ü Đây là các gợi ý và đáp số của các bài tập về nhà chuyên đề dãy số. Các bài giải chỉ với tính gợi ý và đã được rút gọn. Một số bài tương tự thầy sẽ chỉ cung cấp đáp án. Phương pháp giải bài siêu tốc của từng dạng thầy đã hướng dẫn vào các buổi học.

ü Mỗi giáo viên có thể có những cách trình bày khác nhau. Khi làm bài ở trường chúng ta cần trình bày đúng theo cách mà thầy cô giáo bên trên lớp hướng dẫn.

Mặc dù thầy đã kiểm tra rất kỹ dẫu vậy cũng có thể lúc đánh máy sẽ có những lỗi sai.Bạn nào phát hiện ra lỗi đánh máy không đúng nào hãy báo mang lại thầy biết để chúng ta cùng chỉnh sửa.

Bạn đang xem: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100

TÌM SỐ CÁC SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Chú ý:Công thức kiếm tìm số số hạng của hàng số phương pháp đều:

Số số hạng = (số lớn số 1 – số bé bỏng nhất) : khoảng cách + 1


1. Có từng nào số tự nhiên liên tiếp tính từ lúc :

a)1 đến 1945 ?

b)187 mang lại 718 ?

c)1000 cho 2000 ?

Đáp án: a)1945 b)532 c)1001

2. gồm bao nhiêu số tự nhiên là :

a) những số chẵn tiếp tục có nhì chữ số ? b) các số lẻ thường xuyên có bố chữ số ?

c) các số lẻ từ là 1 đến 2001 ?

Giải:

a) Dãy các số chẵn tiếp tục có 2 chữ số là:

10,12,14,16,…,98

Số lượng những số chẵn bao gồm 2 chữ số là:

(98– 10) : 2 + 1 = 45

Cách có tác dụng câu (b) với (c) giống như câu (a)

Đáp án: a)45 b)450 c)1001

3. dãy số tiếp sau đây có từng nào số hạng :

a) 1, 2, 3, 4, …., 98, 99, 100, 99, 98, …., 4, 3, 2, 1 ?

b) 1, 3, 5, 7, …., 95, 97, 99, 100, 98, …., 8, 6, 4, 2 ?

Đáp án: a)199 b)100

4. đến dãy số 298, 295, 292, …., 7, 4, 1. Hỏi dãy này còn có bao nhiêu số hạng ?

Đáp án:100

5. bao gồm bao nhiêu số gồm cha chữ số tất cả tận thuộc là 5 ?

Đáp án:90

6. Tìm tất cả các số chẵn có cha chữ số, biết rằng mỗi số đó đều chia hết mang đến 9 và thương là số có bố chữ số.

Giải:

Hướng dẫn suy luận:

_Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số mà phân tách hết đến 9 là 990.

_Thương của 1 số chẵn với 9 cũng là 1 trong số chẵn mà thương của phép phân chia trên cũng là một trong những số có 3 chữ số đề nghị thương nhỏ dại nhất của phép phân tách trên là 100.Vậy số bị chia bé dại nhất là:

100 9 = 900.

Dãy những số chẵn có 3 chữ số nhưng mỗi số này đều chia hết mang lại 9 cùng thương là số có 3 chữ số là:

900 , 918 , 936 , 954 , 972 , 990

7.Viết dãy các số chẵn, hiểu được mỗi số này đều chia hết cho 9 và thương là số có cha chữ số. Hàng đó bao gồm bao nhiêu số hạng ?

Giải:

_Thương của một số chẵn cùng với 9 cũng là một số chẵn. Dãy các số chẵn tất cả 3 chữ số là:

100,102,104,…,998

Dãy những số chẵn phân chia hết mang lại 9 và thương là số tất cả 3 chữ số là:

100x9 , 102x9 , 104x9 , … , 998x9

Hay : 900,918,936,…,8982

Số số hạng của dãy trên là:

(8982 – 900): 18 + 1 = 450

8. Viết dãy những số lẻ, hiểu được khi chia mỗi số đó mang đến 5 thì được thương là số có ba chữ số, những số thương gần như chia hết cho 3. Hàng đó có bao nhiêu số hạng ?

