*

Học sinh lớp 6C lúc xếp thành 2 mặt hàng , 3 mặt hàng thì vừa đủ, tuy nhiên xếp hàng 4 thì quá 2 người, xếp mặt hàng 8 thì thừa 6 người . Biết số hs trong tầm 35 cho 60 .Tính học sinh lớp 6C.

Bạn đang xem: Học sinh lớp 6c khi xếp hàng 2 hàng 3 hàng 4 hàng 8 đều thừa 1 người

Giải giúp mình với ạ !!!!

 


*

Gọi số hs là a ( 35

Theo đề bài ta gồm :

a chia hết mang lại 2 và 3 => a trực thuộc BC(2,3)

BCNN(2,3)= 6 => a trực thuộc 0, 6,12, 18,24,30, 36,42, 48,54,60,...

=> a trực thuộc 36,42,48,54

Mà a chia 4 dư 2 , a chia 8 dư 6

=> a ở trong 54

Vậy số học viên lớp 6C là 54 em.

Chúc bn học xuất sắc ! lựa chọn mk nha!


*

Học sinh lớp 6C lúc xếp thành 2 sản phẩm , 3 hàng thì vừa đủ, dẫu vậy xếp mặt hàng 4 thì vượt 2 người, xếp hàng 8 thì thừa 6 người . Biết số hs trong tầm 35 đến 60 .Tính học sinh lớp 6C.


Vì khi học viên lớp 6C xếp mặt hàng 2, mặt hàng 3, mặt hàng 4, sản phẩm 8 phần lớn đủ hàng tức là số học viên ấy là bội phổ biến của 2, 3, 4, 8.BCNN(2, 3, 4, 8) = 24. Mỗi bội của 24 cũng là 1 trong bội tầm thường của 2, 3, 4, 8. Do số học viên của lớp 6C trong khoảng 35 cho 60 cần ta yêu cầu chọn bội của 24 thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại này. Đó là 24 . 2 = 48Vậy lớp 6C gồm 48 học sinh.

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)


gọi số học sinh là x, x đông đảo chia hết đến 2,3,4,8, vậy x là bội chung của 2,3,,4,8,tìm bội chung nhỏ tuổi nhất

=(^2^3.2=24)tiếp theo tra cứu BC:(2;3;4;8)=0;24;48;72)

x=48

vậy số học sinh của lớp 6C là học sinh


vì chia hàng 2 và hàng tía thì đủ đề nghị số học sinh sẽ vua chia hết đến 3 vừa phân chia hết cho 2 trong khoảng từ 35 đến 60 ta sẽ có những số chia hết mang lại 3 và 2 là 36 42 48 54 60 số phân tách 4 thì thừa 2 phân tách 8 thì thừa 6 thì chỉ có số 54 đ/s 54 h/s


a, học sinh lớp 6c khi xếp sản phẩm 2, hàng 3 số đông thừa một người, sản phẩm 4, hàng 8 đa số thừa 3 người. Biết số học viên lớp đó trong vòng từ 35 cho 60. Tính số học sinh lớp 6c

b, học sinh lớp 6c lúc xếp hàng 2, mặt hàng 3 thì vừa đủ hàng, tuy thế xếp sản phẩm 4 thì thừa 2 người, xếp hàng 8 thì vượt 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong tầm từ 35 mang lại 60. Tính số học sinh lớp 6c


a, học sinh lớp 6c lúc xếp hàng 2, hàng 3 đều thừa một người, mặt hàng 4, hàng 8 hầu hết thừa 3 người. Biết số học viên lớp đó trong tầm từ 35 cho 60. Tính số học viên lớp 6c

giải 

gọi số học lớp 6C là a ( a (in)N* )

khi xếp hàng 2, sản phẩm 3 phần nhiều thừa một người, sản phẩm 4, hàng 8 hầu hết thừa 3 người 

=> a phân tách 2 dư 1

a phân tách 3 dư 1 

a phân tách 4 dư 3 

a phân chia 8 dư 3 

=> a + 5 chia hết đến 2;3;4;8 

=> a + 5 (in)BC(2;3;4;8)

Ta có 

2 = 2

3 = 3

4 = 22

8 = 23

=> BCNN(2;3;4;8) = 23 . 3 = 24 

=> a + 5 (in)B(24) = { 0;24;48;72;...)

Mà a (in)N* => a + 5 (in) 24;48;72;..

=> a (in) 24;48;72;..

Mà a khoảng tự 35 mang đến 60.

=> a = 48

Vậy số học viên của lớp 6C là 48 học sinh

CÂU B GIỐNG CÂU A THAY ĐỔI 1 CHÚT THÔI 


Đúng 1
bình luận (1)

mình làm đúng lưu giữ tk nhé


Đúng 0
bình luận (0)

a) Số học sinh lớp 6c là :43 học tập sinh

b) Số học viên lớp 6c là : 54 học sinh


Đúng 0
phản hồi (0)

Học sinh lớp 6C khi xếp thành sản phẩm 2, hàng 3 thì toàn vẹn hang,nhưng xếp mặt hàng 4 thì vượt 2 người, xếp hàng 8 thì quá 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 mang đến 60. Tính số học sinh lớp 6C

GIÚP MIK VỚI 


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
3
0
Gửi diệt

Gọi số học sinh là a (a thuộc N).

Do lúc xếp thành 2, 3, 8 hàng thì thiếu thốn mất 1 người nên a + một là đủ. 

Vậy: a + 1 sẽ là BC(2, 3, 8)

Mà BC nằm trong khoảng 36 mang đến 61

BC(2, 3, 8) = 24, 48, 72, ...

Do BC chỉ nằm khoảng trong khoảng 36 mang đến 61.

=> Số học viên lớp 6C là: 48


Đúng 0

phản hồi (0)

Gọi số học sinh là a 

(left(35

Theo đề bài bác ta bao gồm :

a phân chia hết mang đến 2 cùng 3 

(Rightarrow)(ain BCleft(2;3 ight))

(BCNNleft(2;3 ight)=6)

(Rightarrow)(ainleft;6;12;18;24;30;36;42;48;54;60... ight\)

mà (left(35

(Rightarrow)(ainleft36;42;48;54 ight\)

Mà a chia 4 dư 2 , a phân tách 8 dư 6 

(Rightarrow)(a=54)

Vậy số học sinh lớp 6C là 54 em ( học viên đông thừa trời )


Đúng 0
comment (0)

Sao 2 người khác hiệu quả vậy


Đúng 0
bình luận (0)

Học sinh lớp 6C lúc xếp hàng 2, hàng 3 thì toàn vẹn hàng, tuy vậy vừa xếp sản phẩm 4 thì thừa 2 người, xếp sản phẩm 8 thì vượt 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong tầm từ 35 mang đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán bài 16: Ước tầm thường và bội phổ biến
0
0
Gửi hủy

Học sinh lớp 6C lúc xếp sản phẩm 2, hàng 3 thì vừa đủ hàng, nhưng lại vừa xếp hàng 4 thì thừa 2 người, xếp sản phẩm 8 thì thừa 6 người. Biết số học tập sinh lớp đó trong vòng từ 35 mang đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
2
0
gởi Hủy

call số học viên lớp 6C là a (35 a+2 phân tách hết mang đến 4

a:8 dư 2 =>a+2 phân chia hết đến 8

=>a+2 trực thuộc BC(4;8) với 37BCNN(4;8)=2^3=8

BC(4;8)=B(8) =0;8;16;24;32;40;48;56;64;.....

Vì 37a=38;46;54

Mà a chia hết 2;3 =>a=54

Vậy số học viên lớp 6C là 54 học sinh

k mình nha!


Đúng 0

bình luận (0)

Có 54 nha mik hok cùng trường cùng với bích ngọc neen mik bt làm 


Đúng 0
phản hồi (0)

Học sinh lớp 6C khi xếp sản phẩm 2, mặt hàng 3 thì hoàn toản hàng, mà lại vừa xếp sản phẩm 4 thì vượt 2 người, xếp mặt hàng 8 thì vượt 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong vòng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
1
0
Gửi diệt

Gọi số học sinh lớp 6C là a ( 35 a + 2 phân chia hết cho 4

 a : 8 dư 6 => a + 6 chia hết cho 8

=> a + 2 thuộc BC(4,8) cùng 37 (^2)

8 = 2(^3)

=> BCNN(4,8) = 2(^3) = 8

=> BC(4,8) = B(8) = 0 ; 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48 ; 56 ; 64 ;...

Mà 37 a + 2 = 40 ; 48 ; 56

=> a = 38 ; 46 ; 54

Mà a chia hết đến 2 cùng 3 phải a = 54

Vậy số học sinh lớp 6C là 54 bạn


Đúng 0

bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

số học viên lớp 6c lúc xếp thành mặt hàng 2 hàng 3 phần đông vừa đủ. Tuy vậy xếp thành hàng 4 thì quá 2 cùng xếp thành hàng 8 thì vượt 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 mang đến 60. Tính số học sinh lớp 6C


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Gửi diệt

Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3 thì toàn vẹn hàng, mà lại xếp sản phẩm 4 thì quá 2 người, xếp sản phẩm 8 thìthừa 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 mang đến 60.tính số học viên lớp 6C


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Đáp án:

gọi số học sinh là a (35theo đề ta có:a phân chia hết mang đến 2 và 3 => a trực thuộc BC(2,3)BCNN(2,3)=6=> a trực thuộc 0,6,12,18,24,30,36,42,48,54,60..=>a nằm trong 36,42,48,54mà a phân chia 4 dư 2 ,a chia 8 dư 6=>a ở trong 54vậy số học viên lớp 6C là 54 em


Đúng 0

bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Học sinh lớp 6C khi xếp sản phẩm 2, mặt hàng 3 thì đầy đủ hàng, dẫu vậy xếp sản phẩm 4 thì vượt 2 người, xếp mặt hàng 8 thì thừa 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong vòng từ 35 cho 60. Tính số học viên lớp 6C.


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
2
0
Gửi bỏ

very easy

self solve 


Đúng 0

phản hồi (0)

gọi số học sinh lớp 6C là a

theo đề ta có 

a phân chia hết cho2; a phân chia hết mang đến 3; a:4 dư 2; a:8 dư 6 với 35= a nằm trong BC (2;3)

BCNN(2;3)

ta gồm 2=2

3=3

=> BCNN(2;3)=2 x 3=6

vì a:4 dư 2 cùng a:8 dư 6 =>(a-2)chia hết mang đến 4 và a:8 dư 4

=>a -2 trực thuộc BC (6;4)

BCNN(6;4)

Ta có

6=2.3

4 = 2^2

=> BCNN(6;4)=2^2.3=12

=>BC(6;4) =B(12)=0;12;24;36;48;60;72;...

vì a-2 thuỘc BC (6;4) và chia 8 dư 4 nên a-2=36.=>a=38


Đúng 0
comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
hoc24.vn

Bạn đã dành đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng cam kết tài khoản, chúng ta có thể xem toàn cục nội dung vấn đáp
Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký tài khoản hra.edu.vn.

Xem thêm: #1 máy nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp điện ? 7 lý do nên mua máy nước nóng năng lượng mặt trời

Xem tổng thể các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ gia sư hra.edu.vn bằng phương pháp Đăng ký tài khoản ngay bây chừ
*
Đăng ký với Google
*
Đăng ký kết với Facebook
*

*

*
lê cô điên
Gọi số học sinh lớp 6C là a (a∈N*, học sinh)Theo bài xích ra ta có:a+1 phân chia hết mang lại 2a+1 phân chia hết cho 3a +1 phân tách hết mang đến 4a+1 phân tách hết mang lại 8=>a +1∈ BC( 2,3,4,8)và 35≤ a≤ 60 => 36≤ a+1≤ 61Ta có:2=23=34= 2^28= 2^3=> BCNN(2,3,4,8) = 2^3.3=24=> BC(2,3,4,8)=B(24)= 0;24;48;60;84;...Vì a+1∈ BC(2,3,4,8) => a+1∈ 0;24;48;60;84;...và 36≤ a+1≤ 61=> a+1 = 48=> a = 47Vậy số học sinh lớp 6C là 47 học sinh.
Cho tía điểm C, D, E thẳng hàng theo đồ vật tự đó. Làm cố kỉnh nào chỉ 2 lần đo mà biết được cả cha đoạn thẳng CD, CE, ED?
Gọi a là số học viên lớp 6C (a trực thuộc N*)theo đề bài số học sinh khi xếp mặt hàng 2,hàng 3,hàng 4,hàng 8 đầy đủ thiếu 1 tín đồ nên : a-1 chia hết mang lại 2 a-1 phân chia hết mang đến 3 a-1 chia hết mang lại 4 a-1 phân chia hết mang đến 8suy ra (a-1) thuộc BC(2,3,4,8)Ta có:2=23=34= hai mũ 28=hai mũ 3BCNN(2,3,4,8)=2 mũ 3 nhân 3=24BC(2,3,4,8)=B(24)=BC(2,3,4,8)=B(24)
*
học viên lớp 6C khi xếp hàngxếp sản phẩm 2 sản phẩm 3 sản phẩm 4 mặt hàng 8 đầy đủ thiếu 1 ngườisố học viên lớp đó trong tầm từ 35 cho 60Tính số học sinh lớp 6CToán học - Lớp 6Toán học
Lớp 6
*
Một bể cá hình dáng hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,2 chiều rộng 0,5 độ cao 0,6. Hiện tại nước trong bể chiếm phần 80%. Khi bỏ đá vào chiều cao nước dơ lên 5/6. Tính thể tích hòn đá(Toán học tập - Lớp 5)