Để học tốt toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số, học viên cần nắm được quy tắc và thao tác đo lường và thống kê của phép chia .

Sau đây vuihoc.vn sẽ hướng dẫn học sinh chi tiết học bài toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số này, cùng với một số bài tâp vận dụng và tự luyện. Phụ huynh và con cùng tham khảo nhé!

1. Hướng dẫn phép chia cho số có 3 chữ số

1.1. Phép chia hết cho số có 3 chữ số

Ví dụ : 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính ta có:

*

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải ta có :

357 chia 210 được 1, viết 1

1 nhân 0 bằng 0, 7 trừ 0 được 7, viết 7 1 nhân 1 bằng 1, 5 trừ 1 được 4, viết 4 1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 được 1, viết 1

Hạ 0 có 1470 chia 210 được 7, viết 7

7 nhân 0 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0 7 nhân 1 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0 7 nhân 2 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0 Vậy 3570 : 210 = 17 là phép chia hết

1.2. Phép chia cho số có 3 chữ số có dư

Ví dụ : 67629 : 316

*

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sáng phải ta có :

676 chia 316 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4, viết nhớ 1 2 nhân 1 bằng 2 nhớ 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

Hạ 2 được 442, 422 chia 316 được 1, viết 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1 1 nhân 1 bằng 1 nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bằng 2 viết 2 1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 được 1 viết 1

Hạ 9 được 1269, 1269 chia 316 được 4, viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 9 trừ 4 bằng 5, viết 5 nhớ 2 4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 được 6, 6 trừ 6 bằng 0 4 nhân 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0 Vậy 67629 chia 316 bằng 214 dư 5, đây là phép chia có số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số

Những chú ý quan tâm khi triển khai phép chia số có ba chữ số

Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Bài tập vận dụng

3.1. Bài tập

Bài 1 : Đặt tính và tính a ) 945 : 315 b ) 21359 : 610 c ) 27129 : 565 d ) 2645 : 115 Bài 2 : Tính giá trị biểu thức a ) 1998 x 20 + 4788 : 252 b ) 2022 – 12780 : 852 c ) 999 : 333 + 17284 d ) 43875 : 975 + 6731 – 5012 Bài 3 : Tìm y biết a ) y x 153 = 39168 b ) y x 486 = 9234 c ) y x 715 = 27173 d ) y x 999 = 90915 Bài 4 : Có 2 shop bán gạo, mỗi ngày nhập về 6375 kg gạo. Trung bình mỗi ngày shop thứ nhất bán được 425 kg, shop thứ hai bán được 490 kg. Hỏi các cửa mất bao nhiêu ngày để bán được hết số gạo đó và có shop nào còn dư không ?

3.2. Bài giải

Bài 1 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải ta có :

*

945 chia 315 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bằng 0, nhớ 1 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0 Vậy 945 : 315 = 3 là phép chia hết

*

2135 chia 610 bằng 3, viết 3

3 nhân 0 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5, viết 5 3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0 3 nhân 6 bằng 18, 21 trừ 18 bằng 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 chia 610 bằng 5, viết 5

5 nhân 0 bằng 0, 9 trừ 0 bằng 9, viết 9 5 nhân 1 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0 5 nhân 6 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0 Vậy 21359 : 610 = 35 ( dư 9 ) là phép chia có số dư

*

2712 chia 565 bằng 4, viết 4

4 nhân 5 bằng 20, 2 trừ 0 bằng 2, viết 2 nhớ 2 4 nhân 6 bằng 24, 24 thêm 2 bằng 26, 11 trừ 6 bằng 5, viết 5 nhớ 3 4 nhân 5 bằng 20, 20 thêm 3 bằng 23, 27 trừ 23 bằng 4, viết 4

Hạ 9 được 4529, 4529 chia 565 bằng 8

8 nhân 5 bằng 40, 9 trừ 0 bằng 9, viết 9 nhớ 4 8 nhân 6 bằng 48 thêm 4 bằng 52, 2 trừ 2 bằng 0, nhớ 5 8 nhân 5 bằng 40 thêm 5 bằng 45, 45 trừ 45 bằng 0 Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phép chia có số dư

*

264 chia 115 bằng 2, viết 2

2 nhân 5 bằng 10, 4 trừ 0 bằng 4, viết 4 nhớ 1 2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 2 nhân 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 5 được 345, 345 chia 115 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bằng 0, nhớ 1 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0 3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0 Vậy 2465 : 115 = 23, là phép chia hết Bài 2 : a ) 1998 x 20 + 4788 : 252 = 39960 + 19 = 39979 b ) 2022 – 12780 : 852 = 2022 – ( 12780 : 852 ) = 2022 – 15 = 2004 c ) 999 : 333 + 17284 = 3 + 17284 = 17287 d ) 43875 : 975 + 6731 – 5012 = 45 + 6731 – 5012 = 6776 – 5012 = 1764 Bài 3 : a ) y x 153 = 39168 y = 39168 : 153 y = 256 b ) y x 486 = 9234 y = 9234 : 486 y = 19 c ) y x 715 = 27173 y = 27173 : 715 y = 38 ( dư 3 ) d ) y x 999 = 90915 y = 90915 : 999 y = 91 ( dư 6 ) Bài 4 : Cửa hàng thứ nhất bán mất số ngày để bán hết số gạo đó là : 6375 : 425 = 15 ( ngày ) Cửa hàng thứ hai mất số ngày để bán hết số gạo đó là : 6375 : 490 = 13 ( ngày ) và còn dư 5 kg Vậy shop thứ nhất mất 15 ngày, shop thứ hai chỉ mất 13 ngày và thêm 1 ngày để bán 5 kg gạo dư kia .

Bạn đang xem: Cách chia số có 3 chữ số

4. Bài tập tự luyện ( Có đáp án )

4.1. Bài tập

Bài 1 : Thực hiện phép tính a ) 14322 : 682 b ) 13757 : 382 c ) 9720 : 405 d ) 729 : 243 Bài 2 : Tính giá trị biểu thức a ) 8700 : 15 : 10 = ? b ) 828 : 414 + 5678 c ) 14 x 12 – 11502 : 213 d ) 374052 : 427 + 874 – 753 Bài 3 : Một bể chứa cần 7578 lít nước, mỗi ngày tiêu thụ hết 315 lít nước. Hỏi bể chứa đó dùng được trong bao lâu ?

4.2. Đáp án tìm hiểu thêm

Bài 1 a ) 21 b ) 36 ( dư 5 ) c ) 24 d ) 3 Bài 2 : a ) 58 b ) 5680 c ) 114 d ) 997

Bài 3

Đáp số : 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số, vuihoc.vn còn cung cấp các khóa học toán online. Phụ huynh có thể tham khảo để giúp con tự tin học tốt toán hơn.

Tuy nhiên khi sử dụng phép tính chia với số có 3 chữ số thì nó lại là một chuyện khác, nó rất khó và thường chúng ta phải tính nhẩm rất lâu mới có thể ra được kết quả, thậm chí không thể tính nhẩm được mà cần phải có một tờ giấy nháp.

Vậy cách chia số có ba chữ số như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu thông qua bài viết này nhé.

*

Hạ 4, được 324; 324 chia 162 được 2, viết 22 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 2, viết 02 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 12 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0, viết 0.

Vậy kết quả của phép chia 1944 : 162 = 12

Phép tính chia có dư

Ví dụ: 8469 : 241 = ?

Chia theo từng thứ tự từ trái sang phải:

846 chia 241 được 3, viết 33 nhân 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 33 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 13 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7;8 trừ 7 bằng 1, viết 1.

*

Hạ 9, được 1239; 1239 chia 241 được 5, viết 55 nhân 1 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 45 nhân 4 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 25 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

Nhận xét về hai phép tính chia

Phép tính chia có số dư bằng 0 là phép chia hết.Phép tính chia có số dư khác 0 là phép chia có dư.Trong phép tính chia có dư thì số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia.

Xem thêm:

Giải bài tập SGK Toán lớp 4: Chia số có ba chữ số

Giải bài tập trang 86 Sách giáo khoa Toán 4 theo chương trình mới

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 2120 : 424

1935 : 354

b) 6420 : 321

4957 : 165

Hướng dẫn:

*
Bài 1 trang 86 SGK Toán 4

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Hướng dẫn:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495 = 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87

Câu 3: Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Hướng dẫn:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

27 – 24 = 3 ( ngày )

Đáp số : 3 ngày

Trên đây là toàn bộ lý thuyết của mình về cách chia số có ba chữ số. Ở phần cuối của bài học này, chúng ta sẽ có hai bài tập để nắm vững kỹ thuật tính toán này.

Đây là bài khó nhất trong chương này, và nếu bạn nắm vững nó, bạn chắc chắn sẽ đạt điểm cao trong bài thi cuối kỳ!