Giải:

Khi 1 số ít lẻ phân chia hết đến 5 thì sẽ được thương là một số lẻ.

Dãy các số lẻ gồm 3 chữ số mà phân tách hết mang lại 3 là:

105,111,117,123,…,999

Dãy những số lẻ phân tách hết mang đến 5 mà được mến là số bao gồm 3 chữ số mà những số thương gần như chia hết đến 3 là:

105 5 , 111 5 , 117 5 , 123 5 , …, 999 5

Hay:

525 , 555 , 585 , 615 , … , 4995

Số những số hạng của dãy là:

(4995 – 525) : 30 + 1 = 150

Đáp số: dãy số:525 , 555 , 585 , 615 , … , 4995

Số số hạng : 150

9. bên trên một phần đường dài 1km 260m, trung bình cứ 20m lại có một cụm đèn chiếu sáng, mỗi cụm đèn giá 135 000 đồng. Hãy tính số chi phí mua các cụm đèn đó, hiểu được ở nhị đầu đường đều phải có cụm đèn.

Giải:

1km260m = 1260m

Số cụm đèn điện trên phần đường là:

1260 : 20 + 1 = 64 (cụm đèn)

Số chi phí mua các đèn kia là:

64 x 135000 = 8640000 (đồng)

Đáp án:8.640.000 đồng


2.TÍNH TỔNG CÁC SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Chú ý:Công thức tính tổng của hàng số giải pháp đều:

Tổng = (số đầu + số cuối) số số hạng : 2


10. Tính tổng của các số tự nhiên tiếp tục từ 1 cho 2000.

Đáp án:2001000

11. Tính tổng của những số :

a) tất cả hai chữ số.

b) Có tía chữ số.

Đáp án: a)4905 b)494550

12. tỉnh tổng của các số lẻ thường xuyên từ 1 đến 2001.

Đáp án:1002001

13. Tính tổng của 100 số chẵn liên tiếp kể từ 2.

Đáp án:10100

14. mang đến 100 số hạng của hàng số bí quyết đều là 1, 4, 7, 10, … Tính tổng của 100 số đó.

Lời giải rút gọn:

Số hạng sản phẩm 100 là: 1 + (100 – 1) 3 = 298

Tổng: (1 + 298) 100 : 2 = 14950

Đáp án:14950

15. Tính tổng của những số gồm ba chữ số đều có tận cùng là 5.

Giải:

Dãy những số có 3 chữ số tất cả tận cùng bởi 5 là:

105,115,125,…,995

Số số hạng của hàng số bên trên là:

(995 – 105):10 + 1 = 90

Tổng của dãy số trên là:

(105 + 995) 90 : 2 = 49500

Đáp án:49500

16. Tính tổng của những số gồm tía chữ số, các số này đều chia hết mang lại 9.

Đáp án:55350

17. Tính tổng của những số gồm tía chữ số đều có tận thuộc là 4, những số này đều chia hết đến 4.

Đáp án:24480

18. Tính tổng của các số gồm bố chữ số, những số đông đảo chia hết cho 5 có dư là 3.

Đáp án:99090

19. Một chiếc đồng hồ đeo tay chỉ đánh chuông theo từng giờ đúng: 1 giờ điểm 1 giờ đồng hồ chuông, 2 tiếng đồng hồ điểm 2 tiếng đồng hồ chuông… 24 giờ đồng hồ điểm 24 tiếng chuông. Hỏi sau một ngày một đêm gò hồ đó đã điểm từng nào tiếng chuông?

