*

Tìm một số ít biết số đó chia cho 36 được 102 cùng số dư lớn nhất có thể 

Số sẽ là ?

 

giúp mình với ạ , bản thân đang đề nghị gấp 


*

Giúp mình với. Minh đang bắt buộc gấp.

Bạn đang xem: Số a chia cho 48 dư 32 vậy số a chia cho 24 có số dư là

Bài 1: lúc chia 1 số cho 8 được số dư là 6. Nếu phân chia số đó mang lại 4 thì thương đổi khác như gắng nào?

Bài 2: Nam làm 1 phép chia gồm số dư lớn nhất có thể. Tiếp đến Nam vội cả Số bị phân tách và Số chia lên 3 lần. Ở phép chia new này, mến là 12, số dư là 24. Tìm phép phân tách ban đầu.

Nhanh lên góp mình nhé.


*

1. 

Số đó là : 8 + 6 = 14

Chia số đó cho 3 thì : 14 : 4 = 3 ( dư 2 )

2.

Số dư thuở đầu là : 24 : 8 = 3

Vì 8 là số dư mập nhất rất có thể nên số phân tách là 9

Vậy thương vẫn là 12 

SBT ban sơ là : 12 x 9 + 8 = 116

Phép chia ban sơ là : 116 : 9 = 12 ( dư 8 )


Trong 1 phép chia, 208749 chia cho 1 số . Bạn ta tìm được số dư là 124 và sẽ là số dư to nhất hoàn toàn có thể của phép tính này. Hãy search số phân tách của phép tính biết số phân tách là số tự nhiên và thoải mái giúp em cùng với ạ em bắt buộc gấp


Vì số dư là số dư béo nhất hoàn toàn có thể của phép chia phải số chia của phép chia đó là :

124 + 1 = 125

Thử lại :

208749 : 125 = 1669 ( dư 124 )

1669 x 125 + 124 = 208749 ( thỏa mãn )

Vậy số chia của phép tính sẽ là 125


Khi chia một số tự nhiên cho một vài tự nhiên ta được yêu mến là 3 với dư 2000. Search phép phân chia đó biết rằng tổng của số bị chia và thương ngay gần đúng với số dư trong phép chia đó bởi 12051

Giúp bản thân với mình đang phải gấp ạ


Trong phép chia bao gồm dư,số dư là số lớn nhất và chỉ bằng 1/3 số béo nhất có một chữ số,thương là 6.Tìm số bị chia.

bài bác giải

Giúp bản thân với bản thân đang buộc phải gấp


Tìm số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có bố chữ số , hiểu được số đó chia 3 dư 2,chia 5 dư 4 và phân chia 7 dư 6

giúp mình nhé , mình đang nên gấp

 


Gọi số chính là x. Ta phải bao gồm x + 1 phân tách hết đến 3; 5 cùng 7.

Vậy x + 1 nhỏ dại nhất có thể bằng : 3 * 5 * 7 = 105

x + 1 to nhất có thể bằng : 105 * 5 = 945

x + 1 = 945

x = 945 - 1 = 944

Vậy số sẽ là 944.

Đ/s: 944


1.Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có tứ chữ số , trong những số ấy có đúng 3 chữ số tương đương nhau?2.Tìm số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 3 chữ số hiểu được nếu phân chia số đó mang lại 69 thì thương cùng số dư bởi nhau.3.Tìm số dư của phép phân tách 111...111(100 chữ số) mang lại 1001 Làm ơn giúp mình với bản thân đang nên gấp . Thanks


tìm một số tự nhiên bé dại nhất gồm 5 chữ số nhưng mà khi phân chia số đó mang đến 8,9,10,11,12deu được số dư là 7

giúp mình với ,mình đang đề xuất gấp


Gọi số nên tìm là a. 

Theo đề ta tất cả a phân chia 8,9,10,11,12 phần đông dư 7Do đó a-7 phân tách hết cho 8,9,10,11,12

Ta có BCNN(8;9;10;11;12)= 23.32.5.11=3960

BC(8;9;10;11;12)= B( 3960)= 3960; 7920; 11880; 15840; ...

