=120 trang

Đúng(0)
*

Một fan đọc quyển sách trong ba ngày.Ngày thứ nhất người ấy phát âm được 50% tổng số trang,ngày vật dụng hai đọc được 1/3 toàn bô trang,ngày thứ cha người ấy phát âm nốt đôi mươi trang thì không còn quyển sách.Tính số trang của tất cả quyển sách?

#Toán lớp 6 8
*
*

Phân số chỉ số sách ngày thứ tía đọc được là:

(1-left(frac12+frac13 ight)=frac16) (tổng số trang sách)

Quyển sách có:

(20:frac16=120left(trang ight))

Đúng(0)
*

Ngày thứ 3 người đó đọc được :

(1-left(frac12+frac13 ight)=frac16)( toàn bô trang sách )

Quyển sách đó tất cả số trang là :

(20:frac16=120left(trang ight))

*

một người đọc 1 cuốn sách trong 3 ngày . Ngày sản phẩm công nghệ 1 người ấy đọc được 1/2 tổng số trang . Ngày thứ 2 đọc được 1/3 tổng số trang . Ngày sản phẩm 3 bạn đó phát âm nốt trăng tròn trang thì không còn . Hỏi quyển sách tất cả bao nhiêu trang ?

#Toán lớp 6 7
*
*

Phân số chỉ số sách ngày thứ cha đọc đươc là :

1 - ( 50% + 1/3 ) = 1/6 ( tổng cộng trang sách )

Quyển sách gồm :

20 : 1/6 = 120 ( trang )

Đáp số : 120 trang sách

Đúng(0)
*

Gọi tổng cộng trang của cuốn sách là x

Ta có:

Số trang đọc 2 ngày đầu = (frac12x+frac13x)

= (left(frac12+frac13 ight)x)

= (frac56x)

=> Số trang gọi ngày máy 3:

(1-frac56=frac16) (tổng số trang)

Tổng số trang cửa quyển sách:

(20:frac16=120) (trang)

ĐS: 120 trang

*

một bạn đọc không còn 1 cuốn sách trong 3 ngày lâu năm 180 trang. Ngày trước tiên đọc được 1/3 số trang, người thứ hai đọc được vừa số trang còn lại. Hỏi ngày lắp thêm 3 tín đồ ấy đọc được bao nhiêu trang?

#Toán lớp 6 2
*
*

dĩ nhiên là k phát âm trang nào rùi, do ngày đầu tiên đọc 1/3 số trang, ngày lắp thêm hai gọi vừa số trang sót lại thì ngày trang bị 3 còn j để đọc nữa đâu

Đúng(0)
*

thật ko ban

*

Một người đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày đầu tiên đọc được 30% toàn bô trang sách. Ngày thứ 2 đọc được 2/3 toàn bô trang sách ngày trước tiên đọc. Ngày sản phẩm 3 gọi được 60 trang. Hỏi:

a, Số trang ngày thứ hai đọc được chiếm bao nhiêu % toàn bô trang sách.

b, nhì ngày đầu, từng ngày người đó đọc được từng nào trang.

#Toán lớp 6 1
*
*

Các chúng ta giúp bản thân với, mình đang đề xuất gấp :))

Đúng(0)
*

Bạn Linh phát âm một cuốn sách trong 3 ngày.Ngày thứ nhất đọc được (frac14)số trang sách, ngày thứ hai gọi được một phần hai số trang còn lại,ngày thứ ba đọc hết 30 trang còn lại.Tính số trang ngày trang bị nhất, ngày trang bị hai fan đó đọc và số trang của quyển sách

#Toán lớp 6 2
*
*

số trang sách ngày trang bị hai tín đồ đó gọi được là:

30 : (1 - 1/2) = 60 (trang)

số trang sách ngày thứ nhất người kia đọc được là:

60 : (1 - 1/4) = 80 (trang)

số trang của cuốn sách là:

30+60+80=170 (trang)

Đ/S:...

chúc bạn học giỏi nha

ủng hộ mk với nha

Đúng(0)
*

bạn test đi hỏi các bạn linh kia xem

*

Mọi bạn giúp bản thân với:

Bạn Nam đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 2/5 số trang sách. Ngày thứ cặp đôi bạn trẻ đọc 1/3 số trang sách còn lại. Ngày thứ ba bạn phát âm nốt 50 trang.

a) Hỏi quyển sách gồm bao nhiêu trang?

b) Tính số trang bạn Nam đọc trong ngày thứ hai?