Giải:

Coi số giờ chuông mỗi lần đánh là một trong những số hạng của hàng số biện pháp đều thì ta bao gồm dãy số giải pháp đều kia là:

1,2,3,4,..,23,24

Tổng của dãy số biện pháp đều trên giỏi tổng số tiếng chuông đánh trong một ngày là:

(1 + 24) 24 : 2 = 300

Đáp án:300 giờ chuông

20. Một phòng học gồm số ghế được xếp theo các hàng như sau: hàng ghế đầu bao gồm 12 ghế, hàng lắp thêm hai gồm 13 ghế, hàng thứ ba có 14 ghế… cứ xếp như thế cho đến hàng ở đầu cuối có 30 ghê. Hỏi phòng họp đó có đủ số ghế mang lại 390 tín đồ ngồi họp giỏi không?

Giải:

Coi số ghế mỗi sản phẩm là những số hạng của một dãy số phương pháp đều thì dãy số đó là:12,13,14,…,30

Số số hạng xuất xắc số hàng ghế của phòng học là:

(30 – 12):1 + 1 = 19

Tổng của dãy số trên tuyệt tổng số ghế ở trong phòng học là:

(12 + 30) 19 : 2 = 399

Kết luận:phòng đủ chỗ cho 390 fan ngồi học và thừa ra 9 ghế.


Chú ý:Công thức search số hạng sản phẩm công nghệ n.

Đối với hàng số tăng dần:

Số hạng thiết bị n = Số đầu + (n – 1) khoảng cách.

Đối với dãy số bớt dần:

Số hạng đồ vật n = Số đầu – (n – 1) khoảng cách.


21. fan ta viết những số từ bỏ nhiên tiếp tục từ 1945. Hỏi số hạng lắp thêm 2001 của hàng số là số nào?

Đáp án:3945

22. tín đồ ta viết 200 số lẻ tiếp tục đầu tiên. Hỏi số hạng sau cùng của dãy số là số nào?

Đáp án:399

23. cho dãy số gồm những số phân tách 5 dư 2. Search số hạng máy 300, hiểu được số hạng trước tiên là số bé dại nhất bao gồm hai chữ số.

Đáp án:1507

24. mang đến dãy những số tự nhiên, mỗi số đều phải có tận thuộc là 3. Search số hạng đồ vật 123, biết rằng số hạng trước tiên là số bé dại nhất gồm 3 chữ số.

Đáp án:1323

25. người ta viết dãy các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n. Tìm kiếm n hiểu được tổng các số hạng đó thông qua số có nhị chữ số giống nhau.

Giải:

Áp dụng phương pháp tính tổng hàng số liên tiếp từ 1 mang lại n ta có:

(1 + n) n : 2 =

*

ð (1 + n) n : 2 = 11 a

ð (1 + n) n = 11 a 2

ð a = 5 hoặc a = 6

Thử TH1 với a = 5 ta có:

n (n + 1) = 11 5 2 = 110 = 10 11

ð n = 10

Thử TH2 cùng với a = 6 ta có:

n (n + 1) = 11 6 2 = 132 = 11 12

ð n = 11

Đáp án:10 với 11

26. có thể tìm được số tự nhiên và thoải mái n làm thế nào để cho tổng những số tự nhiên liên tiếp từ 1 mang lại n bằng 999 được tuyệt không?

Giải:

Áp dụng công thức tính tổng hàng số tiếp tục từ 1 mang lại n ta có:

(1 + n) n : 2 = 999

ð n (n+1) = 999 2 = 1998

Vì không có tích của 2 số từ nhiên liên tục nào bao gồm chữ số tận cùng bởi 8 nên không tồn tại giá trị nào của n thỏa mãn điều kiện.


27. Hãy viết dãy 10 số trường đoản cú nhiên, biết số hạng đầu tiên là 10 cùng số hạng cuối cùng là 37, hiệu nhì số tức tốc nhau là một số không đổi.

Đáp án:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

28.Hãy viết hàng số phương pháp đều, biết số hạng đầu tiên là 1 và số hạng sản phẩm mười lăm là 57.

Đáp án:1,5,9,13,17,…

29. Tính tổng của hàng số cách đều sở hữu 10 số hạng:

a) Số hạng đầu tiên là 1 với số hạng trang bị hai là 5.

b) Số hạng thứ nhất là 5 cùng số hạng sau cuối là 50.

Đáp án: a)190 b)275

30. đến dãy số thoải mái và tự nhiên gồm 11 số hạng có tổng bởi 176, hiểu được hiệu của số hạng sau cuối và số hạng trước tiên bằng 30. Hãy viết dãy số đó.

Giải:

Áp dụng cách làm tính tổng ta được:

(số lớn nhất + số nhỏ xíu nhất)x11:2 = 176

ð số lớn số 1 + số bé bỏng nhất = 176 2: 11 = 32

Như vậy ta có biểu thức sau:

số lớn nhất + số bé nhỏ nhất = 32

số lớn nhất – số bé nhỏ nhất = 30

Áp dụng biện pháp tìm 2 số biết tổng và hiệu ta được:

Số lớn số 1 = (32 + 30 ): 2 =31

Số nhỏ xíu nhất = (32 – 30): 2 = 1

Áp dụng cách làm tìm số số hạng ta có:

Số số hạng = (số lớn nhất – số bé nhỏ nhất): khoảng cách + 1

Khoảng bí quyết = (số lớn nhất – số nhỏ bé nhất) :(Số số hạng – 1)

Khoảng phương pháp = (31 – 1): (11 – 1) = 3

Dãy số buộc phải tìm là:1 , 4 , 7 ,…, 31

Đáp án:1,4,7,10,…,28,31

31. Tìm tứ số từ bỏ nhiên liên tiếp có tổng bởi 146.

Đáp án: 35,36,37,38

32. Tìm tứ số chẵn liên tục có tổng bằng 156.

Đáp án: 36,38,40,42

33. Tìm cha số lẻ tiếp tục có tích bằng 315.

Hướng dẫn:

315

*
5 nên 1 trong các 3 số lẻ kia sẽ có 1 số gồm chữ số tận cùng bằng 5.

3 số hạng này buộc phải là số có một chữ số do nếu 3 số hạng này là số bao gồm 2 chữ số thì tích của chúng sẽ to hơn 1000.

Ta có các bộ số sau: (1,3,5) ; (3,5,7);(5,7,9)

Nhận thấy chỉ có: 5x7x9 = 315 , buộc phải 3 số đề nghị tìm là 5,7,9

Đáp án: 5,7,9

34. Tìm tư số từ bỏ nhiên thường xuyên có tích bằng 3024.

Hướng dẫn:

4 số hạng này sẽ đề nghị là số có 1 chữ số vì nếu là số bao gồm 2 chữ số trở lên thì tích của bọn chúng sẽ to hơn 10000

4 số trường đoản cú nhiên tiếp tục có tích gồm chữ số tận thuộc là 4 thì chỉ có 2 cặp sẽ là (1,2,3,4) cùng (6,7,8,9)

Thử TH1 : 1x2x3x4 = 24

*
3024

Thử TH2: 6x7x8x9 = 3024

Vậy 4 số từ bỏ nhiên liên tiếp đó là:6,7,8,9

Đáp án:6 ; 7; 8; 9

35.a) Số 916 có thể là tích của cha số tự nhiên và thoải mái liên tiếp hay là không ? vì sao ?

b) Số 1935 rất có thể là tích của cha số tự nhiên và thoải mái liên tiếp hay không ? bởi vì sao ? c) Số 13579 rất có thể là tổng của cha số tự nhiên liên tiếp hay không ? do sao ?

Hướng dẫn:

a) Tích của 3 số từ nhiên liên tiếp sẽ yêu cầu chia hết mang lại 3 dẫu vậy 916 không phân chia hết cho 3 phải 916 không phải là tích của 3 số từ bỏ nhiên tiếp tục

b)1935 không thể là tích của 3 số trường đoản cú nhiên thường xuyên vì tích của 3 số trường đoản cú nhiên tiếp tục sẽ bao gồm chữ số tận cũng chính là số chẵn.

c) Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp sẽ chia hết mang lại 3 nhưng lại 13579 lại không chia hết mang lại 3 bắt buộc 13579 cấp thiết là tổng của 3 số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

36. Hãy viết dãy số giải pháp đều, biết rằng tía số hạng đầu tiên có tổng bởi 15 và tất cả tích bằng 80.

Đáp án: 2,5,8,11,14…


37. các bạn Khôi viết hàng số cách đều là 1, 5, 9, 13, …, 1001. Hỏi chúng ta Khôi sẽ viết tất cả bao nhiêu chữ số.

Đáp án:726

38. bạn ta tính rằng buộc phải dùng 2001 chữ số để ghi số trang một quyển sách. Hỏi quyển sách kia dày từng nào trang?

Đáp án:703

39. chúng ta Tú viết dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp tính từ lúc 1.Hỏi chữ số đồ vật 6897 của dãy số đó là chữ số nào?

Đáp án: 1

40. bạn Minh Anh viết hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp tính từ lúc 1.Hỏi chữ số lắp thêm 1000 của dãy số chính là chữ số nào?

Đáp số: 2

41. các bạn Quang viết hàng số chẵn liên tiếp kể từ 2.Hỏi chữ số thứ 2002 của dãy số đó là chữ số nào?

Giải:

Các số chẵn từ 2 cho 8 bao gồm : 4 cs

Các số chẵn từ 10 đến 98 tất cả : 45 x 2 = 90 cs

Các số chẵn từ bỏ 100 mang lại 998 có : 450 x 3 = 1350 cs

Các số chẵn trường đoản cú 1000 cho 9998 tất cả : 4500x4 = 18000 cs.

Chữ số sản phẩm 2002 đã thuộc 1 chữ số chẵn nằm trong vòng từ 1000 mang lại 9998.

2002 hoàn toàn có thể viết được số các số chẵn tất cả 4 cs là:

<2002 – (4 + 90 + 1350)>:4 = 139 (dư 2)

Dãy số chẵn có 4 cs là:

1000,1002,1004,….

Số hạng đồ vật 139 là:

1000 + (139 – 1)x2 = 1276

Số hạng lắp thêm 140 là 1278

Chữ số đồ vật 2002 là số 2

Đáp số: 2

42. Viết hàng số từ bỏ nhiên liên tục từ 1 mang lại 99. Tính tổng của toàn bộ các chữ số của hàng số đó.

Giải:

Đối với những số từ 1 đến 9 ta thêm một chữ số 0 vào đằng trước ta sẽ được 1 dãy số như sau:

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,…,99

Nhận xét:

Số lần xuất hiện thêm của những chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ở hàng chục và hàng đơn vị chức năng là 10 lần bắt buộc ta bao gồm tổng của những chữ số như sau:

(0+1+2+…+9)x10 + (0+1+2+3+…+9)x10 = 900

Đáp án:900

43. mang lại dãy số trường đoản cú nhiên thường xuyên từ 1 mang đến N. Tra cứu số N làm thế nào cho số chữ số của hàng đó cấp 4 lần số N.

Giải:

Để số chữ số gấp 4 lần số số hạng thì trung bình một số phải bao gồm 4 chữ số.

Từ 1 mang đến 9 gồm 9 số gồm 1 chữ số.Mỗi số đó rất cần phải viết thêm 3 chữ số. Yêu cầu số chữ số cần viết thêm là:

3x9 = 27 (chữ số)

Từ 10 mang lại 99 tất cả 90 số tất cả hai chữ số.Mỗi số đề xuất viết thêm 2 chữ số. Phải số chữ số nên viết thêm là:

2x90 = 180 (chữ số)

Từ 100 mang đến 999 có 900 số có 3 chữ số.Mỗi số đề xuất viết thêm một chữ số. Phải số chữ số bắt buộc viết thêm là:

1 x 900 = 900 (chữ số)

Từ 1000 đến 9999 tất cả 9000 số bao gồm 4 chữ số. Vì chưng mỗi số đều có 4 chữ số nên số chữ số của hàng từ 1000 cho 9999 gấp 4 lần số những số hạng của hàng số đó.

Số lượng các chữ số buộc phải bù để bảo đảm mỗi số bao gồm 4 chữ số là:

27 + 180 + 900 = 1107

Số N phải tìm là:

10000 + 1107 – 1 = 11106

Đáp số: 11106


44. cho các số từ nhiên tiếp tục từ 1 mang lại 101. Tính cực hiếm biểu thức một cách hợp lí :

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 98 + 99 + 100 + 101

b) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 97 – 98 + 99 – 100 + 101,

trong đó lần lượt cứ một phép trường đoản cú lại một phép cộng, rồi

lại phép trừ với phép cộng.

Giải:

a) Tổng của hàng số này là:

(1 + 101)x101 : 2 = 5151

b) Ta biến hóa vị trí những phép toán như sau:

S = 1 + (3 – 2) + (5 – 4)+(7 – 6)+…+(101 – 100)

S = 1 + 50 1 = 51

Đáp án: a)5151 b)51

45. Tính giá trị biểu thức một cách phù hợp :

10 – 12 + 14 – 16 + 18 – trăng tròn + … + 90 – 92 + 94 – 96 + 98,

trong kia lần lượt cứ một phép trừ lại một phép cộng, rồi lại phép trừ với phép cộng.

Đáp án:54

46. Tính giá trị biểu thức một cách phải chăng :

1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + 9 + … + 1997 + 1998 – 1999 – 2000 + 2001 + 2002.

Đáp số : 2003

47. chúng ta Hòa viết biểu thức :

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 = 21

các bạn Bình viết biểu thức :

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 = 20

Trong đó vệt (*) chỉ dấu (+) hoặc giấu (-). Hỏi ai đúng, ai không nên ?
Hãy điền lốt (+) và (-) vào dấu (*) để sở hữu biểu thức đúng.

Đáp án:Bình sai,Hòa đúng.

Biểu thức đúng là:1+2+3+4-5+6-7+8+9=21

48. tra cứu số tự nhiên a, biết:

(a 1+1)+(a 2 + 4)+(a 3 + 7 )+(a 4 + 10)+….+(a n + 28) = 200

trong đó 1, 4, 7, 10, …, 28 là hàng số biện pháp đều.

Đáp số: a=1

49. cho dãy số giải pháp đều 1, 4, 7, 10, …, x.Tìm x hiểu được tổng các số hạng của dãy đó bởi 117.

Đáp số: 25

50. đến dãy số từ nhiên liên tục từ 1 mang lại n. Search n cùng ab, biết:

1 + 2 + 3 + 4 + … + n =

*

Đáp số: 100 và 101

51. tìm x biết:

( x + 9 ) + ( x – 2 ) + (x + 7 ) + ( x – 4 ) + ( x + 5 ) + ( x – 6 ) + (x + 3 ) +( x – 8 ) + ( x + 1 ) = 95.

Đáp số: x = 10

52. Tính nhanh:

10,11 + 11,12 + 12,13 + … + 97,98 + 98,99 + 99,100.

Hướng dẫn giải:

Ta ghép các cặp số sau để tính tổng:

10,11 + 97,98 = 108,09

11,12 + 96,97 = 108,09

12,13 + 95,96 = 108,09

53,54+ 54,55 = 108,09

*

108,09 44 = 4755,96

Tổng của biểu thức là:

4755,96 + 98,99 + 99,100 = 4954,05

Đáp số: 4954,05

53. Tính giá trị biểu thức một giải pháp hợp lý:

1,3 – 3,2 + 5,1 – 7 + 8,9 – 10,8 + … + 35,5 – 37,4 + 39,3 – 41,2 + 43,1.

Đáp số: 43,1

54. Viết hàng số cách đều phải sở hữu 10 số hạng, biết rằng tổng các số hạng thứ 1, 3, 5, 7 với 9 bằng 12,5 ; tổng những số hạng sản phẩm 2, 4 ,6 , 8 và 10 bằng 15.

Đáp án:0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ;3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5

55. cho các số tự nhiên liên tiếp kể từ 1 được phân thành từng nhóm:

( 1 ; 2 ), ( 3 ; 4 ; 5 ), ( 6 ; 7 ; 8 ; 9 ), ( 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ), ….

Tính tổng những số hạng đã cho của group thứ 10.

Đáp án:660

56. mang lại N=123456789101112…99100(viết các STN liên tiếp). Phải xóa 100 số nào để số tự nhiên còn lại là số lớn nhất. Viết số đó.

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100 . Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ là 1 đến 99 . Tiếp đến , Mai lấy tác dụng của Hoa trừ đi tác dụng của Lan . Hỏi Mai đã nhận được tác dụng là từng nào ?

Nhớ giải ra rõ ràng nhé , mơn mí bợn nhìu : D !


*

*

Khoảng giải pháp giữa nhì số chẵn giỏi hai số lẻ thường xuyên đều là 2.

Từ 2 mang đến 100 có tất cả số số chẵn là:

(100 - 2) : 2 + 1 = 50 (số)

Tổng các số chẵn tự 2 mang đến 100 là:

(100 + 2) x 50 : 2 = 2550

Từ 1 mang lại 99 có tất cả số số lẻ là:

(99 - 1) : 2 + 1 = 50 (số)

Tổng những số lẻ từ là một đến 99 là:

(99 + 1) x 50 : 2 = 2500

Kết quả Mai dấn được:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: 50


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

hoa tính tổng tất cả các số chẵn trường đoản cú 2 đến 100. Lan tính tổng toàn bộ các sốlẻ từ là 1 đến 99. Tiếp đến mai lấy công dụng của hoa trừ đi tác dụng của lan hỏi mai sẽ nhận được hiệu quả là bao nhieu


hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 mang đến 100. Lan tính tổng tất cả cacsoos lẻ từ là 1 đến 99. Sau đó mai lấy hiệu quả của hoa trừ đi kết quả của lan hỏi mai sẽ nhận được hiệu quả là bao nhieu


Bài giải:

Số những số chẵn từ bỏ 2 cho 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ 1 đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn tự 2 mang lại 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ các số lẻ từ là 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi công dụng của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


hóa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ 2 mang lại 100. Lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ là 1 đến 99. Kế tiếp mai lấy hiệu quả của hoa trừcho tác dụng của lan. Hỏi mãi sẽ nhận được kết quả bao nhiêu


Bài giải:

Số những số chẵn từ 2 mang lại 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số những số lẻ từ là 1 đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của toàn bộ các số chẵn từ 2 đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng tất cả các số lẻ từ là một đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi kết quả của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


1.Hoa tính tổng tất cả các số chẵn tự 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ là một đến 99.Sau kia Mai lấy tác dụng của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Hỏi Mai đã nhận được hiệu quả là bao nhiêu?

2.Tìm số lớn số 1 biết hiệu nhị số là 253. Nếu đem số phệ trừ đi 3 lần số bé nhỏ thì được 25.


cau 1:Khoảng giải pháp giữa nhị số chẵn tuyệt hai số lẻ liên tiếp đều là 2.

Từ 2 mang lại 100 có tất cả số số chẵn là:

(100 - 2) : 2 + 1 = 50 (số)

Tổng các số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100 là:

(100 + 2) x 50 : 2 = 2550

Từ 1 mang lại 99 có toàn bộ số số lẻ là:

(99 - 1) : 2 + 1 = 50 (số)

Tổng các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(99 + 1) x 50 : 2 = 2500

Kết quả Mai dấn được:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: 50

cau 2:

Gọi số khủng là a, số nhỏ nhắn là b, ta có:

a - b = 253

a - b x 3 = 25

=> 253 - 25 = b x 3 - b = b x 2

Vậy gấp đôi số nhỏ nhắn là:

253 - 25 = 228

Số bé bỏng là:

228 : 2 = 114

Số bự là:

114 + 253 = 367

Đáp số:...

tk nha


Đúng(0)
Kudo Shiyari

anh dùng pt thì dùng pt luôn đi chứ xen phương thức đường trực tiếp th vào làm cho gì


Đúng(0)

Hoa tính tổng những số chẵn tự 2 mang đến 100 . Lan tính tổng những số lẻ từ 1 đến 99 . Kế tiếp Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan . Hỏi Mai vẫn nhận được công dụng là từng nào ?


