Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0004.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: xoàn hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.

Bạn đang xem: Đồng hồ rolex nữ chính hãng giá bao nhiêu


*
*

*
*

Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0008.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
*
*

*
*

Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0016.Movement: automatic - cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép không gỉ.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
*
*

Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0012.Movement: automatic - cal. 2236.Chất liệu: đá quý hồng18k, thép ko gỉ.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0025.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: rubi hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0024.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0018.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0010.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0028.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0027.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0003.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0007.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: kim cương hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0015.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: đá quý hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0021.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0025.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0023.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0017.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0009.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0016.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Ref: 279160-0015.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0002.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0002.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Ref: 279160-0001.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0011.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0009.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 28mm.Ref: 279135RBR-0020.Movement: trường đoản cú động,Cal 2236.Chức năng: Giờ, Phút, Giây, Ngày.Chất liệu: tiến thưởng hồng Everose, kim cương chủ yếu hãng Rolex.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278288RBR-0030.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: đá quý vàng 18k.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Dự trữ cót: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: hàng new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0030.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: đá quý hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: hàng new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0017.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: đá quý hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: hàng mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0006.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, chứng trạng tốt.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 1/2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278271-0006.Movement: Automatic, Cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: đá quý trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344rbr-0012.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344rbr-0011.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0002.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0001.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0026.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: quà trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0025.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0024.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: quà trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0036.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: quà trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0035.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0013.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0008.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: quà trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0026.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0006.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0015.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0014.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0033.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0005.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0007.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0032.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.

Rolex là một trong thương hiệu đồng hồ lớn cài đặt bề dày tay nghề và lịch sử phát triển hàng ngàn năm. Rất nhiều tín đồ đam mê đồng hồ thời trang trên khắp núm giới không có bất kì ai mà không nghe biết thương hiệu sang trọng này. Ngày nay, những cỗ máy thời gian Rolex không chỉ từ là sự tuyển lựa của những đấng mày râu mà với các chị em phụ con gái hiện đại, đồng hồ Rolex còn là việc lựa chọn hàng đầu. Bởi đối với phái đẹp, đa số chiếc đồng hồ đeo tay Rolex bây giờ như một đồ gia dụng thể trang sức thể hiện nay độ đẳng cấp, quý phái và quý phái. Vậy giá đồng hồ Rolex nữ chính hãng là bao nhiêu? bảng giá đồng hồ nàng Rolex chủ yếu hãng là như thế nào. Cùng khám phá ngay tiếp sau đây nhé.

*

Đồng hồ Rolex phụ nữ chính thương hiệu tại boss khủng Luxury

1/ Giá đồng hồ đeo tay Rolex cô gái chính hãng là bao nhiêu?

Rolex tải rất nhiều bộ sưu tầm với thiết kế đa dạng, trong từng tủ đồ thì có rất nhiều mẫu đồng không giống nhau. Gồm một điều quánh biệt, Rolex là giữa những thương hiệu đồng hồ thời thượng tiên phong trong bài toán sản xuất những chiếc đồng hồ giành riêng cho phái đẹp. Từ phần nhiều thập niên 1920 , Rolex đang cho giới thiệu chiếc đồng hồ đeo tay nữ trước tiên và cũng là chiếc đồng hồ nữ mắc nhất có tên “công chúa” . Tiếp đó giữa những năm 1930 (trước chiến tranh nhân loại thứ 2 nổ ra) , dòng sản phẩm đồng hồ thời trang Rolex là việc lựa chọn số 1 của phần đông quý cô nhiều có. Bảng giá đồng hồ nữ Rolex thiết yếu hãng Thụy Sỹ:

Hình Ảnh

Tên Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm

*

Rolex Lady-Datejust 279171 phương diện Số Chocolate Cọc Số La Mã

*

Rolex Lady Datejust 28 279173

*

Rolex Datejust 31 278271 phương diện Số Hồng Cọc Số La Mã

225.000.000 VNĐ

*

Rolex Datejust Oyster 126281RBR 36mm

Liên hệ

*

Rolex Oyster Perpetual 31 177200

*

Rolex Day-Date 36 128349RBR mặt Số Opal Hồng Dây Đeo President thế Kim Cương

Liên Hệ

*

Rolex Lady Datejust 31 278273 mặt Số Xám chũm Kim Cương

278.000.000 VNĐ

*

Rolex Datejust 31 278271 khía cạnh Số Vỏ Trai Trắng

332.000.000 VNĐ

*

Rolex Lady-Datejust 279173 khía cạnh Số bạc bẽo Cọc Số Dạ Quang

*

Rolex Pearlmaster 34 81158

Liên Hệ

*

Rolex Yacht-Master 268655 Pave

800.000.000 VNĐ

*

Rolex Cosmograph Daytona 116509

*

Rolex Datejust 36 126284RBR

320.000.000 VNĐ

*

Rolex Cosmograph Daytona 116518LN

730.000.000 VNĐ

*

Rolex Yacht Master 268621 phương diện Số Nâu

*

Rolex Lady-Datejust 28 279173 phương diện Số bạc tình Nạm Kim cương cứng Cọc Số La Mã 9 Giờ

264.000.000 VNĐ

*

Rolex Day-Date 36 128348RBR mặt Số rubi Champagne

Liên Hệ

*

Rolex Day-Date 36 128348RBR mặt Số Đính Kim Cương

Liên Hệ

*

Rolex Cellini Date 50515 39mm

370.000.000 VNĐ

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy đồng hồ thời trang Rolex vẫn chính là độc tôn về những sản phẩm của giới thượng lưu với những mức chi phí cao chết giả ngưởng. Nhưng ở mỗi chiếc đồng hồ đeo tay lại tôn đề xuất sự phong cách và quý phái của bạn dùng. Lưu ý: giá tại bảng trên là giá thành hiện tại của monster Luxury. Bởi vì Boss Luxury là nhà sản xuất hàng thường xuyên xuyên sẽ sở hữu được giá triết khấu cao nên chúng ta cũng có thể sẽ quá bất ngờ khi được xem báo giá từ chúng tôi.

2/ 5 điệu độc đáo về đồng hồ Rolex có thể bạn chưa biết

2.1. Từng nào chiếc đồng hồ đeo tay Rolex được tiếp tế mỗi năm

Rolex chưa bao giờ công tía về số liệu nào trong marketing của mình. Tuy nhiên Internet vẫn là một công cụ tuyệt vời và hoàn hảo nhất để thỏa mãn sự tò mò và hiếu kỳ đó.

*

Mẫu đồng hồ Rolex 278381RBR sang trọng trọng, đẳng cấp và sang trọng trên cổ tay quý cô

Theo những nguồn tin mà boss khủng Luxury tích lũy được, Rolex sản xuất khoảng 650.000 loại năm 2006 với năm 2008 là 770.000 chiếc. Chưa dừng lại ở đó, năm 2012 có tầm khoảng 1,2 triệu chiếc đồng hồ Rolex được xuất xưởng. Năm 2013, doanh thu của Rolex là 4,5 tỉ đô la, trung bình từng giá đồng hồ Rolex khoảng chừng 10.000 usd, cũng trong thời hạn này thì 450.000 cái được cung cấp – theo mối cung cấp tin thống kê lại của Ngành đồng hồ.

2.2. Rolex từng sản xuất đồng hồ thời trang Quartz

Không phải phần nhiều đồng hồ nước rolex cô bé chính hãng phần đa sử dụng cỗ máy automatic. Trong thời điểm 1980, Rolex trình làng những chiếc đồng hồ đeo tay pin quartz, nhưng tương đối hiếm. Đó là tủ đựng đồ Rolex Cellini. Tất cả những đồng hồ pin quartz phần đông được trả thiện trọn vẹn thủ công.

*

Cellini Quartz - dòng Rolex dành riêng cho nữ, thực hiện máy pin 

2.3. Từng chiếc đồng hồ đeo tay Rolex đều mang một câu chuyện

Rolex chính là thương hiệu đồng hồ thời trang đi đi đầu trong việc thực hiện cách tiếp thị bởi ý kiến người sử dụng “Testimonee”. Năm 1927, Rolex đã giới thiệu chiếc đồng hồ Rolex chính hãng Chronograph Oyster đầu tiên có chức năng chống nước. Thông qua cách cho một vận cồn viên lượn lờ bơi lội trẻ tuổi người Anh tên Mercedes Gleitze lặn qua kênh đào Anh trong 10 giờ liên tiếp. Sau đó, chữ tín đã lấy chủ ý và cảm nhận của di chuyển viên đăng bên trên tờ Daily Mail. Chiến lược kinh doanh này được áp dụng cho đến tận ngày nay.

2.4. Chất liệu thép không gỉ tương tự implant ngành chỉnh nha

Đó là thép ko gỉ 904L, một loại thép mắc đỏ được áp dụng cho implant cắn răng trong ngành chỉnh nha. Thép 904L công ty Rolex chứa các chất Niken cùng Crom cao hơn nữa cả 316L, có nghĩa là thép 904L cá năng lực chống làm mòn cực tốt.

2.5. Bộ sưu tầm Rolex 2017

*

Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust 28 tại Baselworld 2017

Tại Baselworld 2017, Rolex tập trung làm mới dòng đồng hồ Oyster và Cellini. Hệt như những chiếc đồng hồ trước đó của Rolex, Rolex 2017 được chứng nhận Superlative Chronometer của yêu quý hiệu. Nhỏ dấu biệu tượng công ty hình vương miện, độ chính xác, năng lực chống nước, bộ máy tự động hoàn hảo,… 7 chiếc đồng hồ đeo tay mới tốt nhất của Rolex 2017 là: Rolex Sea Dweller M126600, Rolex Sky Dweller M326933, Yacht-Master II M116680, Rolex Datejust 41 M126334, Rolex Lady Datejust 28 M279160, Rolex Cosmo
Graph Daytona M116518ln với Rolex Cellini Moonphase M50535.

Xem thêm: Cách viết mục tiêu nghề nghiệp bằng tiếng anh ngành ngân hàng

Trên đây là những tin tức về giá đồng hồ Rolex chị em chính thương hiệu là bao nhiêu? bảng giá chi máu 2020. Hi vọng với thông tin trên đây các bạn đã lắm rõ được giá bán đồng hồ đeo tay nữ Rolex bao gồm hãng Thụy Sỹ từng nào tiền. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm đồng hồ đeo tay Rolex cô gái cùng phần đa cách hữu ích để nhận biết đồng hồ đeo tay Rolex thiết yếu hãng. Đừng ngần ngại, hãy cho tới ngay cửa hàng Boss Luxury để được đội ngũ nhân viên ở đây tư vấn nhé. Chúc các bạn sớm tìm kiếm được mẫu đồng hồ đeo tay Rolex nữ phù hợp nhất nhé.