Đại học Bách khoa hà nội đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đai học thiết yếu quy là 7.990 sinh viên, có 3 phương thức tuyển sinh là: xét tuyển tài năng; xét tuyển chọn dựa theo kết quả kỳ thi ĐGTD; xét tuyển chọn dựa theo tác dụng thi tốt nghiệp THPT.

Bạn đang xem: Ngành logistics đại học bách khoa điểm chuẩn

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa hà nội năm 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9 theo hiệu quả đánh giá tư duy với điểm thi xuất sắc nghiệp THPT. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa thành phố hà nội năm 2022

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa thủ đô năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Bách Khoa thủ đô năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại học Bách Khoa tp hà nội - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BF1y Kỹ thuật Sinh học A00; B00; D07 23.25
2 BF2y Kỹ thuật Thực phẩm A00; B00; D07 23.35
3 BF-E12y Kỹ thuật hoa màu (CT tiên tiến) A00; B00; D07 23.35
4 CH1Y Kỹ thuật Hoá học A00; B00; D07 23.03
5 CH2y Hoá học A00; B00; D07 23.03
6 CH3y Kỹ thuật in A00; B00; D07 23.03
7 CH-E11y Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) A00; B00; D07 23.7
8 ED2y Công nghệ giáo dục A00; A01; D01 23.15
9 EE1y Kỹ thuật Điện A00; A01 23.05
10 EE2y Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hoá A00; A01 27.61
11 EE-E18y Hệ thống điện và năng lượng tái tạo(CT tiên tiến) A00; A01 23.55
12 EE-E8y Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hoá(CT tiên tiến) A00; A01 25.99
13 EE-Epy Tin học tập công nghiệp và auto hóa(Chương trình Việt - Pháp PFIEV) A00; A01; D29 23.99
14 EM1y Kinh tế công nghiệp A00; A01; D01 24.3
15 EM2y Quản lý công nghiệp A00; A01; D01 23.3
16 EM3y Quản trị ghê doanh A00; A01; D01 25.35
17 EM4y Kế toán A00; A01; D01 25.2
18 EM5y Tài thiết yếu - Ngân hàng A00; A01; D01 25.2
19 EM-E13y Phân tích marketing (CT tiên tiến) D07; A01; D01 24.18
20 EM-E14y Logistics và thống trị chuỗi cung ứng(CT tiên tiến) D07; A01; D01 24.51
21 ET1y Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01 24.5
22 ET2y Kỹ thuật Y sinh (mới) A00; A01 23.15
23 ET-E16y Truyền thông số và Kỹ thuật nhiều phương tiện(CT tiên tiến) A00; A01 24.71
24 ET-E4y Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông(CT tiên tiến) A00; A01 24.19
25 ET-E5y Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) A00; A01 23.89
26 ET-E9y Hệ thống nhúng thông minh cùng Io
T(CT tiên tiến)
A00; A01; D28 24.14
27 ET-LUHY Điện tử - Viễn thông - bắt tay hợp tác với ĐH Leibniz
Hannover (Đức)
A00; A01; D26 23.15
28 EV1y Kỹ thuật Môi trường A00; B00; D07 23.03
29 EV2y Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; B00; D07 23.03
30 FL1y Tiếng Anh khkt và Công nghệ D01 23.06
31 FL2y Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế D01 23.06
32 HE1y Kỹ thuật Nhiệt A00; A01 23.26
33 IT2y CNTT: Kỹ thuật thiết bị tính A00; A01 28.29
34 IT-E6y Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) A00; A01 27.25
35 ME1y Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01 26.33
36 ME2y Kỹ thuật Cơ khí A00; A01 23.5
37 ME-E1y Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) A00; A01 24.28
38 ME-Guy Cơ khí - chế tạo máy - hợp tác ký kết với ĐH Griffith (Úc) A00; A01 23.36
39 ME-LUHy Cơ điện tử - bắt tay hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) A00; A01; D26 23.29
40 ME-NUTy Cơ năng lượng điện tử - hợp tác ký kết với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) A00; A01; D28 23.21
41 MI1y Toán - Tin A00; A01 26.45
42 MI2y Hệ thống tin tức quản lý A00; A01 26.54
43 MS1y Kỹ thuật thứ liệu A00; A01; D07 23.16
44 MS-E3y KHKT vật tư (CT tiên tiến) A00; A01 23.16
45 PH1y Vật lý kỹ thuật A00; A01 23.29
46 PH2y Kỹ thuật phân tử nhân A00; A01; A02 23.29
47 PH3y Vật lý y khoa A00; A01; A02 23.29
48 TE1y Kỹ thuật Ô tô A00; A01 26.41
49 TE2y Kỹ thuật Cơ khí động lực A00; A01 24.16
50 TE3y Kỹ thuật sản phẩm không A00; A01 24.23
51 TE-E2y Kỹ thuật Ô sơn (CT tiên tiến) A00; A01 24.06
52 TE-Epy Cơ khí mặt hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) A00; A01; D29 23.55
53 TROY-Bay Quản trị marketing - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) A00; A01; D01 23.4
54 TROY-ITy Khoa học máy tính xách tay - hợp tác ký kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) A00; A01; D01 25.15
55 TX1y Kỹ thuật Dệt - May A00; A01 23.1
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 BF1x Kỹ thuật Sinh học K00; K01 14.5
2 BF2x Kỹ thuật Thực phẩm K00; K01 15.6
3 BF-E12x Kỹ thuật lương thực (CT tiên tiến) K00; K01; K02 15.6