#Toán lớp 5
4
Phùng anh quân

99 đúng ko


Đúng(0)
vu duc anh

số hạng trong hàng của hoa là

(100-2):2+1=50(sốhạng)

tổng dãy số của hoa

(100+2)x50):2=2550

số hạng trong dãy của lan laf

(99-1):2+1=50( số hạng )

tổng hàng số của lan là

2550-2500=50

bài này dài dòng đâu cả đầutính hết 1 trang giấy huhu

kích nha


Đúng(0)

Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ bỏ 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả cácsố lẻ từ một đến 99. Kế tiếp Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi công dụng của Lan . Vậy Mai đang nhận đc hiệu quả là mấy ?

ai góp mik đi

yê nhiều

mik chọn cho tất cả những người ko yêu cầu nhanh nhấtcũng được . Nhưng bài giả rõ ràng và ok nhé!


#Toán lớp 5
2
Vũ Huyền Châu

bằng 50 . Biện pháp làm mik gởi trên zalo nhé ! tất cả zalo ko


Đúng(0)
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ

Bài giải:

Số các số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ một đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn trường đoản cú 2 đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng tất cả các số lẻ từ một đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


Đúng(1)

hỏa tính tổng toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 đến 100. Lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ là 1 đến 99. Tiếp đến lần lấy hiệu quả của mai trừ đi hiệu quả của lan. Hỏi mãi đã nhận được kết quả bao nhiêu


#Toán lớp 5
2
Lê Ánh Hằng

Từ 2 đến 100 có tất cả số chẵn là : ( 100 - 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

Tổng những số chẵn từ 2 đến 100 là : ( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 2550

Từ 1 đến 99 cũng trở nên có 50 số lẻ , vậy tổng các số lẻ từ là 1 đến 99 là : ( 99 + 1 ) x 50 : 2 = 2500

Kết quả Mai sẽ cảm nhận là : 2550 - 2500 = 50

Đ/S : 50


Đúng(0)
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ

Bài giải:

Số các số chẵn tự 2 mang đến 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ là một đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 mang lại 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ các số lẻ từ là một đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi công dụng của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


Đúng(0)

hoa tính tổng tất cả các số chẵn trường đoản cú 2 cho 100. Hoa tínhtổng của tất cả cácsố từ là một đến 99 .Sau đó Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi tác dụng của Lan .Hỏi Mai sẽđược kết quả là bao nhiêu?


#Toán lớp 5
4
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ

Bài giải:

Số các số chẵn từ bỏ 2 cho 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số những số lẻ từ 1 đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn trường đoản cú 2 mang đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

Xem thêm: Tải Mẫu Bìa Tiểu Luận Đại Học Bách Khoa Hà Nội (Hust) Đẹp File Word

hok tốt


Đúng(0)
Nguyễn Trung Đức

là 50 nhé!


Đúng(0)

Câu 1: kiếm tìm số lập tức trước của số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 5 chữ số không giống nhau. A) 98762 b) 98765 c) 99997 d) 98763

Câu 2: Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 cho 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ là một đến 99. Tiếp nối Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi tác dụng của Lan. Hỏi Mai đang nhận được kết quả là bao nhiêu? a) 50 b) 5080 c) 2500 d) 2550


#Toán lớp 5
2
ĐỨc Lê Hồng

Câu 1 D (98764 là số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau)

Câu 2 A. Tổng Hoa - Tổng Lan = (2+4+6+...+100) - (1+3+5+...+99) = 2-1+4-3+...+100-99 = 1+1+1+...+1 (50 số 1)


Đúng(0)
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ

Câu 2 )Bài giải:

Số các số chẵn tự 2 mang lại 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số những số lẻ từ một đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của toàn bộ các số chẵn từ 2 mang đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi kết quả của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

P/s vậy chọn lời giải A


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

hra.edu.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn đon đả ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng