Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5 là một bài quan trọng để con thực hiện nhanh và hiệu quả phép tính. Cùng theo dõi nhé!Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5 là một bài quan trọng để con thực hiện nhanh và hiệu quả phép tính. Để ghi nhớ dấu hiệu này con cần nắm chắc lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. Cùng theo dõi nhé!

1. Tìm dấu hiệu chia hết cho 5

*

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

*

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5

3.1. Đề bài

Bài 1: Cho các số: 12; 35; 7610; 8215; 5744; 1000; 6517.

Bạn đang xem: Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

Bài 2: Tìm các số chia hết cho 5 trong các số sau: 235; 7957; 133; 980; 1985.

Bài 3: Điền vào chỗ trống

a) Các số nhỏ hơn 20 chia hết cho 5 là:...

b) Các trong khoảng từ 50 đến 70 chia hết cho 5 là:...

Bài 4: Điền vào chỗ trống

a) Các số nhỏ hơn trong khoảng 75 đến 100 chia hết cho 5 là:...

b) Các trong khoảng từ 10 đến 30 chia hết cho 5 là:...

3.2. Lời giải

Bài 1:

a) Các số chia hết cho 5 là: 35; 7610; 8215; 1000.

b) Các số không chia hết cho 5 là: 12; 5744; 6517.

Bài 2:

Các số chia hết cho 5 là: 235; 980; 1985.

Bài 3:

a) Các số nhỏ hơn 20 chia hết cho 5 là: 5; 10; 15

b) Các trong khoảng từ 50 đến 70 chia hết cho 5 là: 50; 55; 60; 65; 70.

Bài 4:

a) Các số nhỏ hơn trong khoảng 75 đến 100 chia hết cho 5 là: 75; 80; 85; 90; 95; 100.

b) Các trong khoảng từ 10 đến 30 chia hết cho 5 là: 10; 15; 20; 25; 30.

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5

4.1. Đề bài

Bài 1:Cho các số: 45; 67; 92; 13; 90; 65

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

Bài 2:Cho các số: 1345; 6579; 3410; 4525; 5731; 3400

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

Bài 3:Tìm các số chia hết cho 5 trong các số sau: 456; 623; 220; 455; 6580; 4523

Bài 4: Điền vào chỗ trống

a) Các số nhỏ hơn trong khoảng 100 đến 120 chia hết cho 5 là:..

b) Các trong khoảng từ 16 đến 23 chia hết cho 5 là:...

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45; 90; 65

b) 67; 92; 13.

Bài 2:

a) 1345 3410; 4525; 3400

b) 6579; 5731

Bài 3:

220; 455; 6580

Bài 4:

a) 100; 105; 110; 115; 120

b) 20

Trên đây Vuihoc đã các kiến thức về Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5, cùng chờ đón các bài học tiếp theo từ Vuihoc.vn nhé!

*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

b: Vì 1015 cho tận kết quả là 1xxxxx ( 15 số x và x =0) nên tổng các chữ số của 1015 và 8 sẽ là 1+0+8 = 9 => chia hết cho 9

Lập luận tương tự có 1015 có tận cùng là 0 chia hết cho 2 nên 1015 + 8 chia hết cho 2 vì 8 cũng chia hết cho 2!

 


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a) Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5.

b) Tổng 1015+ 8 có chia hết cho 9 và 2 không?

c) Tổng 102010+ 8 có chia hết cho 9 không?


a, Số từ \(1\) đến \(1000\) chia hết cho\(5\) là

\(\left(1000-5\right)\div5+1=200\) (số)

b,\(10^{15}+8=100...000\) ( \(15\)số \(0\)) \(+8=100...08\)(\(14\)chữ số \(0\))

+ Có chữ số tận cùng là \(8\)nên chia hết cho\(2\)

+ Có tổng các chữ số \(1+0+0+...+0+8+=9\)chia hết cho\(9\)

Vậy\(10^{15}+8\) chia hết cho\(9\)

c,Lmtương tự nha


a,Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5

b,Tổng 10^15 + 8 có chia hết cho 9 và 2 không

c,Tổng 10^2015 + 8 có chia hết cho 9 không

d,Tổng 10^2015+ 14 có chia hết cho 3 và 2 không

e,Hiệu 10^2015 -4 có chia hết cho 3 không


a,Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5

b,Tổng 10^15 + 8 có chia hết cho 9 và 2 không

c,Tổng 10^2015 + 8 có chia hết cho 9 không

d,Tổng 10^2015+ 14 có chia hết cho 3 và 2 không

e,Hiệu 10^2015 -4 có chia hết cho 3 không


a) Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5?

b) Tổng 10^15 + 8 có chia hết cho 9 và 2 không?

c) Tổng 10^2010 + 8 có chia hết cho 9 không?

d) Tổng 10^2010 + 14 có chia hết cho 3 và 2 không?

e) Hiệu 10^2010 - 4 có chia hết cho 3 không?


a) Từ 1 đến 1000 có 200 số chia hết cho 5.

b) Tổng 10^15+8 ko chia hết cho 9 có chia hết cho 2.

c) Tổng 10^2010+8 ko chia hết cho 9.

d) Tổng 10^2010+14chia hết cho 3 và 2.

e) Hiệu 10^2010-4 có chia hết cho 3.

Xem thêm:

Đúng thì tk nha bn.


a) Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5 ?

b) Tổng 1015+ 8 có chia hết cho 9 và 2 không?

c) Tổng 102010+ 14 có chí hết cho 3 và 2 không ?

d) Hiệu 102010– 4 có chia hết cho 3 không?


a,từ 1-1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5

b,tổng 10^15+8 có chia hết cho 9 và 2 không?

c, tong 10^2010+8 co chia het cho 9 khong?

d,tổng 10^2010 + 14 có chia hết cho 3 và 2 không?

ế,hiệu 10^2010 - 4 có chia hết cho 3 không?


Bạn dựa vào công thức:

(số cuối - số đầu) : (khoảng cách) + 1

a) Số lớn nhất 1000

Số bé nhất 5

Khoảng cách 5

=> Có: (1000 - 5)/5 + 1 = 200 (số)


a) Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5

b) Tổng 1015+ 8 có chia hết cho 9 và 2 không ?

c) Tổng 102010+ 8 có chia hết cho 9 không ?

d) Tổng 102010+ 14 có chia hết cho 3 và 2 không ?

e) Hiệu 102010- 4 có chia hết cho 3 không ?

AI NHANH TIK NHÉ ~~~Xếp hạng