4 CH1x Kỹ thuật Hoá học K00; K01 14.05
5 CH2x Hoá học K00; K01 14.05
6 CH3x Kỹ thuật in K00; K01 14.05
7 CH-E11x Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) K00; K01; K02 15.35
8 ED2x Công nghệ giáo dục K00; K01 14.5
9 EE1x Kỹ thuật Điện K00; K01 14.4
10 EE2X Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hoá K00; K01 17.43
11 EE-E18x Hệ thống điện và tích điện tái tạo(CT tiên tiến) K00; K01; K02 14.4
12 EE-E8x Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hoá(CT tiên tiến) K00; K01; K02 17.04
13 EE-Epx Tin học tập công nghiệp và auto hóa(Chương trình Việt - Pháp PFIEV) K00; K01 14
14 EM1x Kinh tế công nghiệp K00; K01; K02 14.88
15 EM2x Quản lý công nghiệp K00; K01; K02 17.67
16 EM3x Quản trị kinh doanh K00; K01; K02 15.1
17 EM4x Kế toán K00; K01; K02 15.23
18 EM5x Tài chủ yếu - Ngân hàng K00; K01; K02 14.28
19 EM-E13x Phân tích marketing (CT tiên tiến) K00; K01; K02 15.16
20 EM-E14x Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng(CT tiên tiến) K00; K01; K02 15.03
21 ET1x Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông K00; K01 14.05
22 ET2x Kỹ thuật Y sinh (mới) K00; K01 14.5
23 ET-E16x Truyền thông số và Kỹ thuật nhiều phương tiện(CT tiên tiến) K00; K01; K02 17.73
24 ET-E4x Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông(CT tiên tiến) K00; K01; K02 16.92
25 ET-E5x Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) K00; K01; K02 15.25
26 ET-E9x Hệ thống nhúng thông minh với Io
T(CT tiên tiến)
K00; K01 14.78
27 ET-LUHX Điện tử - Viễn thông - bắt tay hợp tác với ĐH Leibniz
Hannover (Đức)
K00; K01; K02 14.5
28 EV1x Kỹ thuật Môi trường K00; K01 14.05
29 EV2x Quản lý tài nguyên cùng môi trường K00; K01 14
30 FL1x Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ K02 16.28
31 FL2x Tiếng Anh bài bản quốc tế K02 16.28
32 HE1x Kỹ thuật Nhiệt K00; K01 14.39
33 IT1x CNTT: kỹ thuật Máy tính K00; K01 22.25
34 IT2x CNTT: Kỹ thuật sản phẩm tính K00; K01 21.19
35 IT-E10x Khoa học dữ liệu và trí óc nhân tạo(CT tiên tiến) K00; K01 22.68
36 IT-E15x An toàn không khí số - Cyber security(CT tiên tiến) K00; K01; K02 20.58
37 IT-E6x Công nghệ tin tức (Việt - Nhật) K00; K01 18.39
38 IT-E7x Công nghệ thông tin (Global ICT) K00; K01 21.96
39 IT-Epx Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) K00; K01 16.26
40 ME1x Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử K00; K01 14.18
41 ME2x Kỹ thuật Cơ khí K00; K01 14.18
42 ME-E1x Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) K00; K01; K02 14.18
43 ME-Gux Cơ khí - sản xuất máy - hợp tác và ký kết với ĐH Griffith (Úc) K00; K01; K02 14
44 ME-LUHx Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) K00; K01; K02 14.18
45 ME-NUTx Cơ năng lượng điện tử - hợp tác ký kết với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) K00; K01 14.18
46 MI1x Toán - Tin K00; K01 14.43
47 MI2x Hệ thống tin tức quản lý K00; K01 14.44
48 MS1x Kỹ thuật đồ vật liệu K00; K01 14.25
49 MS-E3x KHKT vật tư (CT tiên tiến) K00; K01; K02 14.25
50 PH1x Vật lý kỹ thuật K00; K01 14.5
51 PH2x Kỹ thuật hạt nhân K00; K01 14
52 PH3x Vật lý y khoa K00; K01 14
53 TE1x Kỹ thuật Ô tô K00; K01 14.04
54 TE2x Kỹ thuật Cơ khí hễ lực K00; K01 14.04
55 TE3x Kỹ thuật mặt hàng không K00; K01 14.04
56 TE-E2x Kỹ thuật Ô đánh (CT tiên tiến) K00; K01; K02 14.04
57 TE-Epx Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) K00; K01 14
58 TROY-Bax Quản trị sale - hợp tác ký kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) K00; K01; K02 14
59 TROY-ITx Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) K00; K01; K02 14.02
60 TX1x Kỹ thuật Dệt - May K00; K01 14.2
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên
home tuyển chọn sinh Đại học tập tuyệt đối quy đổi chứng từ NN thông tin tuyển sinh 2022 tuyển sinh Sau đại học tuyển chọn sinh thạc sĩ tuyển chọn sinh nghiên cứu sinh chi phí khóa học - học tập bổng học phí học tập bổng tin tức - Sự kiện Hỏi đáp liên hệ
ngữ điệu đào tạo: Tiếng Anh202220212020201920182017Mã xét tuyển chọn Mã xét tuyển chọn tài năng: EM-E14Xét tuyển bằng phần thưởng HSG QG-QT/Chứng chỉ Quốc tế/HSNL Mã xét tuyển theo KQ Kỳ thi ĐGTD: EM-E14x Điểm 2021: 26.3 Điểm 2020 (A19): 21.19 Điểm 2020: 25.85 Điểm 2019: 23.00 Mã xét tuyển chọn theo KQ Kỳ thi TN THPT: EM-E14yĐiểm 2021: 26.3 Điểm 2020 (A19): 21.19 Điểm 2020: 25.85 Điểm 2019: 23.00 tiêu chuẩn tuyển sinh 2022: 120 Viện kinh tế tài chính và làm chủ
tốt nghiệp: Cử nhân ĐHBKHN thời gian tuyển sinh: Tháng 8 mặt hàng năm thời hạn đào tạo: 4 năm (tại ĐHBKHN) học phí: 50 - 60 trđ/năm học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOBẰNG TIẾNG ANH

NGÀNH: CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Là siêng ngành đào tạo và huấn luyện có từ lâu đời ở nhiều nước, các nhà quản ngại lý số 1 như Tim Cook (CEO Apple), Mike Duke (CEO Walmart), Edward Earl Whitacre Jr. (cựu chủ tịch và CEO General Motors),…đã học ngành cai quản Công nghiệp. Những kiến thức và nội dung đào tạo và giảng dạy của chăm ngành này được ứng dụng rộng rãi trong những doanh nghiệp thêm vào và dịch vụ. Siêng ngành này được những đơn vị sử dụng lao động reviews cao. Là ngành hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng lao rượu cồn lớn, đặc biệt quan trọng các doanh nghiệp cung ứng nước ngoài

Giới thiệu chăm ngành

Chương trình đào tạo ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng được thiết kế với theo chuẩn quốc tế, được xây dựng trên dựa trên cơ sở xem thêm và chọn lựa từ chương trình tiên tiến và phát triển trên vậy giới. Những môn chuyên ngành sinh viên được tiếp thu kiến thức theo triết lý nghề nghiệp, với giáo viên trong nước, quốc tế, với với chuyên viên đến từ bỏ doanh nghiệp. Ngoài bài toán chú trọng cung ứng kiến thức, sinh viên được thực hành thực tế sớm tại doanh nghiệp lớn để tăng năng lực nghề nghiệp, kĩ năng sử dụng phần mềm, kĩ năng ngoại ngữ để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu chất lượng cao về ngành Logistics.

Ngôn ngữ đào tạo:Tiếng Anh

Hình thức xét tuyển

Xét tuyển trực tiếp (Xét tuyểntài năng)Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp THPTXét tuyển dựa vào kết quả
Kỳ thi nhận xét tư duy

Cơ hội việc làm

thời cơ làm việc môi trường xung quanh quốc tế, tập đoàn đa quốc gia, công ty lớn FDI, đơn vị phân phối trong và nước ngoài;Cơ hội bài toán làm trong các doanh nghiệp dịch vụ;Cơ hội thao tác làm việc tại cơ quan cai quản nhà nước và đơn vị chức năng có liên quan lĩnh vực cai quản hệ thống công nghiệp.Dễ dàng học tập tiếp nâng cao, lịch trình sau đh tại những trường nước ngoài.

Xem thêm:

Vị trí có tác dụng việc

Làm việc tại doanh nghiệp, tập đoàn lớn quốc tế về lĩnh vực Logistics, nghành nghề điều phối logistics cho những tập đoàn bán lẻ.Làm việc tại các doanh nghiệp cung ứng trong và xung quanh nước về thống trị sản xuất và làm chủ chuỗi cung ứng.Cơ hội làm việc tại tổ chức chính quyền hoạch định bao gồm sách, phân tích về Logistics cùng chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp tuyển dụng tiêu biểu

Các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ko kể nước ở nghành nghề Logistics, vận tải, quản lý chuỗi đáp ứng như: Samsung, Unilever Vietnam, Bosh, Jabil Vietnam, Nestle, Big
C, Vinamilk, Vietnam Airline, Viet
Jet, …

*

Điều phối viên chương trình IEM hra.edu.vn. Nguyễn Thị Xuân Hoà (Thứ 3 từ bỏ trái sang) cùng đầy đủ sinh viên khoá đầu tiên ngành cai quản công nghiệp của Viện Đào tạo nước ngoài đi thực tập tận nơi máy Bia thủ đô hà nội tháng 6/2016


Liên hệ - tứ vấn