*

Thông thường, khi thực hiện bảng hỏi nghiên cứu trong các survey làm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ hay các công trình nghiên cứu khoa học các bạn sẽ quen với việc mã hóa và xử lý các câu hỏi đơn có 1 lựa chọn (Single Answer). Trong một số trường hợp, các câu hỏi được thiết kế dưới dạng nhiều lựa chọn (Multi Answer).

Câu hỏi có nhiều lựa chọn (Multi Answer) là câu hỏi có nhiều đáp án và người trả lời có thể trả lời nhiều đáp án khác nhau cùng lúc (nhiều hơn 1 đáp án). Các đáp án này có thể được thể hiện dưới dạng nhiều biến nhị phân ( Có – không) hoặc được mã hóa dưới dạn các biến có nhiều câu trả lời.

Bạn đang xem: Mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn trong spss

Một ví dụ về câu hỏi có nhiều lựa chọn bên dưới:

*

Câu 1 có 5 lựa chọn (5 đáp án) vì vậy chúng ta sẽ tạo 5 đáp án tương ứng thành 5 cột từ c1.1 đến c1.5

*

Giả sử

Người thứ 1 chọn đáp án 1, 2

Người thứ 2 chọn đáp án 1,3,4

Người thứ 3 chọn đáp án 2,3,4

Người thứ 4 chọn đáp án 1, 4 thì cách bạn mã hóa và nhập liệu như sau:

*

Sau khi nhập liệu xong từ Excel thì các bạn chuyển sang File SPSS (Input Data exel vào SPSS để xử lý tiếp).

*

Tiếp tục gán giá trị vào các câu trả lời đã được mã hóa thành số (number) bên Excel
Tiếp tục gán giá trị vào các câu trả lời đã được mã hóa thành số (number) bên Excel

*
*
*

Để chạy thống kê mô tả cho câu hỏi có nhiều lựa chọn. Các bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Define biến: Analyze –> Multiple Response –> Define Variable Sets…

*

Chuyển các câu trả lời có nhiều đáp án (Ở đây là từ câu c1.1 đến câu 1.5 từ Ô Set Definition sang Ô Variable in Set…

*

Ở mục Categories: Mục Range các bạn cho chạy từ 1 đến 5 (tương ứng 5 đáp án trong câu hỏi có nhiều lựa chọn)

Ở mục Name: Các bạn đặt tên cho biến : có thể là cau1 hoặc tên tùy theo bạn muốn đặt

*

Sau khi xong bước này bạn bấm chứ Add để hoàn thành và Rồi bấm Close

*

Sau đó chúng ta tiếp tục đi vào thống kê tần số cho biến MA vừa tạo

Vào Analyze –> Multiple Response –> Frequencies

*

Đưa biến mới tạo qua bên Ô Table(s) for. Rồi bấm OK

*

Thường thì các câu trả lời có nhiều đáp án mình sẽ đọc kết quả ở cột cuối. Tổng % của các lựa chọn sẽ luôn lớn hơn 100%.

Bài này nhóm Th
S Bách Khoa giới thiệu đến bạn cách khai báo mã hóa biến cho câu hỏi nhiều lựa chọn, đồng thời giới thiệu cách thống kê tần số áp dụng cho câu trả lời nhiều lựa chọn.

Câu hỏi nhiều lựa chọn là gì?

Câu hỏi nhiều lựa chọn là câu hỏi mà người được khảo sát có thể không cần trả lời câu nào, hoặc trả lời chọn được tất cả các câu. Ví dụ câu sau:

Bạn đã từng mua sắm ở những nơi nào trong 1 tháng qua?

1. Siêu thị

2. Chợ truyền thống

3. Cửa hàng tiện lợi

Như vậy, người được khảo sát có thể chọn cả 3 ý trên, hoặc có thể không chọn ý nào cả( trong trường hợp họ không đi mua sắm ở chỗ nào trong 3 chỗ trên trong 1 tháng qua.

Sự khác nhau giữa câu hỏi nhiều lựa chọn multiple response và câu hỏi một lựa chọn single response: câu hỏi nhiều lựa chọn multiple response cần phải dùng cách mã hóa riêng, và sử dụng menu thống kê riêng( Analyze-Multile response-…)

Nguyên tắc mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn

-Mỗi ý trả lời là 1 cột trong excel. Ví dụ ở trên có 3 ý trả lời, ứng với 3 cột trong excel.

-Giá trị trong các cột ở trên là 0( ứng với lựa chọn đó không được chọn) hoặc 1 ( ứng với lựa chọn đó có được chọn).

Ví dụ quan sát 5 người đầu tiên:

Người thứ 1 chọn đáp án 1

Người thứ 2 chọn đáp án 1,3

Người thứ 3 không chọn đáp án nào cả

Người thứ 4 chọn đáp án 2

Thì ta nhập vào excel như sau:

*

Sau khi nhập dữ liệu Excel thì chuyển sang File SPSS để thực hiện mã hóa.

File số liệu sau khi nhập và mã hóa các bạn tải ở đây: hra.edu.vn/filefordownload/multichoice.sav

*

Chỗ mục Label ta đặt tên các lựa chọn chợ, siêu thị,…. cho các biến nhé.

*

Cách thực hiện chạy câu trả lời nhiều lựa chọn sau khi mã hóa

Vào menu Analyze –> Multiple Response –> Define Variable Sets…

*

Ở cửa sổ Define Multiple Response Set, ta chọn 3 ý ở khung “Set Definition” và ấn nút mũi tên để đưa vào ô “Variables in Set”.

*

Trong phần Variables Are Coded As, chọn Dichotomies, chỗ Counted value bạn gõ vào số 1 nhé. (có các mã hóa khác là chọn Categrories, nhưng áp dụng khi trong file excel bạn không nhập giá trị 0/1 mà là nhập giá trị 1/2/3/4/5/6…, phần này sẽ được đề cập trong một bài khác)

Mục Name, bạn nhập tên cho biến chung đó, ví dụ nhập Mua
Sam

Sau đó ấn nút Add, rồi Close, như vậy là đã định nghĩa xong biến spss nhiều câu lựa chọn rồi nhé.

Tiếp đến ta thực hiện chạy tần số cho biến đó bằng cách vào menu Analyze –> Multiple Response –> Frequencies

*

Đưa giá trị ở cột Multiple Response Sets vào khung “Table(s) for:”, sau đó ấn OK

*

Kết quả xuất hiện bên dưới

Cách đọc kết quả thống kê với câu hỏi nhiều lựa chọn

*

Các câu trả lời có nhiều đáp án mình sẽ đọc kết quả ở 2cột sau

Percent: tổng sẽ bằng 100%, Ví dụ ta xét dòng SIÊU THỊ, giá trị percent = 2/7=28.6%

Percent of case: thường tổng sẽ lớn hơn 100%, ví dụ ta xét dòng SIÊU THỊ, giá trị percent = 2/6=33.3%

Sự khác biệt ở hai cột percent và percent of case là: Percent thì tính trên tổng số lựa chọn, còn Percent of case là tính trên tổng số trường hợp, nghĩa là tổng số người trả lời, ví dụ ở đây là 6 người do bộ số liệu của chúng ta có 6 dòng nhé.

Xem thêm:

Như vậy qua bài này bạn đã được biết cách mã hóa nhập liệu và chạy kết quả câu hỏi nhiều lựa chọn multiple answer nhé.

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ SPSS để được tư vấn và xử lý về các vấn đề khi làm bài: