Ngày nay, để chuyển động kinh doanh bán buôn với khách quốc tế dễ dàng, bạn cũng phải biết kha tương đối một vài ba câu ngoại ngữ đối chọi giản, tuyệt nhất là về cách đọc số tiền. Trong nội dung bài viết hôm nay, shop chúng tôi sẽ share cho chúng ta cách hiểu số chi phí trong tiếng Hàn như thế nào nhé!

*

Đơn vị chi phí tệ của hàn Quốc

Đồng Won là đơn vị chức năng tiền tệ của hàn quốc Quốc, có cả hai loại hiệ tượng tiền giấy cùng tiền xu.

Bạn đang xem: Cách đọc số tiền trong tiếng hàn

hiện nay nay, tỷ giá chỉ đồng won được quy thay đổi 1 won bằng xấp xỉ 20 vnd.

Tỷ giá nỗ lực thể:

1 won = 20.12 vnd

1000 won = 20.1200 vnd

100.000 won = 201.000 vnd

một triệu won = 20.120.000 vnd.

*
Đơn vị chi phí tệ của đất nước hàn quốc Quốc

dùng chữ số nào nhằm đọc tiền bởi tiếng Hàn?

giờ đồng hồ Hàn hiện thời có 2 hệ thống số đếm là:

Hán Hàn (일, 이, 삼, 사,…) .

Thuần Hàn (하나, 둘, 셋,…).

Khi kể đến số tiền, ta thực hiện số đếm Hán Hàn nhằm đọc. Những đơn vị đếm đang lần lượt là:


Số tiền

giờ Hàn

Phiên âm

100

1.000

10.000

100.000

십만

1.000.000

백만

10.000.000

천만

1.000.000.000

십억


bí quyết đọc phần đông số chi phí … + 만 + …

Ví dụ: 25.000 => tách bóc ra là 2/ 5.000.

biện pháp đọc: 이만 오천 .

Câu không hề thiếu khi thì thầm là:

25.000 = 이만 오천 동이에요 (동 là đồng – đơn vị tiền Việt)>.


Số tiền

giờ đồng hồ Hàn

Phiên âm

7.000 đồng

칠천 동

1,200 đồng

천이백 동

73,200 đồng

칠만삼천이백동

220,000 đồng

이십만동

256,300 đồng

이십만육천삼백동

525,329 đồng

오십이만오천삼백이십구동

<ô-sip-i-man ô-chon sam-bek i-sip-ku tông>

1,203,000 đồng

백이십만삼천동

2,500,000 đồng

이백오십 동

2,840,500 đồng

이백팔십사만오백동

4.583.000 đồng

사백 오십팔 만 삼천 동

11,500,400 đồng

천백오십만사백 동

32.958.000 đồng

삼천 이백 구십오 만 팔천 동


*
cách đọc gần như số tiền

cách đọc số chi phí ≥ 100,000,000 bởi tiếng Hàn

lúc số tiền ≥ 100.000.000, sẽ sở hữu công thức như sau:

… + 억 +…+ 만 +…

Ví dụ: 336.705.000 => tách bóc ra thành 3 /3670 /5000

biện pháp đọc: 삼억 삼천 육백 칠십 만 오천 .


Số tiền

giờ Hàn

Phiên âm

125.000.000 đồng

일억 이천 오백 만 동

140,385,000 đồng

일억사천삼십팔만오천동

320,000,000 đồng

삼억이천만동

560,000,000 đồng

오억육천만 동

465,325,500 đồng

사억육천오백삼십이만오천오백동

1.489.070.000 đồng

십사억 팔천 구백 칠만 동

3,450,230,000 đồng

삼십사억오천이십삼만동


*
biện pháp đọc đầy đủ số tiền≥ 100.000.000

bí quyết đọc số tiền trong tiếng Hàn


Số tiền

Tiếng Hàn

Phiên âm

550 đồng

오백오십동

15.000 đồng

만 오천 동

3,650 đồng

삼천육백오십동

12,000 đồng

만이천동

120.000 đồng

십이 만 동

335.000 đồng

삼십삼 만 오천 동

651,000 đồng

육십오만천동

1.247.000 đồng

백 이십사 만 칠천 동

9,350,000 đồng

구백삼십오만동

10.600.000 đồng

천 육십 만 동

25,000,000 đồng

이천오백만동

336.705.000 đồng

삼억 삼천 육백 칠십 만 오천 동

750,400,600 đồng

칠억오천사십만육백동

1,250,000,000 đồng

십이억오천만동

5.624.855.000 đồng

오십육억 이천 사백 팔십 오만 오천 동

<ô-sip-yu-kok i-chon sa-bek pal-sip ô-man ô-chon tông>


*
cách đọc số chi phí trong giờ đồng hồ Hàn

trong số ngành quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống, việc biết thêm nhiều ngôn ngữ rất quan trọng. Nội dung bài viết trên trên đây đã giúp bạn biết được cách đọc cũng tương tự cách đếm số chi phí trong giờ đồng hồ Hàn. Hy vọng chúng ta có thể áp dụng dễ ợt cho việc sale của mình.

Xem thêm: Kỹ thuật nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp, quy trình kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm

Bạn là nhân viên lễ tân hay giao hàng nhà hàng thao tác làm việc trong các khách sạn hay đón chào khách Hàn Quốc? các bạn đã biết giao tiếp tiếng Hàn cơ bản? Hãy cùng hra.edu.vn khám phá về cách gọi tiền bởi tiếng Hàn để vận dụng khi cần thiết nhé!

*

Nhân viên hotel hay phục vụ khách Hàn cần biết cách gọi tiền bởi tiếng Hàn

► 1.000 won bởi bao nhiêu chi phí Việt Nam?

Won là đơn vị chức năng tiền tệ của hàn Quốc. Hiện nay nay, theo tỷ giá bán quy đổi, 1.000 won gần tương đương với 20.000 đồng xu tiền Việt. Như vậy:

10.000 won = 200.000 đồng100.000 won = 2.000.000 đồng1.000.000 won = 20.000.000 đồng

*

1.000 won bằng 20.000 đồng xu tiền Việt

► biện pháp đọc tiền bởi tiếng Hàn nhân viên cấp dưới khách sạn - nhà hàng cần biết

- sử dụng chữ số nào nhằm đọc tiền bằng tiếng Hàn?

Hiện nay, giờ Hàn sử dụng song song 2 khối hệ thống chữ số là Hán Hàn (일, 이, 삼 ) với thuần Hàn (하나, 둘, 셋). Khi phải nói số tiền, các bạn sẽ dùng mang lại chữ số Hán Hàn. Theo đó, những đơn vị đếm vẫn lần lượt là:

100 gọi là 1.000 gọi là 10.000 đọc là 100.000 đọc là 십만 1.000.000 gọi là 백만 10.000.000 đọc là 천만 100.000.000 phát âm là 1.000.000.000 gọi là 십억

- giải pháp đọc tiền bằng tiếng Hàn

Khác với người việt thường phân làn đọc chi phí theo 3 chữ số, tín đồ Hàn lại phát âm tiền theo 4 chữ số. Vì chưng vậy, cùng với số chi phí từ 10.000 trở lên, cách đọc là bóc tách 4 chữ số phía đằng sau ra thành công xuất sắc thức: Trước + 만 + sau

Ví dụ: 25.500 đồng = cần tách ra thành 2/5500, giải pháp đọc là: 이만 오천 오백

Và mẫu câu đọc tiền rất đầy đủ khi thì thầm với khách hàng là:

25.500 đồng = 이만 오천 오백 동이에요. (동 là đồng – đơn vị chức năng tiền Việt)

♦ một vài ví dụ tham khảo:

Số tiền Việt

Phân tách

Cách phát âm tiền Việt bởi tiếng Hàn

7.000 đồng

0/7000

칠천 동

15.000 đồng

1/5000

만 오천 동

120.000 đồng

12/0000

십이 만 동

335.000 đồng

33/5000

삼십삼 만 오천 동

1.247.000 đồng

124/7000

백 이십사 만 칠천 동

4.583.000 đồng

458/3000

사백 오십팔 만 삼천 동

10.600.000 đồng

1060/0000

천 육십 만 동

32.958.000 đồng

3295/8000

삼천 이백 구십오 만 팔천 동

125.000.000 đồng

12500/0000

일억 이천 오백 만 동

336.705.000 đồng

33670/5000

삼억 삼천 육백 칠십 만 오천 동

1.489.070.000 đồng

148907/0000

십사억 팔천 구백 칠만 동

5.624.855.000 đồng

562485/5000

오십육억 이천 사백 팔십 오만 오천 동

<ô-sip-yu-kok i-chon sa-bek pal-sip ô-man ô-chon tông>

Với hầu hết giá trị tiền từ triệu vnd trở xuống thường được áp dụng nhiều nên nhân viên lễ tân, phục vụ nhà sản phẩm trong hotel cần rèn luyện sử dụng thật thạo để không gây nhầm lẫn, sai sót khi tính tiền mang đến khách Hàn Quốc. Hy vọng thông tin được share trong bài viết này sẽ bổ ích với những bạn đang làm nghề hoặc dự tính tìm bài toán khách sạn.