Vì a là số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số cơ mà khi chia cho 8;9;10;11;12 phần đông dư 7 nên a-7 = 11880Suy ra a= 11880+7 = 11887Vậy số cần tìm là 11887. 

k mình nha~~ 


Gọi số tự nhiên là a

Ta gồm :

Khi a phân tách cho 8 dư 7 tức là a - 7 sẽ phân chia hết cho 8

Khi a chia cho 9 dư 7 tức thị a - 7 sẽ phân tách hết đến 9

Khi a chia cho 10 dư 7 tức thị a - 7 sẽ phân tách hết đến 10

Khi a phân tách cho 11 dư 7 tức là a - 7 sẽ phân tách hết đến 11

Khi a chia cho 12 dư 7 tức thị a - 7 sẽ phân tách hết mang đến 12

Mà a - 7 chính là BC((8,9,10,11,12))

Ta gồm :

 8 = 23

 9 = 32

 10 = 2.5

 11 = 11

 12 = 22 . 3

(Rightarrow BCNN(8,9,10,11,12)=2^3cdot3^2cdot5cdot11=3960)

(Rightarrow BC(8,9,10,11,12)=left;3960;7920;11880;15840;... ight\)(Rightarrow a=left7;3967;7927;11887;15847 ight\)

Vì đề bài bác cho ta số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất tất cả 5 chữ số bắt buộc số đó là 11887


Đúng 0
phản hồi (0)

Gọi số đó là (overlineabcde)

Ta có:

(overlineabcde:8;9;10;11;12)dư 7

(Rightarrowoverlineabcde-7in BCleft(8;9;10;11;12 ight))

(BCNNleft(8;9;10;11;12 ight)=2^3.3^2.5.11=8.9.5.11=3960)

(Rightarrow BCleft(8;9;10;11;12 ight)=left;3960;7920;11880;..... ight\)

Mà (overlineabcde)là số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số

(Rightarrowoverlineabcde=11880)

Vậy số đề xuất tìm là: 11880


Đúng 0
bình luận (0)

Trong 1 phép chia bao gồm thương là 46 với số dư lớn nhất là 28. Tra cứu số bị phân tách của phép phân chia đó

giải giúp mình nha mình đang đề nghị gấp 

 


Xem chi tiết
Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi diệt

Số dư lớn nhất là 28 thì số phân chia là 29

Gọi số bắt buộc tìm là x, ta có:

x: 29 = 46 (dư 28)

trình bày ra, học tập nhân rồi đề xuất sẽ để cậu tự nhân

Vậy x = Đáp án cậu nghĩ ra

Không đáp số (vì đã gồm vậy)


Đúng 0

phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho nhị số. Nếu rước số khủng chia cho số nhỏ tuổi ta được yêu mến là 7 cùng số dư là 48. Biết rằng đây là số dư mập nhất rất có thể có trong phép chia 1 số bất kỳ cho số nhỏ . Tìm nhì số đó.

giải rỏ giúp mình với


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
2
0
Gửi diệt

Vì số dư là số mập nhất có thể nên số phân chia hơn số dư 1 đơn vị . Vậy số phân tách là:48+1=49 Số bị phân tách là:49x7+48=391 Đ/S:SBC:391 SC:49


Đúng 0

phản hồi (0)

bài xích giải

Vì số dư phệ nhất hoàn toàn có thể nên số chia lớn hơn số dư là 1 trong những đơn vị.

Vậy số phân tách là: 48+1=49

Số bị phân tách là: 49 nhân 7 + 48= 391

Đáp số:SBC:391;SC:49

HIHI


Đúng 0
bình luận (0)

Tìm 2 số biết tổng là 788 với số khủng chia số nhỏ nhắn được 11 dư 32. Tìm hai số kia ?

Mình đang yêu cầu gấp góp mình nha chúng ta !

