Hóa hữu cơ là một phần kiến thức hết sức rộng. Để tìm hiểu rõ hơn về hóa hữu cơ, hãy thuộc VUIHOC mày mò về biện pháp phân loại, call tên, phương pháp hóa học, những thành phần liên kết, đồng đẳng, đồng phân và các loại hidrocacbon qua nội dung bài viết sau.1. Tư tưởng hóa hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất của cacbon (trừ các hợp chất dễ dàng như CO, CO2, HCN, các muối cacbonat, muối bột xianua tốt muối cacbua,…).

Hóa học tập hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học

- Đặc điểm cấu tạo:

Bắt phải chứa nguyên tử Cacbon (C) trong thành phần của hợp chất hữu cơ. Các nguyên tử C link với nhau và links với những nguyên tử khác, thường xuyên là với Hidro (H), sau đó đến Oxy (O), Nito (N), một vài hợp chất cất cả sulfur (S) cùng Photpho (P),…

Liên kết hóa học trong số hợp chất hữu cơ hầu hết là link cộng hóa trị.Các phản bội ứng thường ra mắt chậm và không xẩy ra hoàn toàn, không diễn ra theo 1 phía nhất định.Số lượng những hợp hóa học hữu cơ lên tới mức khoảng 10 triệu chất, nhiều hơn thế nữa hẳn so với con số các chất vô cơ chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

- tính chất vật lý:

Dễ cất cánh hơi, ánh sáng nóng tan và nhiệt độ sôi thấp, hèn bền với nhiệt độ, dễ cháy rộng so với các hợp chất vô cơ.

Đa số những hợp hóa học hữu cơ ko tan vào nước cơ mà tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.

- đặc điểm hóa học tập :

Hầu hết các phản ứng thường diễn ra chậm không xảy ra trọn vẹn và ra mắt theo nhiều khunh hướng khác nhau, tạo ra hỗn hợp nhiều sản phẩm.

2. Phân một số loại và gọi tên các hợp chất hữu cơ

2.1. Phân loại những hợp hóa học hữu cơ

Hợp chất hữu cơ thường xuyên được chia thành 2 loại:

- Hiđrocacbon: trong phân tử chỉ cất hai nguyên tố là C và H. Hiđrocacbon lại được phân thành các đội nhỏ.

Hiđrocacbon no: chỉ có các liên kết đối kháng (CH4, C2H6,…)

Hiđrocacbon không no: có cả các liên kết 1-1 và link đôi, links ba (C2H4, C2H2,…)

Hiđrocacbon thơm: có vòng benzen vào phân tử (C6H6, C7H8,…).

- Dẫn xuất của hidrocacbon: vào phân tử ngoài các nguyên tố C cùng H thì còn chứa các nguyên tố khác như O, N, Cl, S, P,…

Dẫn xuất halogen: CH3Cl, C6H5Br,…

Ancol: CH3OH, C2H5OH,…

Axit: CH3COOH,...

Anđehit: HCHO, CH3CHO,…

Phenol: C6H5OH,…

Xeton: CH3COCH3,…

Este: CH3COOC2H5,…

Ete: CH3CH2OCH2CH3,…

Phân loại theo hình thức mạch Cacbon:

- Mạch hở: những nguyên tố hóa học kết cấu nên mạch ở dạng trực tiếp hoặc không đóng thành vòng khép kín.

Mạch thẳng: cấu trúc mạch sinh sống dạng thẳng.

Mạch nhánh: kết cấu mạch tất cả phân nhánh.

- Mạch vòng: các nguyên tố hóa học cấu tạo nên mạch đóng góp vòng lại thành dạng vòng khép kín.

Đồng vòng: các nguyên tử Cacbon đóng vòng lại chế tác thành vòng khép kín.

