TUẦN 15

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Chia nhì số có tận thuộc là những chữ số 0Chia cho số có hai chữ số

Ví dụ 1. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 560 : 70 = ... B) 2700 : 900 = ...

Bạn đang xem: Chia 2 chữ số lớp 4

c) 912 : 25 = ... (dư ...) d) 1280 : 53 = ... (dư ...)

Hướng dẫn

a) 560 : 70 = 8 b) 2700 : 900 = 3

c) 912 : 25 = 36 (dư 12) d) 1280 : 53 = 24 (dư 8)

Ví dụ 2. Tìm x:

a) x × 30 = 23400 b) 19200 : x = 80

Hướng dẫn

a) x × 30 = 23400 b) 19200 : x = 80​

x = 23400 : 30 x = 19200 : 80

x = 780 x = 240

Ví dụ 3. Tính:

a) 8241 : 67 × 45 = ... B) 147 × 56 : 28 = ...

Hướng dẫn

a) 8241 : 67 × 45 b) 147 × 56 : 28

= 123 × 45 = 8232 : 28

= 5535 = 294

Ví dụ 4. Tìm số bị chia nhỏ bé nhất nhằm thương bằng 945 với số dư là 17

Hướng dẫn

Số bị chia bởi thương nhân số phân tách cộng số dư

Vì số bị chia nhỏ dại nhất nên số chia nhỏ dại nhất à số phân chia là: 1

Vậy số bị chia là: 945 × 1 + 17 = 962


Ví dụ5. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 864 m2, chiều nhiều năm 36m. Tính chu vi mảnh đất nền đó


Hướng dẫn

Chiều rộng mảnh đất đó nhiều năm là:

864 : 36 = 24 (m)

Chu vi mảnh đất đó là:

(36 + 24) × 2 = 120 (m)

Đáp số: 120m

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Viết số phù hợp vào ô trống:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

a

99990

90

b

99998

99

c

987654

97

d

102345

98

Bài 2. Đặt tính rồi tính:


a) 9468 : 18 b) 13275 : 25


c) 18408 : 48 d) 38880 : 15

Bài 3. Tìm x:


a) x × 47 = 2726 b) 17802 : x = 80


Bài 4. Tìm x:


a) 58 × x – 934 = 6722 b) 2005 + x × 34 = 5337

c) 12 × x × 15 = 38880 d) (x + x × 2) : 34 = 504


Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

a) (360 × 25 × 12) : 24 c) (450 × 480 × 44) : ( 15 × 12 ×11)

b) (150 × 35 × 10) : 25 d) (750 × 360 × 56) : (25 × 12 × 7)

Bài 6. Tính cực hiếm biểu thức:

a) 19832 : 37 + 19464 c) 1968 × 349 + 35460 : 985

b) 325512 : 33 – 7856 d) 2008 × 327 – 1308 × 502

Bài 7. Cho một phép chia hết, trong những số ấy số bị phân chia là số tròn chục. Hỏi nếu xóa chữ số 0 ở tận thuộc của số bị chia thì được thương new bằng một trong những phần mấy yêu mến cũ?

Bài8.Trong phép phân tách 2484 cho một vài tự nhiên thì tất cả số dư lớn số 1 là 34. Tìm thương của phép phân tách đó.

Bài 9. Khi nhân một vài với 46, một chúng ta đã viết không nên 46 thành 64 buộc phải tích yêu cầu tìm đã tạo thêm 2214 đối chọi vị. Tìm tích đúng của nhị số đang cho.

Bài 10. Khi nhân một số với 79, một bạn đã đặt những tích riêng biệt thẳng cột như trong phép cộng bắt buộc có hiệu quả là 2160. Search tích đúng của nhị số sẽ cho.

Bài 11. Một người đi xe pháo đạp trong một giờ 12 phút được 23km 400m. Hỏi trong 48 phút tín đồ đó đi được bao nhiêu mét?

Bài 12. Bác Vinh thiết lập 1425 viên gạch bông để lát phải nhà. Bác dự trù sẽ thừa ra 125 viên đủ để lát 5m2 khu vực vệ sinh. Hỏi diện tích mặt sàn nhà cần lát gạch bông của bác bỏ Vinh là bao nhiêu mét vuông?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 15trong mục
Học Tốt Toán Hàng Tuầntrên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Toán lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số học sinh tiếp tục được gia công quen cùng với phép tính chia và những bài tập áp dụng của phép chia.Bài học này hra.edu.vn tiếp tục cung ứng các kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài xích tập vận dụng của toán lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số. Bố mẹ vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.

1. Ôn tập biện pháp chia mang lại số có 1 chữ số

*

Thực hiện phép phân chia theo lắp thêm tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không phân tách được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Biện pháp chia đến số tất cả 2 chữ số

2.1. Lấy ví dụ 1. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo trang bị tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

20 phân tách 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép phân tách này là phép phân tách hết.

2.2. Ví dụ 2. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện phép chia theo lắp thêm tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Dìm xét phép chia cho số có 2 chữ số

Những xem xét khi thực hiện phép phân chia số tất cả hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia gồm số dư bằng 0

Phép chia tất cả dư là phép chia có số dư khác 0

Phép chia có dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Ôn tập mặt hàng và lớp trong số trường đoản cú nhiên

*

Hàng 1-1 trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp solo vị
Hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập áp dụng toán lớp 4 phân tách cho số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hàng ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

168 chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:

*

56 phân tách 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia gồm số dư

*

205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư

*

228 phân chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia tất cả số dư

*

459 chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không chia được mang lại 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia có số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ bao gồm phép nhân, phân tách thì thực hiện thứ tự từ bỏ trái qua phải.

Xem thêm: Xem Lá Số Tử Vi Online - Luận Giải Lá Số Tử Vi Miễn Phí

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài bác tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: kiếm tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà bác bỏ Tư gồm 800 cây ăn uống quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng gồm bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán lớp 4 phân tách cho số tất cả 2 chữ số, học sinh cần phải chuyên cần làm bài tập nhằm thành thục quá trình tính phép chia. Thường xuyên theo dõi hra.edu.vn để được cung ứng thêm nhiều kiến thức hữu dụng nhé.