 


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
2
0
Gửi hủy

Số phệ chia số bé xíu được yêu mến là 11 dư 32 suy ra số béo gấp 11 lần số nhỏ nhắn và 32 đối kháng vị

Coi số bé nhỏ là 1 phần thì số phệ là 11 phần và 32 đơn vị

Số bé xíu là : (788-32)/(11+1)=63

Số béo là : 788-63=725


Đúng 0

phản hồi (0)

Giải:

Gọi số bự và số bé lần lượt là: a;b ( a;b là số tự nhiên và thoải mái )

Theo bài ra ta có:

a + b = 788 với a = 11.b + 32

Thay a = 11.b + 32 vào a + b = 788 ta có:

11.b + 32 + b = 788

11.b + b = 788 - 32

b.( 11 + 1 ) = 756

b.12 = 756

b = 756:12

b = 63

Suy ra a = 788 - 63 = 725

Vậy số mập là 725; số bé bỏng là 63


Đúng 0
comment (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
hoc24.vn

- Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số ở đoạn thập phân của số phân chia thì gửi dấu phẩy sinh sống số bị chia sang mặt phải

bấy nhiêu chữ số.

- quăng quật dấu phẩy sống số phân tách rồi thực hiện phép chia như phân chia cho số từ bỏ nhiên.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Tìm (x):

a) (x imes 1,8 = 72;)

b) (x imes 0,34 = 1,19 imes 1,02;)

c) (x imes 1,36 = 4,76 imes 4,08.)

Phương pháp giải:

- Tính giá trị ở vế phải. 

- (x) đóng vai trò vượt số không biết. Hy vọng tìm vượt số không biết ta mang tích chia cho thừa số đang biết.

Lời giải chi tiết:

a) (x imes 1,8 = 72)

(x = 72 : 1,8)

(x = 40)

b) (x imes 0,34 = 1,19 imes 1,02)

(x imes 0,34 = 1,2138)

(x = 1,2138 : 0,34)

(x = 3,57)

c) (x imes 1,36 = 4,76 imes 4,08)

(x imes 1,36 = 19,4208)

(x = 19,4208 : 1,36)

(x = 14,28.)


bài bác 3


Video lí giải giải


Biết (5,2l) dầu trọng lượng (3,952kg). Hỏi có bao nhiêu lít dầu trường hợp chúng khối lượng (5,32kg)?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của (1) lít dầu (=) cân nặng của (5,2) lít dầu (: 5,2).

- Số lít dầu (=) cân nặng của chúng (:) cân nặng của (1) lít dầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

3,952 kg: 5,2 lít dầu

5,32 kg: ... Lít dầu?

Bài giải

(1l) dầu nặng nề số ki-lô-gam là:

(3,952 : 5,2 = 0,76 ;(kg))

Có số lít dầu là:

(5,32 : 0,76 = 7 ;(l))

Đáp số: (7l) dầu.


bài xích 4


Video khuyên bảo giải


Tìm số dư của phép phân tách (218 : 3,7) nếu chỉ lấy mang đến hai chữ số ở chỗ thập phân của thương.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia (218 : 3,7) (lấy mang lại hai chữ số ở chỗ thập phân của thương) sau đó bằng phương pháp dóng một mặt đường thẳng từ dấu phẩy của số bị phân chia ban đầu, coi (218 = 218,0), ta kiếm được số dư của phép chia đó.

Lời giải đưa ra tiết:

*

Dóng một mặt đường thẳng ngơi nghỉ bên phải chữ số (8) của số bị phân tách xuống (như hình vẽ trên) ta thấy số dư là (0,033).

Thử lại: (58,91 imes 3,7 + 0,033 )(=217,967 + 0,033= 218).

Vậy số dư của phép chia (218 : 3,7) nếu chỉ lấy cho hai chữ số ở trong phần thập phân của yêu mến là (0,033).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2019 Đh Đà Nẵng


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 100 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp hra.edu.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hra.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hra.edu.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.