Dị vòng: Vòng khép kín được chế tác thành từ những nguyên tử C và tất cả sự tham gia của các nguyên tử của thành phần hóa học khác ví như O, N,…

2.2. Call tên những hợp hóa học hữu cơ (Danh pháp hữu cơ)

2.2.1. Thương hiệu gọi hệ thống theo danh pháp IUPAC

Tên gốc - chức: thương hiệu phần cội + tên phần định chức

Tên vắt thế: thương hiệu phần nạm + thương hiệu mạch C chính + tên phần định chức

Để hotline tên một cách chính xác các hợp hóa học hữu cơ, các em đề nghị học thuộc phương pháp gọi tên các số đếm với tên mạch C chính.

Số đếm

Tên

Mạch Cacbon chính

Tên

1

mono

C

Met

2

di

C - C

Et

3

tri

C - C - C

Prop

4

tetra

C - C - C - C

But

5

penta

C - C - C - C - C

Pent

6

hexa

C - C - C - C - C - C

Hex

7

hepta

C - C -C - C - C - C - C

Hep

8

octa

C - C - C - C - C - C - C - C

Oct

9

nona

C - C - C - C - C - C - C - C - C

Non

10

deca

C - C - C -C - C - C - C - C - C - C

Dec

Tên những gốc Hidrocacbon bắt buộc biết:

Tên cội = thương hiệu mạch cacbon + “yl”

Ví dụ: CH3 – : metyl, C2H5 -: etyl

Các nơi bắt đầu riêng:

Ví dụ:

CH2 = CH - : vinyl

CH2 = CH - CH2 – : anlyl

2.2.2. Tên thường gọi thông thường

Tên thông thường của những hợp chất hữu cơ thường được đặt theo nguồn gốc tìm ra chúng, một số rất có thể có phần đuôi để chứng tỏ hợp hóa học thuộc các loại nào.Ví dụ :

HCOOH: axit fomic (formica ⇔ Kiến).

CH3COOH: axit axetic (acetus ⇔ Giấm).

C10H20O: mentol (mentha piperita ⇔ bạc bẽo hà).

3. Bí quyết phân tử hợp hóa học hữu cơ

3.1. Công thức tổng thể (CTTQ)

Cho biết tin tức về các nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Ví dụ: ứng cùng với công thức bao quát Cx
Hy
Oz
Nt, ta biết hợp chất hữu cơ này được cấu trúc từ những nguyên tố C, H, O cùng N.

3.2. Công thức dễ dàng và đơn giản nhất (CTĐGN)

3.2.1. Định nghĩa

Công thức dễ dàng và đơn giản nhất là bí quyết thể hiện nay tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

3.2.2. Cách tùy chỉnh công thức đơn giản nhất

Thiết lập công thức đơn giản nhất của HCHC Cx
Hy
Oz
Nt nghĩa là thiết lập tỉ lệ:

x : y : z : t = (m
C/12) : (m
H/1) : (m
O/16) : (m
N/14)

x : y : z : t = (%m
C/12) : (%m
H/1) : (%m
O/16) : (%m
N/14)

3.2.3. Cách làm thực nghiệm (CTTN)

Công thức thực nghiệm = (CTĐGN)n (trong đó n: số nguyên dương và CTĐGN: Công thức đơn giản dễ dàng nhất). Khẳng định n nhằm tìm CTTN

3.3. Công thức phân tử

3.3.1. Định nghĩa

Công thức phân tử là bí quyết thể hiện số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong cấu tạo phân tử của nó.

3.3.2. Cách thiết lập công thức phân tử

Có ba cách để thiết lập cách làm phân tử

Cách 1: nhờ vào thành phần % cân nặng các nguyên tố

Cho phương pháp phân tử Cx
Hy
Oz, ta gồm tỉ lệ:

M/100 = 12.x/(%m
C) = 1.y/(%m
H) = 16.z/(%m
O)

Từ đó ta có :

x = M.%m
C/(12.100);

y = M.%m
H/(1.100);

z = M.%m
O/(16.100);

Cách 2: nhờ vào CTĐGN (công thức đơn giản dễ dàng nhất).

Bước 1: Đặt cách làm phân tử (CTPT) của hợp chất hữu cơ là: (CTĐGN)n (với n ∈ N)Bước 2: Tính độ bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng cho hợp chất hữu cơ gồm chứa liên kết cộng hóa trị, không vận dụng cho hợp chất có link ion).Bước 3: dựa vào biểu thức k để chọn giá trị n, từ đó tìm ra CTPT (công thức phân tử) của hợp chất hữu cơ.

Giả sử một hợp hóa học hữu cơ tất cả CTPT (công thức phân tử) là Cx
Hy
Oz
Nt thì tổng số link $pi$ với vòng của phân tử được hotline là độ bất bão hòa của phân tử đó.

Công thức tính độ bất bão hòa (k).

k = (2x+2+t-y)/2 (k: tổng số links $pi$ cùng vòng)

y = 2x+2+t-2k

Cách 3: Tính trực tiếp theo khối lượng của sản phẩm cháy

Phương trình bội phản ứng cháy: Cx
Hy
Oz
Nt + (x+y/4–z/2) O2 → x
CO2 + (y/2)H2O + (t/2)N2

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn nguyên tố: n
C= n
CO2; n
H= 2.n
H2O; n
N= 2.n
N2

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn khối lượng: m
HCHC = m
C + m
H + m
O + m
N + … = mtổng trọng lượng các nguyên tố

Sản phẩm cháy của hợp chất hữu cơ như CO2, H2O,... được hấp thu vào những bình:

Sản phẩm là các chất hút nước là H2SO4 đặc, P2O5, các muối khan → trọng lượng bình tăng bao gồm là cân nặng nước;

Các bình hấp thụ CO2 thường là hỗn hợp bazơ → trọng lượng bình tăng chủ yếu là khối lượng CO2.

Thường gặp trường hợp câu hỏi sẽ đến hỗn hợp thành phầm cháy (CO2 với H2O) vào bình đựng nước vôi vào hoặc vào hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

Khối lượng bình tăng: m↑ = m
CO2 + m
H2O

Khối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑ = (m
CO2 + m
H2O) – mkết tủa

Khối lượng dung dịch giảm: mdd↓= mkết tủa – (m
CO2 + m
H2O)

4. So sánh nguyên tố trong hợp hóa học hữu cơ4.1. So với định tínhMục đích: xác minh những nguyên tố nào có mặt trong nhân tố hợp chất hữu cơ.Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ thành những chất vô cơ dễ dàng và đơn giản sau đó phân biệt chúng bằng các phản ứng sệt trưng.

4.2. So sánh định lượngMục đích: xác định thành phần % về cân nặng của những nguyên tố xuất hiện trong phân tử hợp chất hữu cơ.Nguyên tắc: Cân chính xác trọng lượng của hợp hóa học hữu cơ. Sau đó chuyển nhân tố C thành CO2, H thành H2O, N thành N2 rồi xác minh chính xác trọng lượng hoặc thể tích của những chất sản xuất thành. Từ kia tính được % khối lượng các nguyên tố.

Xác định khối lượng mol phân tử:

+ dựa vào tỉ khối của hóa học hữu cơ so với không khí hoặc đối với H2: MA = 29.d
A/KK hoặc MA = 2.d
A/H2

+ các chất khó cất cánh hơi hoặc không mờ hơi được xác minh bằng phương thức nghiệm rét mướt hoặc nghiệm sôi.

5. Hiện tượng đồng đẳng và đồng phân

5.1. Đồng đẳng

Những hợp chất hữu cơ bao gồm thành phần phân tử hơn yếu nhau một hay những nhóm CH2 nhưng lại có tính chất hoá học giống như nhau được gọi là đều chất đồng đẳng với nhau, bọn chúng hợp thành hàng đồng đẳng.

Giải thích: tuy nhiên các hóa học trong thuộc dãy đồng đẳng có công thức phân tử (CTPT) khác biệt về con số nhóm CH2 nhưng vày chúng có cấu tạo hoá học tương tự nhau bắt buộc có đặc điểm hoá học cũng giống như nhau.

