Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật

*

ta có:

1110 ;1101 ;1011; 2100;2010;2001;1200;1020;1002;3000.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 3

vậy ta có 10 số có 4 chữ số nhưng mà tổng những chữ số bởi 3


*


Cho bốn chữ số khác biệt có tổng bởi 6. Hãy viết tất cả các số có bốn chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong những số. Tính tổng những số vừa viết một phương pháp nhanh nhất.


Cho tư chữ số khác biệt có tổng bằng 6. Hãy viết toàn bộ các số có bốn chữ số nhưng mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong những số. Tính tổng những số vừa viết một cách nhanh nhất.


Cho tư chữ số không giống nhau có tổng bằng 6. Hãy viết toàn bộ các số bao gồm bốn chữ số nhưng mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong những số. Tính tổng những số vừa viết một biện pháp nhanh nhất


cho tứ chữ số khác nhau có tổng bởi 6 . Hãy viết toàn bộ các số gồm bốn chữ số nhưng mỗi chữ số chỉ được một lượt trong mõi số. Tính tổng các số vừa viết một phương pháp nhanh nhất


Cho tư chữ số khác biệt có tổng bởi 6. Hãy viết tất cả các số bao gồm bốn chữ số cơ mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong những số. Tính tổng các số vừa viết một cách nhanh nhất có thể


a) Hãy viết toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái có bố chữ số mà lại tổng những chữ số của nó bởi 3?

b) Hãy viết tất cả các số thoải mái và tự nhiên có bốn chữ số mà lại tổng những chữ số của nó bằng 4?


Câu 1. Cho tư chữ số khác biệt có tổng bởi 6. Hãy viết toàn bộ các số bao gồm bốn chữ số mà lại mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổng các số vừa viết một phương pháp nhanh nhất.Câu 2. Kiếm tìm số tròn chục có năm chữ số, biết chữ số hàng nghìn gấp hai chữ số hàng trăm nghìn, chữ số sản phẩm trăm gấp hai chữ số hàng ngàn và chữ số mặt hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm.em đang buộc phải gấp

Câu 1. Cho tư chữ số khác nhau có tổng bằng 6. Hãy viết tất cả các số có bốn chữ số nhưng mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổng các số vừa viết một biện pháp nhanh nhất.

Câu 2. Tìm số tròn chục tất cả năm chữ số, biết chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng trăm nghìn, chữ số mặt hàng trăm gấp hai chữ số hàng nghìn và chữ số mặt hàng chục gấp hai chữ số hàng trăm.

em đang phải gấp


từ những chữ số 0 2 3 5 hãy viết tất cả các số bao gồm bốn chữ số khác nhau: c) trường đoản cú 4 chữ số trên hoàn toàn có thể viết được số gồm bốn chữ số khác nhau chia hết mang lại 3 không? bởi vì sao?

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

*

có tất cả 17số bao gồm tổng = 4

có toàn bộ 5 số bao gồm 3 chữ số tổng = 3

mk xin ý kiến những bạn

nếu đúng thì k nha


1.Có từng nào số có 3 chữ số phân chia hết mang đến 2 mà lại ko chia hết cho 3 ?2.Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số nhưng tổng 4 chữ số bằng tích 4 chữ số .3.Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số mà thực hiện 3 chữ số không giống nhau .4.Tính tổng tất cả các số gồm 4 chữ số phân tách hết mang lại 2 với 5.5.Có từng nào số gồm 3 chữ số nhưng tích 4 chữ số đó bằng 12?


Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm bốn chữ số mà lại tổng những chữ số của mỗisố đó bởi 3.

hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm bốn chữ số nhưng mà tổng những chữ sốcủa mỗi số đó bằng 4.


4 = 4 + 0 + 0 + 0 = 3 + 1 + 0 + 0 = 2 + 2 + 0 + 0 = 2+ 1 + 1 + 0 = 1+1+1+1

=> Số chế tác thành hoàn toàn có thể được lập từ bộ số (4;0;0;0); (3;1;0;0); (2;2;0;0) hoặc (2;1;1;0) hoặc (1;1;1;1)

+) Từ(4;0;0;0) ta bao gồm 1 số là 4000

+) Từ(3;1;0;0) ta gồm : 3100; 3010; 3001;1300; 1030; 1003 => có 6 số

+) Từ(2;2;0;0) ta có: 2200; 2020; 2002 => có 3 số

+) Từ(2;1;1;0) ta có: 2110; 2101; 2011; 1210; 1201; 1021; 1120; 1012; 1102 => có 9 số

+) từ bỏ (1;1;1;1) ta bao gồm 1 số là 1111

=> Có toàn bộ là đôi mươi số


a) 3 = 3 + 0 + 0 + 0 = 2 + 1 + 0 + 0 = 1 + 1+ 1 + 0

=> các số thỏa mãn rất có thể được lập tự một trong những bộ số (3;0;0;0) hoặc (2;1;0;0) hoặc (1;1;1;0)

+) từ 4 chữ số 3;0;0;0 ta có 1 số 3000

+) Từ(2;1;0;0) ta có những số: 2100; 2010; 2001; 1200; 1020; 1002 => có 6 số

+) Từ(1;1;1;0) ta có những số: 1110; 1101; 1011 => có 3 số

Vậy gồm 1+ 3 + 6 = 10 số thỏa mãn


Các số gồm 4 chữ số mà gồm tổng những chữ sốbằng 3 thì những số đó phải bé dại hơn hoặc bằng 3000

=>Ta bao gồm : sản phẩm nghìn sẽ có 3 gạn lọc 1;2;3

sản phẩm trămsẽ bao gồm 4 lựa chọn 0;1;2;3

hàng chụcsẽ bao gồm 4 sàng lọc 0;1;2;3

Hàng đơn vị chức năng cũngsẽ tất cả 4 chọn lọc 0;1;2;3

=>Sẽ bao gồm 10 số là:10111;1101;1110;1002;1020;1200;2001;2010;2100;3000

Vậy tất cả 10 số có 4 chữ số tất cả tổng các chữ số bởi 3


gọi số buộc phải tìm là abcdiều khiếu nại a+b+c=3suy ra a,b,c 0nếu a= 3 suy ra b, c = 0nếu a= 2 suy rab=1, c= 0b=0, c=1nếu a= 1 suy ra b=2 , c= 0b= 1, c=1b=0 , c= 2vậy tổng số có 6 số


Ta có: 3 = 0 + 0 + 0 + 3 = 0 + 0 + 1 + 2 = 0 + 1 + 1 + 1

Vậy các số lập được thỏa mãn là: 1002 ; 1011 ; 1020 ; 1101 ; 1110 ; 1200 ; 2001 ; 2010 ; 2100 ; 3000 có 10 số


- Số bé bỏng nhất 103.

- Số lớn nhất 301.

- mối quan hệ là 9.

Xem thêm: Một Số Loài Vật Sống Dưới Nước Mà Cha Mẹ Nên Dạy Cho Con, Bài 29: Một Số Loài Vật Sống Dưới Nước

Số các chữ số gồm là :

(301 - 103) : 9 + 1 = 23

ĐS : 23 số


1012,1021,1102,1120,1111,1300,1003,1030,2110,2101,2011,3100,3010,3001,4000

có 15 số tất cả

hihi tích cho khách hàng nha


Có 15 số có 4 chữ số cơ mà tổng các chữ số bằng 3

đó là những số :2012,1021,1002,10,1012,1024,1102,1120,1111,1300,1003,1030,2110,2101,3100,3010,3001,4000


co 7 so co 4 chu so ma tong cac chu so =3 :1002;1020;1200;2100;2010;2001;3000.

de te ma 0 lam duoc !!!!


1)

Tổng của chính nó và các chữ số của nó bằng 1159.tìm số đó?

2)

Có từng nào số bao gồm 5 chữ số cơ mà tổng những chữ số bằng 41

3)

Có bao nhiêu số gồm 6 chữ số nhưng mà tổng những chữ số bằng 48


tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái