Tự học kế toán thực hành ngắn hạn từ cơ bản tới nâng cao. Thành thạo các nghiệp vụ về kế toán tại Doanh nghiệp. Trung tâm Tin Học Sao Việt tổng hợp bộ giáo trình học kế toán cho người mới bắt đầu. Bài tập tự học thực hành trên chứng từ phát sinh thực tế, học viên sẽ nắm chắc và hiểu bản chất các bút toán và tự tin lên Báo cáo tài chính


Tài liệu thực hành kế toán tại Tin học Sao Việt

1. Văn bản pháp luật

2. Giáo trình học kế toán

3. Bài tập thực hành kế toán

4. Sổ sách kế toán

Trên đây là bộ giáo trình học kế toán được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm tại Trung tâm tin học Sao Việt.

Bạn đang xem: Tự học kế toán tổng hợp trong 30 ngày pdf

Tổng hợp các tình huống thường gặp, học viên dễ dàng tra cứu các hướng dẫn để giải quyết nhanh các vấn đề trong công việc.

Toàn bộ chứng từ sử dụng trong tài liệu là chứng từ thực tế của một doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp ...

Tự học xây dựng bộ hệ thống sổ sách, ghi sổ, hạch toán, kết chuyển, lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế, do đó học viên tự tin thiết lập sổ kế toán cho doanh nghiệp từ file Excel trắng

*

Khóa học kế toán ngắn hạn

Các lớp học kế toán tại Biên Hòa - Đồng Naicăn bản dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về kế toán hoặc những ai chưa vững kiến thức kế toán, muốn ôn lại các kiến thức kế toán để phục vụ cho công việc của mình.

Khóa học kế toán căn bạn sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức nền tảng, hệ thống được vấn đề cốt yếu trong kế toán.

Cách sử dụng phần mềm kế toán để tự tin hơn khi làm việc tại các công ty.Học thực hành kế toán và thuế sử dụng các chứng từ thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động. Sử dụng các phần mềm ứng dụng trong kế toán, giúp làm việc hiệu quả hơn.

*

Nội dung chương trình học kế toán ngắn hạn (Kế toán đại cương, Kế toán tài chính, Lập báo cáo tài chính, Khai báo thuế)

Kế toán đại cương

Bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán.Tổng hợp và cân đối kế toán.Tài khoản – đối ứng tài khoản.Đánh giá các đối tượng kế toán.Chứng từ kế toán và kiểm kê.Sổ kế toán và hình thức kế toán.

Kế toán tài chính doanh nghiệp

Tổng quan về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ.Kế toán tài sản cố định.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế.Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và chi phí hoạt động.Kế toán thuế, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.Thực hành trên sổ sách, chứng từ thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động.

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính.

Khai báo thuế

Giới thiệu các luật thuế trong doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hành lập tờ khai thuế giá trị gia tăng
Hướng dẫn thực hành lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân
Học viên được học trên bộ chứng từ thực.

Nội dung chương trình học thực hành kế toán và khai báo thuế trên Phần mềm& Chứng từ thực tế

Hướng dẫn nguyên tắc hạch toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, cũng như các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập. Hướng dẫn chi tiết theo từng phần hành: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; Kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Kê toán hàng tồn kho; Kế toán công cụ dụng cụ và tài sản cố định; Kế toán giá thành; Kế toán tổng hợp.

Hướng dẫn học viên tạo mới dữ liệu kế toán; Chi tiết như sau:

- Thông tin dữ liệu : Khai báo tên dữ liệu kế toán, lưu trữ dữ liệu kế toán

- Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại liên hệ...

- Thông tin lĩnh vực hoạt động: Loại hình doanh nghiệp, các loại nghiệp vụ phát sinh, phương pháp tính giá thành sản phẩm.

- Thông tin dữ liệu kế toán: Khai báo năm tài chính, khai báo về chế độ kệ toán, khai báo hoá đơn, đồng tiền hạch toán, khai báo hạch toán đa tiền tệ.

- Khai báo phương pháp hạch toán hàng tồn kho

- Khai báo phương pháp tính thuế GTGT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, thiết lập các thông số ban đầu: Danh mục Hệ thống tài khoản; Danh mục Tổ chức Công ty; Danh mục khách hàng; Danh mục nhà cung cấp; Danh mục hàng tồn kho; Danh mục TSCĐ; Danh mục nhân viên; Định khoản kết chuyển....Sao lưu và phục hồi dữ liệu của chương trình; Phân quyền sử dụng và đặt password bảo mật cho dữ liệu kế toán....

Cung cấp cho học viên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng,... ), phản ánh các hoạt động, nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp. Gồm có: Phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng; Hoá đơn mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định (TSCĐ); Bảng tính khấu hao TSCĐ; Hóa đơn bán hàng; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thành phẩm; Chứng từ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Bảng lương tháng; Tờ khai thuế GTGT...

Hướng dẫn học viên nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán từ các chứng từ thực tế nêu trên. Thực hiện nhập dữ liệu tất cả các phần hành, cụ thể như sau:

- Ngân quỹ

- Tiền gửi ngân hàng

- Mua hàng hoá, mua dịch vụ - Công nợ phải trả

- Bán hàng - Công nợ phải thu

- Hàng tồn kho

- Lương và phải trả người lao động

- Tài sản cố định và công cụ dụng cụ

- Kế toán thuế

- Kế toán giá thành

- Kế toán tổng hợp

Hướng dẫn khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính), lập Báo cáo thuế.

Hướng dẫn khai báo thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.x; Khai báo thuế qua mạng internet.

Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý; Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/ quý.

Lập tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tháng/ quý.

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm, tạm tính thuế TNDN quý; Xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp, nộp thuế, miễn giảm thuế, lỗ, chuyển lỗ.

Lập tờ khai thuế môn bài hàng năm.

Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế, sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính thuế thu nhâp doanh nghiệp.

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn theo thông tư mới nhất.

Tư vấn học viên cách giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp về Kế toán, Thuế.

Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp lý chuyên ngành kế toán, thuế,...

Việc tự học kế toán tổng hợp cơ bản tại nhà thường gặp rất nhiều khó khăn vì những tài liệu mà bạn có được không hệ thống. Hiểu được những khó khăn đó của người học cùng với mong muốn giúp những bạn không có điều kiện đến các lớp học kế toán tổng hợp thực hành cũng có thể phần nào hiểu và làm được công việc kế toán, những kế toán trưởng hiện đang là giảng viên tại Trung tâm Đào tạo New
Train đã biên soạn bộ tài liệu tự học kế toán tổng hợp rất chi tiết và hệ thống sau đây.


Nội dung chính


3. Sách và tài liệu tự học kế toán tổng hợp cơ bản tại nhà4. Liên hệ nhận tài liệu tự học kế toán tổng hợp cơ bản

1. Bí quyết tự học kế toán tổng hợp hiệu quả tại nhà trong 30 ngày

Nếu như việc học với giảng viên bạn sẽ thường xuyên được giảng viên gợi ý, nhắc nhở và thậm chí là “ép học” thì việc tự học sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của bản thân bạn. Do vậy, để đạt được kết quả tốt nhất khi tự học kế toán tổng hợp, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm sau:

Xác định rõ mục tiêu và thời gian học: xác định rõ ràng mục tiêu cao nhất và thời gian tối thiểu để bạn hoàn thành được toàn bộ tài liệu tự học kế toán tổng hợp cơ bản. Bạn càng chi tiết mục tiêu và thời gian thì càng tốt. Ví dụ, bạn có thể đặt ra mục tiêu trong 2 ngày phải hoàn thành tất cả các kiến thức về phần nguyên lý kế toán và qua được bài test với mức độ 90%, 2 ngày thành thạo phần thuế GTGT,…Lên kế hoạch học tập: đặt lộ trình, lên kế hoạch về thời gian rõ ràng cho từng ngày hoặc từng bài, kiểm tra lại kết quả học cho từng ngày xem bạn đã thực hiện được những gì.Tâm lý sẵn sàng và không ngại hỏi: khi tự học, sẽ có những phần bạn chưa rõ mà không thể hỏi ngay giảng viên như học trực tiếp nhưng bạn yên tâm. Bạn đừng ngần ngại hỏi những điều bạn thắc mắc với giáo viên, nhắn tin cho Trung tâm, những người bạn, những anh chị đi trước hay hỏi qua các diễn đàn kế toán,… Chắc chắn là với nhiều kênh thông tin hỗ trợ như vậy bạn sẽ có được giải pháp cho vấn đề bạn đang băn khoăn một cách chính xác và tối ưu nhất.

*
Trở thành kế toán viên chuyên nghiệp với New
Train

Phần 4: Tài liệu về các quy định pháp luật liên quan hiện hành

Trung tâm Đào tạo New
Train sẽ cập nhật thông tin sớm nhất ngay khi có các bộ tài liệu mới.

Xem thêm: Người Đàn Ông Trưởng Thành Khi Yêu, Yêu Một Người Trưởng Thành Phải Chăng Quá Khó

4. Liên hệ nhận tài liệu tự học kế toán tổng hợp cơ bản

Nếu bạn cảm thấy khó theo dõi phần tài liệu trên và muốn mình được tự sở hữu một bộ tài liệu tự học kế toán tổng hợp thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Đào tạo New
Train theo các cách dưới đây:

Cách 2: Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký ở website

Cách 3: Like fanpage và comment hoặc inbox vào fanpage cho Trung tâm

Hi vọng rằng những tài liệu tự học kế toán tổng hợp được chia sẻ ở trên sẽ giúp nhiều người có thể hiểu và áp dụng được vào công việc hiện tại của bản thân. Ngoài ra, với các bạn không có thời gian theo học các khóa học tại lớp thì có thể tham gia khóa học làm kế toán tổng hợp trên mạng của chúng tôi.

Train

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm Đào tạo New
Train theo thông tin sau: