basketball was invented in 1891 by physical education instructor in springfield massachusetts, by the name of James Naismith. Because of terrible weather in winter, his physical education students were indoor rather not outdoors. They really did not lượt thích the idea of boring, repetitive exercises and preferred the excitement & challenge of a game.Naismith figured out a team thể thao that could be played indoor on a gymnasium floor, that involved a lot of running, that kept all team member involved, and that did not allow the tackling and physical tương tác of america style football
basketball was invented in 1891 by physical education instructor in springfield massachusetts, by the name of James Naismith. Because of terrible weather in winter, his physical education students were indoor rather not outdoors. They really did not like the idea of boring, repetitive exercises & preferred the excitement và challenge of a game.Naismith figured out a team thể thao that could be played indoor on a gymnasium floor, that involved a lot of running, that kept all team member involved, and that did not allow the tackling & physical liên hệ of america style football
Phát hiện nay ngôn ngữ
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng ÝTiếng Indonesia
Trung
Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
ZuluÝĐan MạchĐứcẢ Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng ÝTiếng Indonesia
Trung
Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
ZuluÝĐan MạchĐứcẢ Rập
Từ:-
Sang:-
Kết trái (Việt) 1:
Sao chép!
bóng rổ được phát minh vào năm 1891 vày giảng viên giáo dục đào tạo thể hóa học tại springfield massachusetts, thương hiệu của James Naismith. Do thời tiết khủng khiếp trong mùa đông, sinh viên giáo dục thể hóa học của ông được hồ khá ko ở bên cạnh trời. Họ thực thụ không thích ý tưởng phát minh của bài tập nhàm chán, lặp đi tái diễn và mến mộ sự phấn khích và thử thách của một trò chơi.Naismith vẫn tìm ra một môn thể thao đội mà rất có thể được đùa trong nhà trên một sàn phòng rèn luyện thể dục, mà tham gia tương đối nhiều hoạt động, cơ mà giữ toàn bộ thành viên tham gia, với đó không có thể chấp nhận được số liên lạc xử lý và đồ gia dụng lý Mỹ phong thái bóng đá
đang được dịch, vui mắt đợi..

Bạn đang xem: Basketball was invented in 1891 by physical education instructor in sp dịch

*

Kết trái (Việt) 2:
Sao chép!
bóng rổ được sáng tạo vào năm 1891 vì giáo viên giáo dục đào tạo thể chất trong Springfield Massachusetts, thương hiệu là James Naismith. Bởi vì thời tiết quyết liệt vào mùa đông, sinh viên giáo dục và đào tạo thể chất của mình là trong bên không ưng ý ở bên cạnh trời. Họ thực thụ không thích phát minh nhàm chán, lặp đi lặp lại bài tập và ưa chuộng sự phấn khích và thách thức của một game.Naismith tìm ra một đội nhóm thể thao rất có thể được nghịch trong nhà trên một sàn phòng rèn luyện thể dục, nhưng mà tham gia tương đối nhiều hoạt động, nhưng mà giữ tất cả các thành viên trong nhóm tham gia, với không được cho phép Tackling với vật lý liên hệ của đá bóng Mỹ phong cách

Basketball was invented by James Naismith in 1891. Naismith wanted to make a trò chơi that could be played indoors. He remembered a game he used to play in his childhood. He developed that trò chơi to make basketball.

Basketball is played on a basketball court. There is a backboard with an iron basket at each end of the court. The basket is 10 feet high. The only other equipment is a basketball.

Naismith made 13 rules lớn guide the game. There are 5 people on each team. Basketball players must dribble the ball. The goal of this game is khổng lồ put the ball into the other team’s basket & to earn points. The team with the most points wins the game.

Basketball is now very popular all over the world.Americahas very good teams in the National Basketball Association (NBA).


Câu 1: The word “indoors” in paragraph 1 is closest in meaning khổng lồ __________ .

A. at the door

B. inside a building

C. out of the door

D. through the door


Câu hỏi : 309324

Phương pháp giải:


Đọc hiểu, từ vựng


Đáp án : B
(0) comment (0) giải thuật

Giải đưa ra tiết:

indoors = inside or into a building: trong nhà

A. ở cửa

B. Bên trong một tòa nhà

C. Ra khỏi cửa

D. Qua cửa

Thông tin: Basketball was invented by James Naismith in 1891. Naismith wanted khổng lồ make a trò chơi that could be played indoors.

Tạm dịch: trơn rổ được phát minh sáng tạo bởi James Naismith vào thời điểm năm 1891. Naismith muốn tạo ra một trò chơi rất có thể chơi trong nhà.


lời giải sai Bình thường hơi hay siêu Hay
Xem comment

Câu 2: The word “dribble” in paragraph 3 could be replaced by __________.

A. move

B. catch

C. stop

D. throw


Câu hỏi : 309325

Phương pháp giải:


Đọc hiểu, từ bỏ vựng


Đáp án : A
(0) comment (0) giải mã

Giải chi tiết:

dribble (v): rê bóng

move (v): di chuyển

catch (v): bắt

stop (v): dừng

throw (v): vứt

=> dribble = move

Thông tin: Basketball players must dribble the ball.

Tạm dịch: bạn chơi bóng rổ yêu cầu rê bóng.


lời giải sai Bình thường hơi hay hết sức Hay
Xem bình luận

Câu 3: The purpose James Naismith invented basketball was ______

A. to remember his childhood.

B. to lớn make a game that could be played indoors.

C. to lớn develop it into a popular trò chơi throughout the world. 

D. khổng lồ make 13 rules khổng lồ guide the game.


Câu hỏi : 309326

Phương pháp giải:


Đọc hiểu 


Đáp án : B
(0) comment (0) lời giải

Giải bỏ ra tiết:

Mục đích nhằm James Naismith đã sáng tạo ra nhẵn rổ là ______

A. Nhằm nhớ về thời thơ dại của mình.

B. để tạo nên một trò chơi rất có thể chơi trong nhà.

C. để cải cách và phát triển nó thành một trò chơi phổ cập trên toàn cố giới.

D. để tạo nên 13 quy tắc lý giải trò chơi.

Thông tin: Basketball was invented by James Naismith in 1891. Naismith wanted lớn make a game that could be played indoors.

Tạm dịch: nhẵn rổ được phát minh bởi James Naismith vào năm 1891. Naismith muốn tạo nên một trò chơi rất có thể chơi trong nhà.


giải mã sai Bình thường khá hay hết sức Hay
Xem bình luận

Câu 4: The author’s main purpose in paragraph 3 is __________

A. khổng lồ describe how basketball is played.

B. to tell the history of basketball .

C. khổng lồ teach people how to play basketball.

D. lớn show how popular basketball is now.


Câu hỏi : 309327

Phương pháp giải:


Đọc hiểu 


Đáp án : A
(0) phản hồi (0) giải thuật

Giải đưa ra tiết:

Mục đích chính của tác giả ở phần 3 là __________

A. để miêu tả cách chơi môn trơn rổ.

B. để kể về lịch sử vẻ vang của môn trơn rổ.

C. để dạy cho phần đông người lối chơi bóng rổ.

D. để chỉ ra rằng rằng bây chừ bóng rổ sẽ phổ biến như thế nào.

Thông tin: Naismith made 13 rules to lớn guide the game. There are 5 people on each team. Basketball players must dribble the ball. The goal of this game is khổng lồ put the ball into the other team’s basket and to earn points. The team with the most points wins the game.

Tạm dịch: Naismith đã tạo thành 13 luật lệ để chỉ dẫn trò chơi. Tất cả 5 người trong những đội. Người chơi bóng rổ phải rê bóng. Phương châm của trò chơi này là đưa bóng vào rổ team khác cùng kiếm điểm. Đội có nhiều điểm độc nhất sẽ win trò chơi.


giải mã sai Bình thường hơi hay khôn cùng Hay
Xem comment

Câu 5: All of the following are true about basketball EXCEPT ________

A. Basketball is enjoyed everywhere in the world.

B. There are 13 rules khổng lồ follow when playing basketball.

C. The equipment of the basketball trò chơi is a court và a basketball.

D. All nations have teams in the National Basketball.


Câu hỏi : 309328

Phương pháp giải:


Đọc hiểu 


Đáp án : D
(0) bình luận (0) giải thuật

Giải đưa ra tiết:

Tất cả số đông điều dưới đây đều đúng NGOẠI TRỪ ____________

A. Láng rổ được ưa chuộng ở phần nhiều nơi trên ráng giới.

B. Gồm 13 điều luật buộc phải tuân thủ khi thi đấu bóng rổ.

C. Trang thiết bị phải cho môn láng rổ là sảnh bóng rổ và bóng rổ.

D. Toàn bộ các quốc gia đều có những đội tham gia Giải bóng rổ nhà nghề.

Thông tin:America has very good teams in the National Basketball Association (NBA).

Tạm dịch: quốc gia mỹ có phần lớn đội bóng rất tốt ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.


Chú ý:

Bóng rổ được phát minh bởi James Naismith vào thời điểm năm 1891. Naismith muốn tạo thành một trò chơi rất có thể chơi vào nhà. Ông ấy nhớ một trò đùa mà bản thân từng nghịch thời thơ ấu. Ông đã cách tân và phát triển trò nghịch đó để tạo thành thành môn bóng rổ.

Bóng rổ được nghịch trên sân bóng rổ. Bao gồm một tấm bảng với một rổ form sắt sống mỗi đầu của sân. Mẫu rổ được để cao 10 feet. Sản phẩm công nghệ duy nhất còn lại là láng rổ.

Naismith đã tạo nên 13 phép tắc để trả lời trò chơi. Tất cả 5 người trong mỗi đội. Người chơi láng rổ đề xuất rê bóng. Mục tiêu của trò đùa này là gửi bóng vào rổ team khác và kiếm điểm. Đội có khá nhiều điểm tốt nhất sẽ thắng trò chơi.

Xem thêm: Top 5 phần mềm quản lý văn thư lưu trữ miễn phí, phổ biến 2022

Hiện nay bóng rổ rất phổ cập trên toàn cụ giới. Nước mỹ có phần lớn đội bóng rất tốt ở giải láng rổ công ty nghề Mỹ.


giải mã sai Bình thường hơi hay hết sức Hay
Xem comment
*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp theo


Hỗ trợ - hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

hra.edu.vn

Đăng nhập

Đăng ký thông tin tài khoản

hấp thụ tiền vào thông tin tài khoản


Đăng ký kết nhận tư vấn
*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - đường dây nóng: 1800.6947

hra.edu.vn

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cg cầu giấy - Hà Nội