#Toán lớp 6 1
*
*

a) Số trang của quyển sách là:

(50:left(1-dfrac25-dfrac15 ight)=50:dfrac25=50cdotdfrac52=125)(trang)

b) Ngày thiết bị hai Nam gọi được:

(left(125-125cdotdfrac25 ight)cdotdfrac13=left(125-50 ight)cdotdfrac13=75cdotdfrac13=25)(trang)

Đúng(3)
*

cảm ơn những ạ

Đúng(0)
*

Bạn Bình gọi 1 quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 25% tổng số trang, ngày sản phẩm hai đọc được 2/3 toàn bô trang còn lại. Ngày thứ tía đọc nốt 40 trang cuối cùng.

a, Hỏi cuốn sách Bình đọc tất cả bao nhiêu trang?

b, Tính số trang sách Bình đọc được của ngày sản phẩm nhất, ngày đồ vật hai?

#Toán lớp 6 2
*
*

Yếu chân chạy .......

Đúng(0)
*

Phân số chỉ số trang Bình gọi ngày sản phẩm hai:

(1- 25/100) . 2/3 = một nửa ( tổng cộng trang)

Phân số chỉ số trang ( hoặc số phần) Bình gọi ngày thứ ba ứng với 40 trang:

1 - ( 25/100 + 1/2) = 1/4 ( tổng cộng trang)

Số trang quyển sách Bình phát âm :

40 : 1/4 = 160 ( trang)

Số trang sách Bình gọi ngày thứ nhất:

160 .

Xem thêm: Đầu số 085 là mạng gì - ý nghĩa số 085 theo phong thủy

25/100 = 40 ( trang)

Số trang sách Bình phát âm ngày thứ hai:

160 - (40 + 40) = 80 (trang)

Vậy quyển sách bao gồm 160 trang với Bình hiểu 40 trang ngày lắp thêm nhất, 80 trang ngày thứ hai.

Dấu / là phần; 25/100 = 1/4

Chúc các bạn thi học tập kì II tốt nhé!

*

các bạn Hùng gọi một quyển sách trong 3 ngày.Ngày trước tiên đọc được 01/05 quyển sách ,ngày thứ hai đọc được 2/3 cuốn sách ,ngày trang bị 3 gọi nốt 20 trang còn lại

a) hỏi quyển sách tất cả bao nhiêu trang ?

b)tính số phần đọc được của ngày sản phẩm công nghệ 3

(mình đang buộc phải gấp ạ mong chúng ta thấy thì giải giúp mình)

#Toán lớp 6 5
*
*

a, 20 trang ứng cùng với phân số:

1 – 01/05 – 2/3=2/15

Quyển sách tất cả số trang là:

20 : 2/15 = 150 (trang)

b, số phần phát âm được của ngày thứ 3 là

1 – 01/05 – 2/3=2/15

Đúng(1)
*

ÉT Ô ÉT

*

Bạn An hiểu một cuốn sách trong 3 ngày Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/3 số trang ngày thiết bị hai hiểu được 5/8 số trang còn sót lại ngày thứ ba đọc nốt 30 trang còn lại

a Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang

B Tính số trang chúng ta An phát âm được trong ngày đầu tiên và ngày trang bị hai

c số trang chúng ta An đọc được trong thời gian ngày thứ bố chiếm bao nhiêu tỷ lệ tổng số trang của quyển sách

#Toán lớp 6 1
*
*

có 117 trang

ngày đầu đọc được 39 trang

ngày sản phẩm hai đọc được 48 trang

Đúng(0) Xếp hạng tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái Tuần tháng Năm
*
Komuro Tairoku trăng tròn GP
*
Đoàn è Quỳnh mùi hương 19 GP
*
Xyz OLM VIP 17 GP
*
Cao lối hành văn 9 GP
*
Lương Thị Vân Anh 7 GP
*
nai lưng Thị Thu Trang 7 GP
*
Tú Cường è 6 GP
*
Nguyễn an toàn VIP 6 GP
*
Thầy Hùng VIP 4 GP
*
Thành AN 3 GP