Please Rate


Bạn đang xem: Giáo trình đầu tư quốc tế đại học ngoại thương

Vote 1Vote 2Vote 3Vote 4Vote 5 

Tên học phần: Đầu tư quốc tế (International Investment)

 

Mã học phần: DTU308

Viện: Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Bộ môn phụ trách: Kinh tế và Quản lý

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Không

 

MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản liên quan đến các hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu (bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư chứng khoán nước ngoài, tín dụng quốc tế và hỗ trợ phát triển chính thức). Học phần sẽ tập trung nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cơ sở lý luận và các chủ thể chính của dòng vốn này. Bên cạnh đó, các chính sách FDI của các quốc gia và các quy định quốc tế về đầu tư (Các hiệp định đầu tư song phương, các hiệp định đầu tư khu vực,...) và xu hướng tự do hóa cũng được nghiên cứu trong học phần này.

 

NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Số tiết trên lớp

Thuyết trình, tiểu luận, bài tập lớn

Tự học, tự chuẩn bị

Lý thuyết

 

Bài tập, thảo luận, thực hành

 

1

Chương 1: Giới thiệu về môn học Đầu tư quốc tế

 

Chương 2: Tổng quan về đầu tư quốc tế

2

1

1,5

4,5

2-4

Chương 2: Tổng quan về đầu tư quốc tế

 

6

3

4,5

13,5

5-6

Chương 3: Các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế

 

4

2

3

9

7-8

Chương 4: Môi trường đầu tư quốc tế

4

2

3

9

9

Chương 5: Tự do hoá đầu tư và các khu vực đầu tư tự do

2

1

1,5

4,5

10

Kiểm tra giữa kỳ

3

 

1,5

6

11

Chương 6: Hiệp định đầu tư quốc tế

3

 

1,5

6

12

Thảo luận: Các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế

0

3

1,5

6

13

Seminar: Một trong số chủ đề mà giảng viên và sinh viên đã thống nhất

0

3

1,5

1,5

14

Chương 7: Các TNC trong hoạt động đầu tư quốc tế

3

0

1,5

6

15

Chương 8: Mua lại và sáp nhập (M&A) trên thế giới

3

0

1,5

6

Tổng cộng:

30

15

22,5

67,5

 

PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Trọng số

 

Đánh giá quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Viết tiểu luận và thuyết trình theo nhóm hoặc thi viết giữa kỳ

Thuyết trình 30 phút và trả lời câu hỏi hoặc thi viết giữa kỳ 45 phút

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Thi viết cuối kỳ (tự luận) cá nhân trên lớp hoặc làm bài luận theo nhóm theo hình thức trực tuyến

Bài kiểm tra lý thuyết + tự luận (60-90 phút)

60%

 

 

 

100%

 

 Tiêu chí đánh giá

Yêu cầu chung đối với bài thuyết trình

+ Nội dung thuyết trình tốt: 5 điểm

+ Kỹ năng thuyết trình tốt: 3 điểm

+ Slides chuẩn bị tốt 1 điểm

+ Thời gian thuyết trình theo quy định: 1 điểm

Tổng: 10 điểm

 

Báo cáo nhóm

Hình thức: Bài luận từ 20-25 trang A4Nội dung: Bộ BT cụ thể
Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi : 2 điểm

+ Nội dung phù hợp với tên chủ đề, giải quyết trọn vẹn vấn đề nghiên cứu : 5 điểm

+ Tài liệu sử dụng trung thực và minh bạch nguồn dữ liệu : 1 điểm

+ Hình thức trình bày, ngôn ngữ, bảng biểu, trích dẫn tài liệu tham khảo : 2 điểm

Tổng: 10 điểm

Kiểm tra và thi viết

- Nội dung: các vấn đề đã được học tập trên lớp và tự học

- Hình thức thi: trực tiếp trên lớp

- Thời gian: 60 phút

- Tiêu chí đánh giá:

Các ý rõ ràng, đầy đủ, hướng mở: 2 điểm
Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế: 4 điểm
Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú: 1 điểm
Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng quy định: 2 điểm
Sáng tạo trong cách trình bày: 1 điểm

Tổng: 10 điểm

Giáo trình Đầu tư Quốc tế tập trung giới thiệu hành vi của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment – FDI), bao gồm các chiến lược đầu tư, mô thức đầu tư để từ đó hiểu được bản chất của đầu tư và đánh giá tác động của FDI đến sự tăng trưởng của quốc gia; từ những lợi ích và những đánh đổi mà quốc gia đi đầu tư cũng như quốc gia tiếp nhận đầu tư nhận được để phân tích các chính sách khuyến khích hay hạn chế dòng đầu tư.


*

Warning: Undefined variable $post in /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/plugins/bookshop/bookshop.php on line 37Warning: Attempt to read property "ID" on null in /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/plugins/bookshop/bookshop.php on line 37Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "cover_type" in /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php:25Stack trace:#0 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/shortcodes.php(355): dang_bia()#1 : do_shortcode_tag()#2 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/shortcodes.php(227): preg_replace_callback()#3 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php(203): do_shortcode()#4 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/row.php(200): flatsome_contentfix()#5 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/shortcodes.php(355): ux_col()#6 : do_shortcode_tag()#7 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/shortcodes.php(227): preg_replace_callback()#8 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php(203): do_shortcode()#9 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/row.php(73): flatsome_contentfix()#10 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/shortcodes.php(355): ux_row()#11 : do_shortcode_tag()#12 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/shortcodes.php(227): preg_replace_callback()#13 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome/inc/post-types/post-type-ux-blocks.php(155): do_shortcode()#14 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/shortcodes.php(355): block_shortcode()#15 : do_shortcode_tag()#16 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/shortcodes.php(227): preg_replace_callback()#17 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome/inc/widgets/widget-blocks.php(47): do_shortcode()#18 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/class-wp-widget.php(394): Flatsome_UX_Blocks_Widget->widget()#19 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/widgets.php(835): WP_Widget->display_callback()#20 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome-child/woocommerce/single-product/layouts/product-right-sidebar.php(46): dynamic_sidebar()#21 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/template.php(785): require("...")#22 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php(284): load_template()#23 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome-child/woocommerce/content-single-product.php(39): wc_get_template_part()#24 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/template.php(785): require("...")#25 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php(284): load_template()#26 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome-child/woocommerce/single-product.php(38): wc_get_template_part()#27 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-includes/template-loader.php(106): include("...")#28 /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-blog-header.php(19): require_once("...")#29 /www/wwwroot/hra.edu.vn/index.php(17): require("...")#30 {main} thrown in /www/wwwroot/hra.edu.vn/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php on line 25Word


Xem thêm: Số taxi mai linh huế - số điện thoại taxi huế cập nhật mới nhất 2022

Press › Lỗi