Ví dụ: các hiđrocacbon trong dãy: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,…Cn
H2n+2, chất phía sau hơn hóa học liền trước 1 nhóm CH2 và đều sở hữu tính chất hoá học tương tự nhau.

5.2. Đồng phân

Những hợp hóa học có cấu tạo khác nhau nhưng tất cả chung phương pháp phân tử gọi là mọi chất đồng phân.

Giải thích: phần nhiều chất đồng phân là hồ hết chất gồm cùng phương pháp phân tử nhưng mà có kết cấu hoá học lại khác nhau, ví dụ điển hình etanol có kết cấu H3C-CH2-OH, còn đimetyl ete có cấu tạo H3C-O-CH3, bởi vậy tuy nhiên công thức phân tử kiểu như nhau nhưng bọn chúng là phần đa chất không giống nhau, có tính chất khác nhau.

→ Etanol (C2H5OH) cùng đimetyl ete (CH3OCH3) là 2 chất hoàn toàn khác nhau (tính hóa học khác nhau) nhưng lại có chung công thức phân tử là C2H6O.

6. Links hóa học và những phản ứng hóa hữu cơ

6.1. Links hóa học

6.1.1. Link σ

Liên kết tạo vị 1 cặp electron dùng tầm thường được hotline là links đơn. Liên kết đơn này trực thuộc loại link σ. Links đơn giữa 2 nguyên tử được màn trình diễn bằng 2 vết chấm hoặc 1 gạch ốp nối.

6.1.2. Liên kết $pi$

Liên kết tạo vì chưng 2 cặp electron dùng chung được điện thoại tư vấn là liên kết đôi. Liên kết đôi này gồm một liên kết σ với 1 liên kết $pi$, biểu diễn bằng 4 lốt chấm hoặc 2 gạch ốp nối thân 2 nguyên tử.

Liên kết tạo vì chưng 3 cặp electron dùng phổ biến được gọi là link ba. Links ba này gồm một liên kết σ và 2 liên kết $pi$, trình diễn bằng 6 vệt chấm hoặc 3 gạch nối giữa 2 nguyên tử.

Liên kết đôi và links ba hotline là link bội.

6.2. Bội nghịch ứng hóa hữu cơ

6.2.1. Link σ

Đây là links bền nhất trong những loại liên kết kết cấu nên hợp hóa học hữu cơ .

Là links tạo thành nền tảng chính cho mạch cacbon.

Nếu không tồn tại liên kết σ thân hai nguyên tử thì quan yếu hình thành liên kết $pi$ thân hai nguyên tử đó.

a. Bội nghịch ứng gắng bẻ gãy liên kết C-H:

Bậc của Cacbon: các Cacbon trong mạch C có bậc tương ứng với số Cacbon nhưng mà nó link trực tiếp xung quanh.

Quy tắc phản bội ứng thế:

Khi links C-H bị bẻ gãy thì theo vật dụng tự ưu tiên C-H của C bậc cao đã dễ bị gãy hơn.

Phản ứng vắt của C-H xảy ra ở ngẫu nhiên liên kết C-H như thế nào trong phân tử hợp chất hữu cơ ko chứa liên kết $pi$ của C với C.

Tạo ra nhiều thành phầm thế:

Sản phẩm chính: sản phẩm thế vào địa chỉ C bậc cao nhất.

Sản phẩm phụ: là thành phầm thế vào những vị trí C còn lại.

Phương trình hóa học tổng quát:

Cn
H2n+2 + Cl2 -askt→ Cn
H2n+1Cl + HCl

Cn
H2n+1Cl : là những chất (đồng phân) bao hàm sản phẩm bao gồm lẫn thành phầm phụ.

b. Phản ứng cracking bẻ gãy links C-C:

Đây là phản ứng bẻ gãy mạch Cacbon khó xảy ra nên cần nhiệt độ (to), xúc tác (xt), áp suất (p) duy nhất định.

Phản ứng chỉ xảy ra ở hợp chất Ankan (hidrocacbon mạch hở không chứa link $pi$)

Phản ứng bẻ gãy chế tạo ra sản phẩm là 1 ankan và 1 anken:

Phương trình hóa học tổng quát:

Cn
H2n+2 –cracking→ Ca
H2a+2 + Cb
H2b

n = a + b.

1 mol ankan cracking tạo thành 2 mol sản phẩm (1 mol ankan + 1 mol anken).

6.2.2 liên kết $pi$

a. Bội nghịch ứng cộng vào link $pi$:

Trong links C = C có 1 liên kết $pi$ vào C ≡ C tất cả 2 link $pi$ đều thuận lợi bị bẻ gãy để tạo thành thành những liên kết σ bền vững hơn.

Ví dụ :

CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

Nhận xét :

Liên kết $pi$ thân 2 Cacbon bị bẻ gãy để chế tác thành 2 liên kết σ C-Br chắc chắn hơn.

Một $pi$ bội nghịch ứng với cùng 1 Br2.

Khi cùng vào thành phần bất đối xứng như HX ( H2O, HCl,…) thành phần X được ưu tiên đã tích hợp vị trí C bậc cao.

Sản phẩm chính: khi X tích hợp vị trí C bậc cao.

Sản phẩm phụ: khi X gắn thêm vào những vị trí C còn lại.

Ví dụ :

CH2 = CH - CH3 + HCl → CH3 - CHCl - CH3 (sản phẩm chính)

CH2 = CH - CH3 + HCl → CH2Cl - CH2 - CH3 (sản phẩm phụ)

b. Bội nghịch ứng trùng hòa hợp – liên kết $pi$:

Là phản bội ứng bẻ gãy liên kết $pi$để tạo nên liên kết σ kết nối các phân tử monome tạo thành thành phân tử lớn hơn (đime, trime,… polime)

Ví dụ :

dime: 2 CH ≡ CH (axetilen) → CH ≡ C - CH = CH2 (nhiệt độ, xúc tác, áp suất) (vinyl axetilen)

n CH2 = CHCl (vinyl clorua) → ( CH2-CHCl ) n (poli vinyl clorua hay còn được gọi là P.V.C)

c. Bội nghịch ứng nuốm của H linh động:

Xét hợp hóa học R - C ≡ CH : H vào trường hợp này là H biến hóa năng động có tài năng tạo làm phản ứng cố với:

Kim loại bạo phổi giải phóng H2.

Ag
NO3/NH3 chế tạo kết tủa muối hạt Ag.

Ví dụ :

R - C ≡ CH + mãng cầu → R - C ≡ CNa + H2

R - C ≡ CH + Ag2O → R - C ≡ CAg (kết tủa) + H2O (Ag2O là nhân tố tượng trưng đến dd Ag
NO3/NH3)

7. Triết lý hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

7.1. Ankan

Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát (CTTQ): Cn
H2n + 2 (n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,....

Đồng phân:

Chỉ bao gồm đồng phân mạch C (dạng mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

Viết mạch C thẳng. Ta được đồng phân đầu tiên mạch thẳng.

Giảm 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng của mạch để gắn C vào nhánh, cho đến lúc số C có tác dụng nhánh bằng với số C của mạch chủ yếu thì ngừng lại.

Bổ sung thêm các nguyên tử H để thu được đồng phân trả chỉnh.

Công thức tính nhanh của ankan: 3

Danh pháp:

Chọn mạch chính: là mạch dài nhất, những nhánh nhất.

Đánh số: C hàng đầu được quy cầu là C ngay sát mạch nhánh nhất.

Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chính + an.

Bậc C: số nguyên tử C mà liên kết với C vẫn xét: C bậc 1 liên kết với 1 C xung quanh; C bậc 2 link với 2 C xung quanh; C bậc 3 liên kết với 3 C xung quanh.

Tính chất vật lý

Nhẹ rộng nước và gần như không tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

Trong điều kiện thường, C1 → C4 ở dạng khí, các ankan tiếp theo (C5 → C17) ngơi nghỉ dạng lỏng, C18 trở đi làm việc dạng rắn.

Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

Tính chất hóa học

Phản ứng thế là 1 trong phản ứng đặc thù của ankan. Nguyên tử H (ưu tiên H sinh sống C bậc cao) trong ankan bị sửa chữa bởi yếu tố halogen trong điều kiện có ánh sáng hoặc đun nóng.

Phản ứng tách: Dưới ánh nắng mặt trời và xúc tác mê thích hợp, ankan gồm phân tử khối nhỏ tuổi bị tách thành các anken tương ứng.

Ứng dụng của Ankan

7.2. Anken

Dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát là Cn
H2n (n ≥ 2).

Đồng phân: Anken có 2 một số loại đồng phân là đồng phân cấu trúc (mạch C cùng vị trí nối đôi) và đồng phân hình học.

Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để tại vị vị trí links đôi phù hợp. Ta thu được những đồng phân mạch thẳng.

Tách 1 C ra làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh cùng vị trí nối đôi, bình chọn hoá trị của C. Liên tục viết những vị trí nhánh không giống nhau đến lúc số C có tác dụng nhánh bởi với số C của mạch bao gồm thì giới hạn lại.

Bổ sung thêm những nguyên tử H để thu được đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm chũm của nguyên tử C mang nối đôi không giống nhau thì vẫn làm lộ diện đồng phân hình học. Nếu những nhóm cố kỉnh (-CH3, -C2H5, -Cl,...) có phân tử khối lớn hơn nằm thuộc về 1 phía với nối đôi sẽ thu được đồng phân dạng cis. Nếu những nhóm thế tất cả phân tử khối to hơn nằm không giống phía vẫn thu được đồng phân dạng trans.

Danh pháp:

Chọn mạch chính: là mạch C dài nhất, tất cả chứa nối đôi và các nhánh nhất.

Đánh số: C tiên phong hàng đầu tính từ bỏ C gần địa điểm nối song nhất.

Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch bao gồm – số chỉ địa điểm nối song – en.

Đặc điểm cấu tạo: mạch hidocacbon phải tất cả một liên kết đôi, trong các số đó có một links π cùng một liên kết σ.

Tính hóa học vật lí:

Nhẹ hơn nước, ko tan trong nước.

Trong đk thường, C2 → C4 tồn tại làm việc dạng khí, C5 trở đi tồn tại sinh sống dạng lỏng hoặc rắn.

Khi phân tử khối (M) tăng, nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi và trọng lượng riêng cũng trở nên tăng theo.

Tính chất hoá học tập của anken:

Phản ứng đặc trưng là bội phản ứng cùng (vì có links π dễ dẫn đến phá huỷ, nhát bền):

Anken nếu cộng H2 sẽ có mặt ankan tương ứng; nếu cộng với halogen giỏi hợp chất halogen sẽ hình thành dẫn xuất của halogen; nếu cùng với nước sẽ xuất hiện ancol tương ứng.

Quy tắc Maccopnhicop: lúc Anken cùng với các hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên tích hợp vị trí C bậc thấp, còn X ưu tiên đã tích hợp vị trí C bậc cao.

- phản ứng trùng hợp

- bội phản ứng oxy hóa

- làm phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp KMn
O4 cùng mất màu hỗn hợp brom là 2 làm phản ứng sệt trưng dùng để làm nhận biết anken.Ứng dụng của anken:

7.3. Ankin

Ankin là các hiđrocacbon mạch hở nhưng trong phân tử tất cả chứa một nối ba.

Công thức tổng quát: Cn
H2n - 2 ( n ≥ 2).

Đồng phân: Ankin gồm đồng phân mạch C và đồng phân địa chỉ nối ba, ankin không tồn tại đồng phân hình học. Phương pháp viết đồng phân:

Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để tại vị vị trí link ba. Ta chiếm được đồng phân mạch thẳng.

Tách 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh và vị trí nối ba, bình chọn hoá trị của C. Thường xuyên viết các vị trí nhánh khác biệt đến lúc số C ở làm nhánh bằng với số C của mạch chính thì dừng lại.

Bổ sung thêm các nguyên tử H nhằm thu được đồng phân hoàn chỉnh.

Danh pháp:

Gọi tên

Chọn mạch chính: là mạch C dài nhất, bao gồm chứa nối tía và nhiều nhánh nhất.

Đánh số:C hàng đầu tính từ C gần vị trí nối ba nhất.

Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm – số chỉ vị trí nối bố – in.

Tên gọi thường:

Ví dụ:

CH ☰ CH: axetilen

CH ☰ C - CH3: metylaxetilen

CH ☰ C - CH2 - CH3: etylaxetilen

CH3 - C ☰ C - CH3: dimetylaxetilen

Tính hóa học hóa học:

Phản ứng cộng

Phản ứng nhị hợp, tam hòa hợp của axetilen

Phản ứng thế: nhận biết ank - 1 - in

Phản ứng oxy hóa

Ứng dụng của Ankin:

7.4. Ankađien

Ankađien là các hidrocacbon mạch hở cơ mà trong phân tử có chứa 2 nối đôi.

Công thức tổng quát: Cn
H2n - 2 (n ≥ 3)

Phân loại:

Ankađien gồm 2 nối đôi tiếp tục nhau

Ankađien có 2 nối đôi phương pháp một nối đối kháng (hay nói một cách khác là ankađien liên hợp, ankadien loại này được ứng dụng nhiều nhất)

Ankađien gồm 2 nối đôi biện pháp nhau những nối đơn,....

Tính chất hoá học: Ankađien có các đặc thù hoá học giống như như anken.

Ứng dụng của ankadien: điều chế những polime gồm tính bầy hồi cao sử dụng trong chế tạo cao su.

7.5. Hàng đồng đẳng benzen

Đồng đẳng benzen là phần đa hiđrocacbon thơm nhưng mà trong phân tử đựng một vòng benzen.

Công thức tổng quát: Cn
H2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính đồng phân: (n - 6)2 (7 ≤ n ≤ 9)

Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen có đồng phân về vị trí nhóm ankyl trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

Vòng benzen được quy ước luôn là mạch chính.

6 vị trí C bên trên vòng benzen chính là 6 vị trí nhằm gắn nhánh.

Nếu số C của nhánh trường đoản cú 3 trở lên sẽ sở hữu đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

Tên gọi: Tên team ankyl + benzen.

Đánh số sao cho chỉ số nhánh là nhỏ nhất.

Nếu 2 nhóm thế tại phần 1 với 2 với nhau, ta hotline là ortho- (o-).

Nếu 2 team thế ở chỗ 1 và 3 với nhau, ta hotline là meta- (m-).

Nếu 2 đội thế ở đoạn 1 và 4 với nhau, ta call là para- (p-)

Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen rất bền vững vì tất cả 3 liên kết đơn đan xen giữa 3 links đôi.

Tính chất hoá học:

Phản ứng thế:

Khi tất cả xúc tác Fe, nhiệt độ sẽ xảy ra phản ứng nuốm vào nhân thơm.

Khi bao gồm ánh sáng, nhiệt độ sẽ xảy ra phản ứng nuốm vào địa điểm nhánh.

Quy tắc vắt vào nhân benzen:

Khi vòng benzen đã có sẵn nhóm thế ankyl thì những nhóm thế tiếp theo ưu tiên gắng vào địa chỉ ortho cùng para (2, 4, 6).

Khi vòng benzen đã có sẵn nhóm ráng COOH, cội R chứa links đôi, NO2, nhóm thế tiếp theo sau được ưu tiên ráng vào những vị trí meta (3, 5).

Phản ứng oxy hóa

Oxy hóa không hoàn toàn: benzen với toluen không làm mất đi màu KMn
O4 trong điều kiện thường nhưng mà khi đun nóng cách thủy, toluen tạo ra kết tủa Mn
O2 và làm mất đi màu Kmn
O4.

​​​​​​​Oxy hóa trả toàn

Ứng dụng của benzen:​​​​​​​

I. Tổng hợp kim chỉ nan hóa hữu cơ 12: Hợp hóa học hữu cơ cùng hóa học tập hữu cơ
II. Tổng hợp định hướng hóa hữu cơ 12: đối chiếu nguyên tố

Dưới phía trên là nội dung bài viết tổng hợp lý thuyết hóa cơ học 12 vày Kiến Guru biên soạn nhằm mục đích giúp chúng ta củng cụ và tổng phù hợp lại những kiến thức về lý thuyết hóa hữu phòng ban trọng. Bài viết gồm 2 phần hợp hóa học hữu cơ, định nghĩa và so với nguyên tố. ước ao rằng nội dung bài viết sẽ giúp cho các bạn ôn tập vào kì thi sắp tới tới. Họ cùng nhau học tập nhé!

I. Tổng hợp lý thuyết hóa cơ học 12: Hợp chất hữu cơ cùng hóa học tập hữu cơ

1. Lý thuyết hóa hữu cơ : khái niệm

– Hợp hóa học hữu cơ là đúng theo chất của các hợp chất của C trừ oxit của C, muối bột cacbua, muối bột cacbonat với muối xianua.

– Hoá học hữu cơ là ngành chất hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích các hợp hóa học hữu cơ.

2. Phân loại hợp chất hữu cơ.

Hợp chất hữu cơ sẽ được phân chia thành hidrcacbon và dẫn xuất những hidrcacbon.

a. Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ solo giản nhất, vào thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro.

– Hidrocacbon mạch hở:

+ Hidrocacbon no: Ankan CH4

+ Hidrocacbon không no có một nối đôi: Anken C2H4

+ Hidrcacbon ko no đang có hai nối đôi: Ankadien

– Hidrocacbon mạch vòng:

+ Hidrocacbon no: xicloankan

+ Hidrocacbon mạch vòng: Aren

b. Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một số tốt nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen…

– Dẫn xuất halogen: R – X ( R là gốc hidrocacbon)

– Hợp chất chứa nhóm chức:

– OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit……

3. Đặc điểm chung

– Hợp chất hữu cơ duy nhất thiết buộc phải chứa C, hay bao gồm H thường chạm chán O ngoài ra còn tất cả halogen, N, P…

– link chủ yếu vào hợp chất hữu cơ là link cộng hóa trị.

– những hợp hóa học hữu cơ thường dễ bay hơi, dễ dàng cháy, yếu bền nhiệt.

– các phản ứng vào hoá học tập hữu cơ hay chậm, không trả toàn, xảy ra theo không ít hướng thường cần đun lạnh và tất cả xúc tác.

Xem thêm: Lý Thuyết: Những Ứng Dụng Của Tin Học Trong Giáo Dục Và Ứng Dụng

4. Các cách thức tinh chế hợp hóa học hữu cơ

– bác cất: nhằm mục tiêu để tách các chất lỏng cùng có ánh sáng sôi khác biệt nhiều.

*
*
*
*
*

Bài viết tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ 12 nhằm giúp chúng ta tổng hợp những kiến thức cơ bản, giúp các bạn bổ sung những lỗ hổng kiến thức của phiên bản thân cũng tương tự giúp chúng ta có thêm tài liệu tốt để tìm hiểu thêm và học tập. Phần cơ học là phần rất đặc biệt trong kì thi trung học nhiều quốc gia, đó là phần đem điểm từ bỏ 5-7 điểm . Ao ước rằng qua nội dung bài viết này, con kiến Guru đã giúp các bạn ôn luyện và thi tốt! Chúc các bạn thành công!