Tôi kết hôn đến ni được 5 năm rưỡi. Chồng tôi là người Ấn Độ. Chúng tôi có cùng niềm tin tôn giáo dẫu vậy lúc đầu nhà chồng không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi. (Ngô Thị Hải Vân, Ấn Độ)


Yt5Hrf8QHqz8o
A" alt="*">